Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2015-12-15, XXIII Ga 1858/15 premium

Sygn. akt XXIII Ga 1858/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Wiktor Piber Sędziowie: SO Maria Więckowska (spr.) SR del. Daria Popłonyk Protokolant: Prot. sąd. Rafał Artymiuk po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego na skutek skargi Skarbu Państwa - Komendy Głównej Policji od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 28 września 2015 r., sygn. akt KIO 2011/15, KIO 2012/15 z udziałem przeciwnika skargi (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.; I. zmienia zaskarżony wyrok i oddala odwołanie (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W., II. zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz Skarbu Państwa - Komendy Głównej Policji 5400 zł (pięć tysięcy czterysta złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego, III. nakazuje ściągnąć od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Warszawie 75 000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) tytułem nieuiszczonej opłaty od skargi, od której ponoszenia zwolniony był skarżący. Sygn. akt XXIII Ga 1858/15 UZASADNIENIE...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28