Popularne dokumenty

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 2500/20, KIO 2543/20 – Wyrok KIO – 2020-10-29 0.12 %

KIO » Uwzględnia częściowo odwołanie, Oddala odwołanie, Oddala odwołanie, Umarza postępowanie odwoławcze

"PKP PLK" "Mosty Łódź" (4)

kierownik robót torowych (1)

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 342/21 – Wyrok KIO – 2021-03-01 0.17 % Premium ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

"wadium" (6)

strona internetowa producenta (5)

środki ochrony prawnej (4)

oświadczenie producenta sprzętu (3)

2021 wadium (1)

"11 września 2019" (0)

XXIII Ga 1350/20 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2020-12-18 0.16 % Premium

SO » I. zmienia punkt 2. zaskarżonego wyroku w zakresie zarzutu nr 1 odwołania i nakazuje Zamawiającemu wykonanie następujących czynności: (...)

KIO 3300/20, KIO 3312/20 – Wyrok KIO – 2021-01-20 0.12 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie, Oddala odwołanie

nieprzekazanie całej kopii odwołania (14)

NDI (13)

złożenie dokumentów po terminie (12)

KIO 76/21 – Wyrok KIO – 2021-02-09 0.1 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

"zakres zamówienia" (1)

KIO 1183/20 – Wyrok KIO – 2020-07-31 0.09 % Premium ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia częściowo odwołanie, Oddala odwołanie

wybór oferty niezabezpieczonej wadium (64)

wykonawca sam sobie wystawił referencję (62)

uzupełnienie pełnomocnictwa data (60)

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 1183/20 – Wyrok KIO – 2020-07-31 0.08 % Premium ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia częściowo odwołanie, Oddala odwołanie

wybór oferty niezabezpieczonej wadium (64)

wykonawca sam sobie wystawił referencję (62)

uzupełnienie pełnomocnictwa data (60)

KIO 75/21 – Wyrok KIO – 2021-02-03 0.08 %

KIO » Oddala odwołanie

otwarcie (1)

art. 513 (0)

KIO 342/21 – Wyrok KIO – 2021-03-01 0.07 % Premium ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

"wadium" (6)

strona internetowa producenta (5)

środki ochrony prawnej (4)

oświadczenie producenta sprzętu (3)

2021 wadium (1)

"11 września 2019" (0)

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 10/20, KIO 16/20 – Wyrok KIO – 2020-01-31 0.06 % Premium ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala zarzuty odwołania

esaprojekt konsorcjum (82)

"art. 36a ust. 2" (81)

zobowiązanie podmiotu trzeciego w oryginale (78)

87 ust. 1 (76)

KIO 1183/20 – Wyrok KIO – 2020-07-31 0.06 % Premium ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia częściowo odwołanie, Oddala odwołanie

wybór oferty niezabezpieczonej wadium (64)

wykonawca sam sobie wystawił referencję (62)

uzupełnienie pełnomocnictwa data (60)

KIO 9/20 – Wyrok KIO – 2020-01-31 0.06 % Premium ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie, Uwzględnia odwołanie

wartość gospodarcza (86)

prezentacja systemu informatycznego (83)

prezentacja systemu informatycznego jawna 8 ust. 2 pzp (82)