Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

XXIII Ga 2054/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2020-03-05 Premium

2020-03-05 » Zmienia zaskarżony wyrok

Sygn. akt: XXIII Ga 2054/19 POSTANOWIENIE Dnia 5 marca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie : Przewodniczący: SSO Wiktor Piber Sędziowie: SO Alicja Dziekańska SO Monika Skalska (spr.) Protokolant: protokolant Aleksandra Marczak po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2020 r. w ...

IV Ca 168/20 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Radomiu – 2020-03-05 Premium

2020-03-05 » stwierdza swą niewłaściwość i sprawę według właściwości przekazać do rozpoznania Sądowi Okręgowemu Lublin Wydziałowi Gospodarczemu

Sygn. akt IV Ca 168/20 POSTANOWIENIE Dnia 5 marca 2020 roku Sąd Okręgowy w Radomiu IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: sędzia SO Grzegorz Wojtowicz po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2020 roku w Radomiu na posiedzeniu niejawnym sprawy z odwołania (...) Spółki Akcyjnej w W. w postępowaniu o ...

XXIII Ga 1937/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2020-02-28 Premium

2020-02-28 » odrzuca skargę

Sygn. akt XXIII Ga 1937/19 POSTANOWIENIE Dnia 28 lutego 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Paweł Kieta Sędziowie: || SSO Alicja Dziekańska || || SSO Wiktor Piber || po rozpoznaniu 28 lutego 2020 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym ...

XXIII Ga 1177/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2020-02-27 Premium

2020-02-27 » Oddala skargę

Sygn. akt XXIII Ga 1177/19 POSTANOWIENIE Dnia 27 lutego 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie : Przewodniczący: SSO Wiktor Piber Sędziowie: SO Paweł Kieta SO Monika Skalska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 lutego 2020 r., w Warszawie sprawy w ...

XXIII Ga 2135/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2020-02-20 Premium

2020-02-20 » Umarza postępowanie

Sygn. akt XXIII Ga 2135/19 POSTANOWIENIE Dnia 20 lutego 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Paweł Kieta Sędziowie: SSO Wiktor Piber SSO Monika Skalska po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2020 r. w Warszawie, na posiedzeniu ...

XXIII Ga 1808/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2019-12-20 Premium

2019-12-20 » odrzuca skargę

Sygn. akt XXIII Ga 1808/19 POSTANOWIENIE Dnia 20 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Monika Skalska Sędziowie:SO Alicja Dziekańska SO Paweł Kieta po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2019 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy ...

VIII Ga 756/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie – 2019-12-09 Premium

2019-12-09 » Umarza postępowanie

Sygn. akt VIII Ga 756/19 POSTANOWIENIE 9 grudnia 2019 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie, Wydział VIII Gospodarczy, w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Robert Bury Sędziowie: SO Anna Górnik SSR (del.) Rafał Lila po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 9 grudnia 2019 roku sprawy ze skargi (...) spółki akcyjnej...

VIII Ga 525/19 za – Postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy – 2019-11-29 Premium

2019-11-29 » Odrzuca skargę,

Sygn. akt VIII Ga 525/19 za POSTANOWIENIE Dnia 29 listopada 2019 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, VIII Wydział Gospodarczy, w składzie: Przewodniczący: sędzia Artur Fornal Sędziowie: Jacek Wojtycki (del.) Eliza Grzybowska po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2019 r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym sprawy z ...

VIII Ga 846/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie – 2019-11-26 Premium

2019-11-26 » Odrzuca skargę

Sygnatura akt VIII Ga 846/19 POSTANOWIENIE S., dnia 26 listopada 2019 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy w następującym składzie: Przewodniczący SSO Jarosław Łazarski Sędziowie SO Patrycja Baranowska SO Aleksandra Wójcik - Wojnowska po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2019 r. w Szczecinie...

XXIII Ga 1041/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2019-11-12 Premium

2019-11-12 » umarza postępowanie wywołane skargą

Sygn. akt XXIII Ga 1041/19 POSTANOWIENIE Dnia 12 listopada 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie : Przewodniczący: SSO Monika Skalska Sędziowie: SO Alicja Dziekańska SO Paweł Kieta po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2019 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym ...

123456...76następne »