Popularne dokumenty

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 1472/20 – Wyrok KIO – 2020-07-22 0.25 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

"zamawiający jest związany" (1)

"art. 89 ust. 1 pkt 2" (0)

KIO 2036/20 – Wyrok KIO – 2020-09-21 0.25 % Premium ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

KIO 1729/20 – Wyrok KIO – 2020-09-22 0.19 % ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

eb2b (1)

KIO 1399/19, KIO 1400/19 – Wyrok KIO – 2019-08-13 0.19 % Premium ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Umarza postępowanie odwoławcze, Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

tonery oryginalne (20)

"art. 22a ust. 4" (19)

Zmiany w umowie ramowej (17)

uznała, że przegrał w znaczącej części koszty (16)

umarza oddala uwzględnia (15)

tonery równoważne (14)

KIO 9/20 – Wyrok KIO – 2020-01-31 0.19 % Premium ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie, Uwzględnia odwołanie

wartość gospodarcza (53)

prezentacja systemu informatycznego (50)

prezentacja systemu informatycznego jawna 8 ust. 2 pzp (49)

nie odtajnił prezentacji (48)

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 10/20, KIO 16/20 – Wyrok KIO – 2020-01-31 0.06 % Premium ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala zarzuty odwołania

esaprojekt konsorcjum (64)

"art. 36a ust. 2" (61)

87 ust. 1 (60)

zobowiązanie podmiotu trzeciego wystawione po terminie składania ofert (59)

KIO 1938/20 – Wyrok KIO – 2020-09-04 0.05 % Premium ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie

KIO 9/20 – Wyrok KIO – 2020-01-31 0.04 % Premium ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie, Uwzględnia odwołanie

wartość gospodarcza (53)

prezentacja systemu informatycznego (50)

prezentacja systemu informatycznego jawna 8 ust. 2 pzp (49)

nie odtajnił prezentacji (48)

III Ca 252/20 – Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu – 2020-05-27 0.03 % Premium

SO » I. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że nadaje mu treść: „1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża Odwołującego.”

jaworska (16)

ze skargi prezesa nieprawdziwe (14)

uwzględnia skargę (13)

"art. 24 ust. 5 pkt. 2" (12)

zasada proporcjonalności wykluczenie fakultatywne (11)

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 10/20, KIO 16/20 – Wyrok KIO – 2020-01-31 0.06 % Premium ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala zarzuty odwołania

esaprojekt konsorcjum (64)

"art. 36a ust. 2" (61)

87 ust. 1 (60)

zobowiązanie podmiotu trzeciego wystawione po terminie składania ofert (59)

KIO 9/20 – Wyrok KIO – 2020-01-31 0.05 % Premium ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie, Uwzględnia odwołanie

wartość gospodarcza (53)

prezentacja systemu informatycznego (50)

prezentacja systemu informatycznego jawna 8 ust. 2 pzp (49)

nie odtajnił prezentacji (48)

III Ca 252/20 – Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu – 2020-05-27 0.05 % Premium

SO » I. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że nadaje mu treść: „1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża Odwołującego.”

jaworska (16)

ze skargi prezesa nieprawdziwe (14)

uwzględnia skargę (13)

"art. 24 ust. 5 pkt. 2" (12)

zasada proporcjonalności wykluczenie fakultatywne (11)

KIO 1428/20 – Wyrok KIO – 2020-07-24 0.05 % ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie, Umarza postępowanie odwoławcze

kosztorys ofertowy wynagrodzenie ryczałtowe (3)

brak zestawienia materiałów (2)

"art. 89 ust. 1 pkt 2" (1)

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 10/20, KIO 16/20 – Wyrok KIO – 2020-01-31 0.06 % Premium ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala zarzuty odwołania

esaprojekt konsorcjum (64)

"art. 36a ust. 2" (61)

87 ust. 1 (60)

zobowiązanie podmiotu trzeciego wystawione po terminie składania ofert (59)

KIO 338/19 – Wyrok KIO – 2019-03-14 0.06 % Premium ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

wadium elektroniczne (127)

gwarancja w formie elektronicznej (125)

wadium w formie elektronicznej (124)

podpis elektroniczny (123)

kopia wadium (122)

wadium w formie kopii (121)

XXIII Ga 1811/18 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2019-01-18 0.06 % Premium ciekawe zdania

SO » wyrok w sprawach połączonych: odrzuca skargę; umarza postępowanie; zmienia zaskarżony wyrok w pkt 1 ppkt 1), 2), 3), 4) i oddala odwołania;

self-cleaning (63)

Jaworska (62)

samooczyszczenie (61)

środki naprawcze samooczyszczenie (59)

selfcleaning (58)

gdańsku (57)

art. 24 ust.8 (56)

wprowadzenie zamawiającego w błąd (55)