Polityka prywatności

Dbamy o Twoją prywatność. Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane tylko i wyłącznie jeżeli jest to konieczne do prawidłowego świadczenia usługi.

Administrator danych

LSLABS Maciej Tomaka
ul. Rolnicza 41
42-274 Aleksandria Pierwsza NIP: 927-175-85-35, REGON: 080147815

Zbierane dane

Adres e-mail - w celu komunikacji z użytkownikiem związanej ze świadczeniem usługi (logowanie do serwisu, powiadomienia zgodnie z zakresem świadczonych usług informacyjnych, komunikacja związana z obsługą i transakcjami).

Dane kuponu testowego - adres e-mail w celu utworzenia konta lub przyznania dostępu testowego, w celu jednorazowego kontaktu w sprawie usługi. Jeżeli kupon wymaga podania imienia i nazwiska oraz numeru telefonu - dane wykorzystywane są do jednorazowego kontaktu.

inne dane - w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług oferowanych w ramach SzuKIO jak również wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

Pliki "cookie"

Przeglądarka internetowa użytkownika może przechowywać pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku Twojego komputera. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

Zawartość plików "cookies" nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

SzuKIO przechowuje pliki "cookies" na komputerach użytkowników w celu podtrzymania sesji użytkownika (po jego zalogowaniu) a tym samym umożliwieniu komfortowego korzystania z serwisu bez potrzeby wpisywania adresu E-mail oraz hasła na każdej podstronie serwisu.

Google Analytics

W celu poprawienia jakości serwisu oraz w celach statystycznych zbieramy dane za pomocą usługi Google Analytics.

Jednocześnie informujemy, iż dane zbierane przy pomocy Google Analytics nie dają możliwości powiązania ich z konkretnym kontem użytkownika.

Zgoda użytkownika na pliki "cookies"

Użytkownik ma prawo nie akceptować plików "cookies" poprzez odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej.

Brak zgody może powodować brak dostępu do zastrzeżonych części serwisu.

Przysługujące Ci prawa

Prawo do usunięcia danych - w każdym wysyłanym przez nas e-mailu umieszczamy instrukcje usunięcia konta. Operacja jest nieodwracalna i powoduje usunięcie wszelkich informacji o użytkowniku z wyjątkiem danych dotyczących zamówień.

Prawo do skargi - prawo wniesienia skargi do GIODO (po 25 maja 2018 roku – do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych – PUODO), w przypadku naruszenia przepisów RODO.

Pozostałe prawa - prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Zabezpieczenia

Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. W szczególności środki te mają zapobiec przed pozyskiwaniem lub modyfikowaniem danych przez osoby nieuprawnione. Ponadto dane podawane przez Użytkownika w formularzach internetowych na stronie szukio.pl są szyfrowane przez wykorzystywanie certyfikatów SSL.

Odnośniki

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG).