Popularne dokumenty

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

XXIII Zs 103/21 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2021-11-09 0.31 % Premium

SO » I. zmienia zaskarżony wyrok (...); II. oddala skargę w pozostałym zakresie

"art. 433" (6)

art. 433 (5)

zakazu zawarcia umowy o zamówienie publiczne (4)

podwykonawstwo (3)

"niemożliwego do przewidzenia" 433 (2)

KIO 3476/21 – Wyrok KIO – 2021-12-13 0.24 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

art. 439 (3)

waloryzacja wynagrodzenia (2)

art. 353 (0)

KIO 500/21 – Wyrok KIO – 2021-04-01 0.24 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Odrzuca odwołanie, Uwzględnia częściowo odwołanie, Oddala odwołanie

tajemnica przedsiębiorstwa (16)

"wykaz usług" "tajemnica przedsiębiorstwa" (15)

wykaz usług tajemnica przedsiębiorstwa (14)

KIO 1987/21 – Wyrok KIO – 2021-08-26 0.2 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

"stacji przeładunkowej" (22)

poziomy recyklingu (21)

odległość od instalacji (20)

"art. 433" (18)

XXIII Zs 10/21 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2021-04-28 0.16 % Premium

SO » I. w przedmiocie skargi od wyroku (...): KIO 3118/20: I. 1. zmienia zaskarżony wyrok (...); II. w przedmiocie skargi od wyroku (...) KIO 3119/20: 1. uchyla zaskarżony wyrok w punkcie (...); II.2. oddala skargę w pozostałym zakresie

zarzut spóźniony (33)

"wyjaśnienia" "rażąco niska cena" "tajemnica przedsiębiorstwa" (31)

"W uzasadnieniu do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy" (30)

KIO 2194/21 – Wyrok KIO – 2021-09-07 0.12 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie

"art. 433" (25)

"waloryzacja wynagrodzenia" (24)

waloryzacja wynagrodzenia (23)

Substrat (22)

mg-6 (21)

"art. 441" (20)

"art. 439" (19)

art. 441 pzp (18)

art. 439 (17)

waloryzacja cen (16)

KIO 2768/21 – Wyrok KIO – 2021-10-19 0.12 % Premium

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

"zagospodarowanie odpadów" (4)

naruszenie art. 99 (3)

"art. 433" (2)

art. 433 pkt 4 odpadów (1)

art. 353 (0)

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

XXIII Zs 103/21 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2021-11-09 0.16 % Premium

SO » I. zmienia zaskarżony wyrok (...); II. oddala skargę w pozostałym zakresie

"art. 433" (6)

art. 433 (5)

zakazu zawarcia umowy o zamówienie publiczne (4)

podwykonawstwo (3)

"niemożliwego do przewidzenia" 433 (2)

KIO 500/21 – Wyrok KIO – 2021-04-01 0.14 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Odrzuca odwołanie, Uwzględnia częściowo odwołanie, Oddala odwołanie

tajemnica przedsiębiorstwa (16)

"wykaz usług" "tajemnica przedsiębiorstwa" (15)

wykaz usług tajemnica przedsiębiorstwa (14)

KIO 3476/21 – Wyrok KIO – 2021-12-13 0.12 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

art. 439 (3)

waloryzacja wynagrodzenia (2)

art. 353 (0)

KIO 1987/21 – Wyrok KIO – 2021-08-26 0.12 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

"stacji przeładunkowej" (22)

poziomy recyklingu (21)

odległość od instalacji (20)

"art. 433" (18)

KIO 2194/21 – Wyrok KIO – 2021-09-07 0.12 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie

"art. 433" (25)

"waloryzacja wynagrodzenia" (24)

waloryzacja wynagrodzenia (23)

Substrat (22)

mg-6 (21)

"art. 441" (20)

"art. 439" (19)

art. 441 pzp (18)

art. 439 (17)

waloryzacja cen (16)

KIO 1381/21, KIO 1388/21 – Wyrok KIO – 2021-07-05 0.11 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala oba odwołania

"art. 433" (44)

433 (43)

faktura jako dowód należytego wykonania (42)

art. 433 (40)

art. 452 ust. 3 (39)

zastrzeżenie osobistego wykonania (38)

waloryzacja (37)

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 1586/21, KIO 1587/21 – Wyrok KIO – 2021-06-28 0.11 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala oba odwołania

art. 117 ust. 4 (46)

art.117 (44)

art. 117 (43)

"art. 117 ust. 4" (41)

art. 117 ust. 3 (40)

117 ust. 4 (39)

tajemnica przedsiębiorstwa (38)

inżynieria cenowa (37)

KIO 500/21 – Wyrok KIO – 2021-04-01 0.11 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Odrzuca odwołanie, Uwzględnia częściowo odwołanie, Oddala odwołanie

tajemnica przedsiębiorstwa (16)

"wykaz usług" "tajemnica przedsiębiorstwa" (15)

wykaz usług tajemnica przedsiębiorstwa (14)

KIO 1381/21, KIO 1388/21 – Wyrok KIO – 2021-07-05 0.09 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala oba odwołania

"art. 433" (44)

433 (43)

faktura jako dowód należytego wykonania (42)

art. 433 (40)

art. 452 ust. 3 (39)

zastrzeżenie osobistego wykonania (38)

waloryzacja (37)

KIO 2002/21 – Wyrok KIO – 2021-08-26 0.09 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołania

art. 117 ust. 4 (30)

art. 117 (29)

"art. 433" (28)

"odstąpienie od umowy" (27)

minimalny zakres zamówienia (26)

konsorcjum (25)

art. 433 (23)

117 ust. 4 (22)

wykaz osób oświadczenie konsorcjum (21)

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 1586/21, KIO 1587/21 – Wyrok KIO – 2021-06-28 0.05 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala oba odwołania

art. 117 ust. 4 (46)

art.117 (44)

art. 117 (43)

"art. 117 ust. 4" (41)

art. 117 ust. 3 (40)

117 ust. 4 (39)

tajemnica przedsiębiorstwa (38)

inżynieria cenowa (37)

KIO 1067/21 – Wyrok KIO – 2021-06-08 0.05 % ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie

art. 109 ust. 1 pkt 7 (47)

przedmiotowe środki dowodowe (46)

"Art. 128. ust. 4" (44)

"art. 109 ust. 1 pkt 7" (43)

art. 109 ust 1 pkt 5 (42)

"109 ust. 1 pkt 7" (41)

KIO 1381/21, KIO 1388/21 – Wyrok KIO – 2021-07-05 0.05 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala oba odwołania

"art. 433" (44)

433 (43)

faktura jako dowód należytego wykonania (42)

art. 433 (40)

art. 452 ust. 3 (39)

zastrzeżenie osobistego wykonania (38)

waloryzacja (37)