Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

XXIII Ga 1830/20 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2021-01-21 Premium

2021-01-21 » Umarza postępowanie wywołane wniesieniem skargi

Sygn. akt XXIII Ga 1830/20 POSTANOWIENIE Dnia 21 stycznia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: SSO Monika Skalska po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2021 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu o ...

V Ca 744/20 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Siedlcach – 2021-01-07 Premium

2021-01-07 » umarza postępowanie

Sygn. akt V Ca 744/20 POSTANOWIENIE Dnia 7 stycznia 2021 r. Sąd Okręgowy w Siedlcach V Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący - Sędzia Jolanta Hryciuk (spr.) Sędziowie: Elżbieta Wojtczuk Michał Przeworski Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Batorska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 ...

XXIII Ga 2235/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2020-12-07 Premium

2020-12-07 » I. zmienia pkt 3 zaskarżonego wyroku i ustala, że (...); II. zmienia pkt 3.2 zaskarżonego wyroku i zasądzić od (...)

Sygn. akt XXIII Ga 2235/19 POSTANOWIENIE Dnia 7 grudnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Paweł Kieta Sędziowie: SO Monika Skalska SO Wiktor Piber po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2020r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu...

XIX Ga 1003/20 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach – 2020-12-04 Premium

2020-12-04 » odrzuca skargę

Sygn. akt XIX Ga 1003/20 POSTANOWIENIE Dnia 4 grudnia 2020r. Sąd Okręgowy w Katowicach XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SO Jarema Czapla po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z odwołania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie ...

IV Ca 1955/20 – Postanowienie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie – 2020-12-03 Premium

2020-12-03 » zmienia zaskarżone postanowienie w ten sposób, że oddala wniosek zamawiającego

Sygn. akt IV Ca 1955/20 POSTANOWIENIE Dnia 3 grudnia 2020 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie IV Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie: Przewodniczący sędzia Paulina Wawrzynkiewicz (sprawozdawca) Sędziowie Joanna Mrozek Magdalena Władzińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w ...

XXIII Ga 1293/20 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2020-11-30 Premium

2020-11-30 » odrzuca skargę

Sygn. akt XXIII Ga 1293/20 POSTANOWIENIE Dnia 30 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Wiktor Piber po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 listopada 2020 r., w Warszawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ...

XI Ga 741/20 – Postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu – 2020-11-18 Premium

2020-11-18 » oddala skargę

Sygn. akt XI Ga 741/20 POSTANOWIENIE Dnia 18 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Kłak-Dybka (spr.) SSO Magdalena Cichocka SSO Paweł Pszczołowski po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2020 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy ze skargi...

VI Ca 720/20 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze – 2020-11-13 Premium

2020-11-13 » stwierdza swą niewłaściwość miejscową i funkcjonalną i sprawę przekazuje Sądowi Okręgowemu w Poznaniu IX Wydziałowi Gospodarczemu

Sygnatura akt VI Ca 720/20 Z., dnia 13 listopada 2020 r. POSTANOWIENIE Sąd Okręgowy w Zielonej Górze VI Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie: Przewodniczący : Sędzia SR (del.) Anna Kulik po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2020 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi wykonawcy E. K. ...

IX Ga 372/20 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Lublinie – 2020-11-10 Premium

2020-11-10 » umarza postępowanie wywołane skargą

Sygn. akt IX Ga 372/20 POSTANOWIENIE Dnia 10 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy w Lublinie IX Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Andrzej Łopuszyński po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2020 r. w Lublinie na posiedzeniu niejawnym sprawy odwołania (...) Spółki Akcyjnej w W. w ...

IV Ca 582/20 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Radomiu – 2020-11-09 Premium

2020-11-09 » stwierdza swą niewłaściwość i sprawę przekazuje Sądowi Okręgowemu w Lublinie IX Wydziałowi Gospodarczemu

Sygn. akt IVCa 582/20 POSTANOWIENIE Dnia 9 listopada 2020 roku Sąd Okręgowy w Radomiu IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: sędzia SO Marek Gralec po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2020 roku w R. na posiedzeniu niejawnym sprawy z odwołania D. F. prowadzącej działalność gospodarczą pod ...

123456...91następne »