Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

III CZP 41/22 – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2022-01-13

2022-01-13 » Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały

Sygn. akt III CZP 41/22 POSTANOWIENIE Dnia 13 stycznia 2022 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Małgorzata Manowska (przewodniczący) SSN Ewa Stefańska SSN Kamil Zaradkiewicz (sprawozdawca) w sprawie z wniosku Konsorcjum Firm "P. [...]" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P., P. [X.] AG w B. i A. [...] spółki akcyjnej w Ł. przy...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2021

2021-06-17

Sygn. akt I CSK 440/20 POSTANOWIENIE Dnia 17 czerwca 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Trzaskowski w sprawie z powództwa W.C. przeciwko Gminie J. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 17 czerwca 2021 r., na skutek skargi kasacyjnej powódki od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2021

2021-05-28

Sygn. akt II CSK 178/21 POSTANOWIENIE Dnia 28 maja 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Agnieszka Piotrowska w sprawie z powództwa Skarbu Państwa - (...) Parku Narodowego przeciwko D. Z. i O. S. o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 28 ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2020

2020-12-09

Sygn. akt IV KK 169/20 POSTANOWIENIE Dnia 9 grudnia 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Małgorzata Gierszon (przewodniczący) SSN Jacek Błaszczyk (sprawozdawca) SSN Marek Pietruszyński Protokolant Małgorzata Gierczak w sprawie J. B. oskarżonego z art. 297 § 1 k.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2020

2020-10-15

Sygn. akt III CSK 68/20 POSTANOWIENIE Dnia 15 października 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa P. sp.j. w K. przeciwko "U." S.A. w K. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 15 października 2020 r., na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2020

2020-09-24

Sygn. akt I CSK 109/20 POSTANOWIENIE Dnia 24 września 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Joanna Misztal-Konecka w sprawie z powództwa M. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. przeciwko Skarbowi Państwa - Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2020

2020-07-28

Sygn. akt II CSK 104/20 POSTANOWIENIE Dnia 28 lipca 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie z powództwa J. Ł. przeciwko Województwu (...)- Marszałkowi Województwa (...) o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 28 lipca 2020 r., na skutek skargi kasacyjnej powoda od wyroku...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2020

2020-07-17

Sygn. akt I CSK 168/20 POSTANOWIENIE Dnia 17 lipca 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Monika Koba w sprawie z powództwa A. sp. z o.o. w O. przeciwko Skarbowi Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo K. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 17 lipca 2020 r., na ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2020

2020-07-17

Sygn. akt IV CSK 574/19 POSTANOWIENIE Dnia 17 lipca 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Beata Janiszewska w sprawie z powództwa ,,M" Spółki Akcyjnej w Z. przeciwko [...] Agencji Rozwoju Regionalnego Spółce Akcyjnej w S. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 17 lipca 2020 r., na skutek skargi ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2020

2020-07-14

Sygn. akt V CSK 453/19 POSTANOWIENIE Dnia 14 lipca 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Joanna Misztal-Konecka w sprawie z powództwa C. w M. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w M. przeciwko Zakładowi Techniczno-Budowlanemu "P. " spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w O. oraz z powództwa wzajemnego ...

123456...11następne »