Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

XXIII Ga 2188/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2020-06-29 Premium

2020-06-29 » I. zmienia pkt 2 zaskarżonego wyroku (...); II. zmienia pkt 2.1 zaskarżonego wyroku (...); III zmienia pkt 2.2 (...); IV. oddala skargę w pozostałym zakresie

Sygn. akt XXIII Ga 2188/19 POSTANOWIENIE Dnia 29 czerwca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Paweł Kieta Sędziowie: SO Monika Skalska SO Alicja Dziekańska po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2020r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym w ...

XIII Ga 548/20 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi – 2020-06-26 Premium

2020-06-26 » I. zmienia punkt 3 zaskarżonego wyroku na następujący (...)

Sygn. akt XIII Ga 548/20 POSTANOWIENIE Dnia 26 czerwca 2020 roku SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY ODWOŁAWCZY w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Krzysztof Wójcik (spr.) Sędziowie: Bartosz Kaźmierak, Marcin Wojciechowski (del.) po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2020 roku w Łodzi na ...

X Ga 380/20 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu – 2020-06-24 Premium

2020-06-24 » 1. odrzuca skargę; 2. umarza postępowanie wywołane skargą

Sygn. akt X Ga 380/20 POSTANOWIENIE Poznań, 24 czerwca 2020 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział X Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Grażyna Weleda (spr.) po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2020 r., w Poznaniu, na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi konsorcjum "(...)" sp. z o.o. w W. ...

XXIII Ga 2189/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2020-05-12 Premium

2020-05-12 » umarza postępowanie skargowe

Sygn. akt XXIII Ga 2189/19 POSTANOWIENIE Dnia 12 maja 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie : Przewodniczący: SSO Wiktor Piber Sędziowie: SO Paweł Kieta SO Monika Skalska po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2020 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy w ...

XXIII Ga 2256/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2020-04-08 Premium

2020-04-08 » umarza postępowanie wywołane skargą

Sygn. akt XXIII Ga 2256/19 POSTANOWIENIE Dnia 8 kwietnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie : Przewodniczący: SSO Paweł Kieta Sędziowie: SSO Wiktor Piber SSO Monika Skalska po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2020 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy w ...

XXIII Ga 2234/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2020-03-31 Premium

2020-03-31 » odrzuca skargę

Sygn. akt XXIII Ga 2234/19 POSTANOWIENIE Dnia 31marca 2020r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy - Odwoławczy w składzie : Przewodniczący: SSO Paweł Kieta Sędziowie: SO Wiktor Piber SO Alicja Dziekańska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 31 marca 2020r. w Warszawie sprawy w ...

X Ga 163/20 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu – 2020-03-20 Premium ciekawe zdania

2020-03-20 » oddala skargę

X Ga 163/20 POSTANOWIENIE Poznań, 20 marca 2020 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział X Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Piotr Majchrzak Sędziowie: Jolanta Waltrowska Jarosław Marczewski (spr.) po rozpoznaniu 20 marca 2020 roku, w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy...

XXIII Ga 309/20 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2020-03-19 Premium

2020-03-19 » oddala skargę

Sygn. akt XXIII Ga 309/20 POSTANOWIENIE Dnia 19 marca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Monika Skalska Sędziowie: SO Paweł Kieta SO Wiktor Piber po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2020 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy w ...

XXIII Ga 2054/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2020-03-05 Premium

2020-03-05 » zmienia zaskarżony wyrok

Sygn. akt: XXIII Ga 2054/19 POSTANOWIENIE Dnia 5 marca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie : Przewodniczący: SSO Wiktor Piber Sędziowie: SO Alicja Dziekańska SO Monika Skalska (spr.) Protokolant: protokolant Aleksandra Marczak po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2020 r. w ...

IV Ca 168/20 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Radomiu – 2020-03-05 Premium

2020-03-05 » stwierdza swą niewłaściwość i sprawę według właściwości przekazać do rozpoznania Sądowi Okręgowemu Lublin Wydziałowi Gospodarczemu

Sygn. akt IV Ca 168/20 POSTANOWIENIE Dnia 5 marca 2020 roku Sąd Okręgowy w Radomiu IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: sędzia SO Grzegorz Wojtowicz po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2020 roku w Radomiu na posiedzeniu niejawnym sprawy z odwołania (...) Spółki Akcyjnej w W. w postępowaniu o ...

123456...87następne »