Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

X Ga 489/19 – Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach – 2019-10-18 Premium

2019-10-18 » oddala skargę

Sygn. akt X Ga 489/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący Sędzia Lesław Zieliński Sędziowie: Sędzia Żaneta Bloma - Wojciechowska (spr.) Sędzia (del.) Agata Żuradzka - Stuglik Protokolant starszy ...

X Ga 488/19 – Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach – 2019-10-18 Premium

2019-10-18 » oddala skargę

Sygn. akt X Ga 488/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący Sędzia Iwona Wańczura (spr.) Sędziowie: Sędzia Małgorzata Korfanty Sędzia Lesław Zieliński Protokolant Agnieszka Demucha po rozpoznaniu w ...

XXIII Ga 157/19 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2019-10-15 Premium

2019-10-15 » oddala skargę

Sygn. akt XXIII Ga 157/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący - SSO Wiktor Piber (sprawozdawca) Sędziowie: SO Maria Więckowska SO Monika Skalska Protokolant sądowy: Mariusz Bajsztok po ...

V Ga 410/19 – Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie – 2019-10-11 Premium

2019-10-11 » zmienia zaskarżony wyrok w zakresie kosztów wskazanych w pkt. 4 w ten sposób, że kosztami postępowania obciąża (...)

Sygn. akt V Ga 410/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia Małgorzata Tomkiewicz Sędziowie: Wiesław Kasprzyk, SR del Maciej Rzewuski Protokolant: p.o. sekr. sąd. Agnieszka Wiśniewska po ...

II Ca 2126/19 – Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie – 2019-10-09 Premium

2019-10-09 » stwierdza naruszenie przez zamawiającego art. 89 ust. 1 podpunkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych; zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że punktowi 4 podpunkt 2 i 3 nadaje brzmienie: (...)

Sygn. akt: II Ca 2126/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: || SSO Katarzyna Serafin - Tabor (sprawozdawca) || Sędziowie: || SO Krystyna Dobrowolska || || SO Jarosław Tyrpa || Protokolant: sekretarz sądowy ...

III Ca 1680/19 – Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi – 2019-10-09 Premium

2019-10-09 » oddala skargę

Sygn. akt III Ca 1680/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 października 2019 roku Sąd Okręgowy w Łodzi — III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SO Bogdan Jachowicz Sędziowie: SO Jacek Świerczyński (ref.) SO Radosław Olewczyński Protokolant: sekr. sąd. ...

XIX Ga 953/19 – Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach – 2019-09-13 Premium

2019-09-13 » zmienia zaskarżony wyrok

Sygn. akt XIX Ga 953/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 września 2019 r. Sąd Okręgowy w Katowicach XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: || SSO Piotr Semper (spr.) || Sędziowie: || SO Dariusz Chrapoński || || SR (del.) Magdalena Grabowska || Protokolant: || Dominika Idzikowska...

V Ga 151/19 – Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie – 2019-09-09 Premium

2019-09-09 » zmienia zaskarżone postanowienie w ten sposób, że oddala odwołanie

Sygn. akt V Ga 151/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 września 2019 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia Małgorzata Tomkiewicz Sędziowie: Wiesław Kasprzyk, Rafał Kubicki Protokolant: p.o sekr.sąd. Agnieszka Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 3 ...

XXIII Ga 469/19 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2019-08-23 Premium

2019-08-23 » oddala skargę

Sygn. akt XXIII Ga 469/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 sierpnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący:SSO Magdalena Nałęcz Sędziowie:SO Monika Skalska (spr.) SO Bolesław Wadowski Protokolant:Sekr. sądowy Mariusz Bajsztok po ...

VII Ga 298/19 – Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku – 2019-08-14 Premium

2019-08-14 » Zmienia wyrok w pkt. 1 (...) nakazuje unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz nakazuje dokonanie ponownego badania i oceny ofert (...)

Sygn. akt VII Ga 298/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 sierpnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: sędzia Beata Gnatowska Sędziowie: Julita Uryga Alicja Dubij Protokolant: Małgorzata Radek po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2019 r. w ...

123456...151następne »