Popularne dokumenty

KIO 47/24 – Wyrok KIO – 2024-01-31 0.35 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 2143/23, KIO 2147/23 – Wyrok KIO – 2023-08-14 0.26 % Premium

KIO » Oddala oba odwołania

KIO 726/24 – Wyrok KIO – 2024-03-22 0.26 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

XXIII Zs 7/24 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2024-03-28 0.26 % Premium

SO » zmienia zaskarżony wyrok

KIO 1515/23 – Wyrok KIO – 2023-06-13 0.22 % Premium ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 546/24 – Wyrok KIO – 2024-03-07 0.22 %

KIO » Odrzuca odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 3384/23 – Wyrok KIO – 2023-11-30 0.17 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 410/24 – Wyrok KIO – 2024-02-21 0.17 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 1331/24, KIO 1344/24 – Wyrok KIO – 2024-05-10 0.17 % Premium

KIO » Oddala odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 587/23 – Wyrok KIO – 2023-03-15 0.17 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 270/24 – Wyrok KIO – 2024-02-19 0.17 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

XXIII Zs 60/23 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2023-09-15 0.17 % Premium

SO » I. zmienia zaskarżony wyrok w pkt (...) i oddala odwołanie

KIO 716/24 – Wyrok KIO – 2024-03-21 0.17 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

KIO 2979/23 – Wyrok KIO – 2023-10-25 0.17 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 3028/23 – Wyrok KIO – 2023-10-26 0.17 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 1267/24 – Wyrok KIO – 2024-05-09 0.17 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

KIO 102/24 – Wyrok KIO – 2024-01-31 0.17 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 460/24 – Wyrok KIO – 2024-03-01 0.17 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 154/24 – Wyrok KIO – 2024-02-05 0.13 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 353/24 – Wyrok KIO – 2024-02-21 0.13 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 3787/23 – Wyrok KIO – 2024-01-05 0.13 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 1627/23 – Wyrok KIO – 2023-06-22 0.13 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 3058/23 – Wyrok KIO – 2023-10-31 0.13 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 822/23 – Wyrok KIO – 2023-04-11 0.13 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

XXIII Zs 74/23 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2023-12-13 0.13 % Premium

SO » Zmienia zaskarżony wyrok w całości

KIO 2058/23 – Wyrok KIO – 2023-08-01 0.13 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 673/24 – Wyrok KIO – 2024-03-15 0.13 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 2851/22 – Wyrok KIO – 2022-11-14 0.13 %

KIO » Odrzuca odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 581/24 – Wyrok KIO – 2024-03-08 0.13 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

KIO 2591/23 – Wyrok KIO – 2023-09-18 0.13 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 1847/23 – Wyrok KIO – 2023-07-12 0.13 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

KIO 802/24 – Wyrok KIO – 2024-04-02 0.13 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 1257/23 – Wyrok KIO – 2023-05-22 0.13 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 317/24 – Wyrok KIO – 2024-02-15 0.13 % Premium

KIO » Odrzuca odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 864/24 – Wyrok KIO – 2024-03-29 0.13 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 19/24 – Wyrok KIO – 2024-01-29 0.13 % ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie

KIO 293/24 – Wyrok KIO – 2024-02-20 0.13 % Premium

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 314/24 – Wyrok KIO – 2024-02-22 0.13 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 332/24 – Wyrok KIO – 2024-02-13 0.13 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 99/24 – Wyrok KIO – 2024-01-29 0.13 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia w części odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 3449/22 – Wyrok KIO – 2023-01-09 0.13 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 410/24 – Wyrok KIO – 2024-02-21 0.25 %

KIO » Oddala odwołanie

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 726/24 – Wyrok KIO – 2024-03-22 0.2 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

KIO 379/24, KIO 398/24, KIO 405/24 – Wyrok KIO – 2024-02-28 0.2 %

KIO » Uwzględnia częściowo odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 716/24 – Wyrok KIO – 2024-03-21 0.18 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

KIO 47/24 – Wyrok KIO – 2024-01-31 0.16 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 11/24, KIO 52/24 – Wyrok KIO – 2024-02-05 0.15 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 3609/23 – Wyrok KIO – 2023-12-18 0.13 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 10/24 – Wyrok KIO – 2024-01-24 0.13 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 2143/23, KIO 2147/23 – Wyrok KIO – 2023-08-14 0.13 % Premium

KIO » Oddala oba odwołania

KIO 19/24 – Wyrok KIO – 2024-01-29 0.12 % ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie

KIO 3739/23 – Wyrok KIO – 2024-01-03 0.12 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 279/23 – Wyrok KIO – 2023-02-15 0.12 % ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

KIO 1022/24 – Wyrok KIO – 2024-04-16 0.12 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 460/24 – Wyrok KIO – 2024-03-01 0.12 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 3604/23 – Wyrok KIO – 2023-12-15 0.12 % Premium ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

KIO 3028/23 – Wyrok KIO – 2023-10-26 0.11 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 546/24 – Wyrok KIO – 2024-03-07 0.11 %

KIO » Odrzuca odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 151/24, KIO 166/24 – Wyrok KIO – 2024-02-06 0.11 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie

XXIII Zs 7/24 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2024-03-28 0.11 % Premium

SO » zmienia zaskarżony wyrok

KIO 258/24 – Wyrok KIO – 2024-02-16 0.11 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

KIO 140/24 – Wyrok KIO – 2024-02-05 0.11 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 399/24 – Wyrok KIO – 2024-02-26 0.11 %

KIO » Uwzględnia odwołania

KIO 3248/23 – Wyrok KIO – 2023-11-14 0.11 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 998/24 – Wyrok KIO – 2024-04-17 0.11 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 202/24, KIO 204/24 – Wyrok KIO – 2024-02-13 0.11 %

KIO » Uwzględnia częściowo odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 3849/23 – Wyrok KIO – 2024-01-15 0.1 % Premium ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 545/24, KIO 561/24 – Wyrok KIO – 2024-03-18 0.1 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 713/23 – Wyrok KIO – 2023-03-30 0.1 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 30/24 – Wyrok KIO – 2024-01-26 0.1 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 3533/22 – Wyrok KIO – 2023-01-17 0.1 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 649/23 – Wyrok KIO – 2023-03-21 0.1 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 780/24 – Wyrok KIO – 2024-03-22 0.1 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 691/24 – Wyrok KIO – 2024-03-21 0.1 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 332/24 – Wyrok KIO – 2024-02-13 0.1 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 45/24 – Wyrok KIO – 2024-01-26 0.1 % ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

KIO 180/24 – Wyrok KIO – 2024-02-09 0.1 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 3545/23, KIO 3546/23 – Wyrok KIO – 2023-12-15 0.1 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 3034/23 – Wyrok KIO – 2023-11-03 0.1 % ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

KIO 665/24 – Wyrok KIO – 2024-03-18 0.1 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 4/24 – Wyrok KIO – 2024-01-25 0.09 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 317/24 – Wyrok KIO – 2024-02-15 0.09 % Premium

KIO » Odrzuca odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 583/24, KIO 588/24 – Wyrok KIO – 2024-03-14 0.09 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 170/23 – Wyrok KIO – 2023-02-03 0.09 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 3077/23 – Wyrok KIO – 2023-11-03 0.09 % Premium ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 99/24 – Wyrok KIO – 2024-01-29 0.09 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia w części odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 248/24 – Wyrok KIO – 2024-02-14 0.2 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 726/24 – Wyrok KIO – 2024-03-22 0.15 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

KIO 11/24, KIO 52/24 – Wyrok KIO – 2024-02-05 0.13 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 3248/23 – Wyrok KIO – 2023-11-14 0.13 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 410/24 – Wyrok KIO – 2024-02-21 0.13 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 10/24 – Wyrok KIO – 2024-01-24 0.13 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 379/24, KIO 398/24, KIO 405/24 – Wyrok KIO – 2024-02-28 0.13 %

KIO » Uwzględnia częściowo odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 3604/23 – Wyrok KIO – 2023-12-15 0.13 % Premium ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

KIO 3787/23 – Wyrok KIO – 2024-01-05 0.12 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 1515/23 – Wyrok KIO – 2023-06-13 0.12 % Premium ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 19/24 – Wyrok KIO – 2024-01-29 0.11 % ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie

KIO 587/23 – Wyrok KIO – 2023-03-15 0.11 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 584/24, KIO 585/24 – Wyrok KIO – 2024-03-12 0.1 %

KIO » Odrzuca odwołanie, Odrzuca odwołanie, Oddala odwołania

KIO 545/24, KIO 561/24 – Wyrok KIO – 2024-03-18 0.1 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 649/23 – Wyrok KIO – 2023-03-21 0.1 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 399/24 – Wyrok KIO – 2024-02-26 0.1 %

KIO » Uwzględnia odwołania

KIO 45/24 – Wyrok KIO – 2024-01-26 0.1 % ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

KIO 802/24 – Wyrok KIO – 2024-04-02 0.1 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 2591/23 – Wyrok KIO – 2023-09-18 0.09 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 3077/23 – Wyrok KIO – 2023-11-03 0.09 % Premium ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 713/23 – Wyrok KIO – 2023-03-30 0.09 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 2143/23, KIO 2147/23 – Wyrok KIO – 2023-08-14 0.09 % Premium

KIO » Oddala oba odwołania

KIO 279/23 – Wyrok KIO – 2023-02-15 0.09 % ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

KIO 47/24 – Wyrok KIO – 2024-01-31 0.09 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 883/24, KIO 896/24 – Wyrok KIO – 2024-04-02 0.09 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 3739/23 – Wyrok KIO – 2024-01-03 0.08 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 314/24 – Wyrok KIO – 2024-02-22 0.08 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 32/24 – Wyrok KIO – 2024-02-05 0.08 % ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

KIO 3034/23 – Wyrok KIO – 2023-11-03 0.08 % ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

KIO 2153/23 – Wyrok KIO – 2023-08-08 0.08 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

KIO 780/24 – Wyrok KIO – 2024-03-22 0.08 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 91/24 – Wyrok KIO – 2024-02-02 0.08 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 3808/23 – Wyrok KIO – 2024-01-09 0.08 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 30/24 – Wyrok KIO – 2024-01-26 0.08 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 460/24 – Wyrok KIO – 2024-03-01 0.08 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 665/24 – Wyrok KIO – 2024-03-18 0.08 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 202/24, KIO 204/24 – Wyrok KIO – 2024-02-13 0.08 %

KIO » Uwzględnia częściowo odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 3849/23 – Wyrok KIO – 2024-01-15 0.08 % Premium ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 9/24 – Wyrok KIO – 2024-01-23 0.07 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 3028/23 – Wyrok KIO – 2023-10-26 0.07 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 190/24 – Wyrok KIO – 2024-02-06 0.07 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 628/24 – Wyrok KIO – 2024-03-12 0.07 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 4/24 – Wyrok KIO – 2024-01-25 0.07 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 3950/23 – Wyrok KIO – 2024-01-29 0.07 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

KIO 2788/22 – Wyrok KIO – 2022-11-08 0.07 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 99/24 – Wyrok KIO – 2024-01-29 0.07 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia w części odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 1504/23 – Wyrok KIO – 2023-06-09 0.07 % Premium ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 2591/23 – Wyrok KIO – 2023-09-18 0.1 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 279/23 – Wyrok KIO – 2023-02-15 0.09 % ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

KIO 1515/23 – Wyrok KIO – 2023-06-13 0.08 % Premium ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 649/23 – Wyrok KIO – 2023-03-21 0.08 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 587/23 – Wyrok KIO – 2023-03-15 0.07 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 539/23 – Wyrok KIO – 2023-03-14 0.07 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 907/23 – Wyrok KIO – 2023-04-17 0.07 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

XXIII Zs 24/23 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2023-04-28 0.07 % Premium

SO » zmienia zaskarżony wyrok

KIO 225/23 – Wyrok KIO – 2023-02-08 0.06 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 1722/23 – Wyrok KIO – 2023-06-30 0.06 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 2832/23 – Wyrok KIO – 2023-10-12 0.06 % Premium ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 3466/22, KIO 3477/22, KIO 3490/22 – Wyrok KIO – 2023-01-13 0.06 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Odrzuca odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 248/24 – Wyrok KIO – 2024-02-14 0.06 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 3787/23 – Wyrok KIO – 2024-01-05 0.06 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 713/23 – Wyrok KIO – 2023-03-30 0.06 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 2788/22 – Wyrok KIO – 2022-11-08 0.06 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 2299/22 – Wyrok KIO – 2022-09-26 0.06 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

KIO 497/23 – Wyrok KIO – 2023-03-07 0.06 % ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

KIO 3449/22 – Wyrok KIO – 2023-01-09 0.05 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 3604/23 – Wyrok KIO – 2023-12-15 0.05 % Premium ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

KIO 3533/22 – Wyrok KIO – 2023-01-17 0.05 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 1707/23 – Wyrok KIO – 2023-06-30 0.05 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 620/23 – Wyrok KIO – 2023-03-22 0.05 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 259/23 – Wyrok KIO – 2023-02-13 0.05 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 1162/23 – Wyrok KIO – 2023-05-12 0.05 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 2327/23 – Wyrok KIO – 2023-08-22 0.05 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 783/23 – Wyrok KIO – 2023-04-04 0.05 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 21/23 – Wyrok KIO – 2023-01-23 0.05 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie

KIO 3088/22 – Wyrok KIO – 2022-12-12 0.05 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 2499/23 – Wyrok KIO – 2023-09-07 0.05 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

KIO 756/23 – Wyrok KIO – 2023-04-03 0.05 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 913/23 – Wyrok KIO – 2023-04-18 0.05 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 1492/23, KIO 1527/23 – Wyrok KIO – 2023-06-14 0.05 % ciekawe zdania

KIO » Oddala oba odwołania

KIO 3248/23 – Wyrok KIO – 2023-11-14 0.05 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 170/23 – Wyrok KIO – 2023-02-03 0.05 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 836/23 – Wyrok KIO – 2023-04-17 0.05 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 1523/23 – Wyrok KIO – 2023-06-13 0.05 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 3739/23 – Wyrok KIO – 2024-01-03 0.05 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 981/23 – Wyrok KIO – 2023-04-20 0.05 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 3034/23 – Wyrok KIO – 2023-11-03 0.05 % ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

KIO 2298/23 – Wyrok KIO – 2023-08-22 0.05 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

KIO 1013/23 – Wyrok KIO – 2023-04-26 0.05 %

KIO » Oddala odwołanie