Popularne dokumenty

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 3211/20 – Wyrok KIO – 2020-12-29 0.23 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

KIO 3078/20 – Wyrok KIO – 2020-12-14 0.23 % Premium ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

art. 93 ust. 1a (1)

art 192 ust 6 (0)

KIO 3283/20 – Wyrok KIO – 2021-01-04 0.18 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

III Ca 252/20 – Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu – 2020-05-27 0.18 % Premium

SO » I. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że nadaje mu treść: „1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża Odwołującego.”

jaworska (35)

ze skargi prezesa nieprawdziwe (34)

wprowadzenie zamawiającego w błąd (33)

uwzględnia skargę (32)

interwenient uboczny (31)

inne porównywalne sankcje (30)

KIO 893/20 – Wyrok KIO – 2020-06-15 0.14 % Premium ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie, Uwzględnia odwołanie

nie wykazał że chodzi o obiekt zabytkowy (26)

"znacznik czasu" (25)

znacznik czasu (24)

wykonawca rozdzielił funkcje inżyniera (23)

KIO 452/20, KIO 454/20 – Wyrok KIO – 2020-06-19 0.14 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie, Oddala odwołanie

biegła znajomość języka polskiego (26)

prezentacja systemu informatycznego (25)

przekształcenie wykonawcy w trakcie postępowania przetargowego (21)

KIO 888/17 – Wyrok KIO – 2017-06-08 0.14 % Premium

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

tłumaczenie musi być podpisane (216)

jedz (215)

uzupełnienie JEDZ (214)

uzupełnianie jedz 8 czerwca 2017 (213)

podpisanie jedz przez pełnomocnika (212)

pełnomocnictwo JEDZ (211)

KIO 3050/20 – Wyrok KIO – 2020-12-22 0.14 % Premium ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

89 ust. 1 pkt 2 (0)

KIO 2599/19, KIO 2601/19, KIO 2623/19, KIO 2629/19, KIO 2631/19 – Wyrok KIO – 2020-01-29 0.14 % Premium

KIO » Uwzględnia w całości odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie, Oddala w całości odwołanie, Oddala w całości odwołanie, Oddala odwołanie, Oddala odwołanie, Umarza postępowania odwoławcze

kwalifikowana usługa walidacji (41)

okres gwarancji jakości tajemnica przędsiębiorstwa (40)

biegła znajomość języka polskiego (39)

podpis elektroniczny (38)

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 3123/20 – Wyrok KIO – 2020-12-10 0.13 % Premium ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

zysk (3)

Skargi przystepujacego (2)

potwierdził brak podstaw wykluczenia (1)

KIO 2993/20 – Wyrok KIO – 2020-12-04 0.08 % Premium ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

art. 26 ust. 3 na dzień składania wniosków (0)

III Ca 252/20 – Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu – 2020-05-27 0.08 % Premium

SO » I. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że nadaje mu treść: „1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża Odwołującego.”

jaworska (35)

ze skargi prezesa nieprawdziwe (34)

wprowadzenie zamawiającego w błąd (33)

uwzględnia skargę (32)

interwenient uboczny (31)

inne porównywalne sankcje (30)

KIO 893/20 – Wyrok KIO – 2020-06-15 0.08 % Premium ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie, Uwzględnia odwołanie

nie wykazał że chodzi o obiekt zabytkowy (26)

"znacznik czasu" (25)

znacznik czasu (24)

wykonawca rozdzielił funkcje inżyniera (23)

KIO 1129/20, KIO 1145/20, KIO 1149/20 – Wyrok KIO – 2020-07-06 0.08 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie, Oddala odwołanie, Oddala odwołanie, Umarza postępowanie odwoławcze

udostępnienie krk (23)

aplikacje krytyczne (22)

tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys ofertowy (21)

RODO (20)

.zip (17)

zewnętrzny xades niekompletnie zweryfikowany (16)

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

III Ca 252/20 – Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu – 2020-05-27 0.09 % Premium

SO » I. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że nadaje mu treść: „1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża Odwołującego.”

jaworska (35)

ze skargi prezesa nieprawdziwe (34)

wprowadzenie zamawiającego w błąd (33)

uwzględnia skargę (32)

interwenient uboczny (31)

inne porównywalne sankcje (30)

KIO 1183/20 – Wyrok KIO – 2020-07-31 0.09 % Premium ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia częściowo odwołanie, Oddala odwołanie

wybór oferty niezabezpieczonej wadium (48)

wykonawca sam sobie wystawił referencję (47)

uzupełnienie pełnomocnictwa data (46)

IX Ca 596/20 – Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie – 2020-10-02 0.08 % Premium

SO » I. zmienia zaskarżone postanowienia w całości w ten sposób, że: 1. uwzględnia odwołania i nakłada na zamawiającego (...); 2. oddala odwołania w pozostałej części,

wykonanie wyroku KIO (13)

wprowadzenie w błąd brak spełnienia warunku (12)

usługi społeczne poniżej progów mozliwość zaskarżenia (11)

"usługach społecznych" (10)

KIO 9/20 – Wyrok KIO – 2020-01-31 0.07 % Premium ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie, Uwzględnia odwołanie

wartość gospodarcza (69)

prezentacja systemu informatycznego (66)

prezentacja systemu informatycznego jawna 8 ust. 2 pzp (65)

nie odtajnił prezentacji (64)

KIO 1129/20, KIO 1145/20, KIO 1149/20 – Wyrok KIO – 2020-07-06 0.07 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie, Oddala odwołanie, Oddala odwołanie, Umarza postępowanie odwoławcze

udostępnienie krk (23)

aplikacje krytyczne (22)

tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys ofertowy (21)

RODO (20)

.zip (17)

zewnętrzny xades niekompletnie zweryfikowany (16)

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 10/20, KIO 16/20 – Wyrok KIO – 2020-01-31 0.07 % Premium ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala zarzuty odwołania

esaprojekt konsorcjum (75)

"art. 36a ust. 2" (74)

zobowiązanie podmiotu trzeciego w oryginale (71)

87 ust. 1 (69)

KIO 916/20 – Wyrok KIO – 2020-06-12 0.07 % Premium ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

razaco niska cena (34)

opłacona polisa oc (33)

ZAPYTANIA OFERTOWE COVID (31)

wynagrodzenie ryczałtowe a rażąco niska cena (30)

rażąco (29)

polisa opłacona (28)

KIO 9/20 – Wyrok KIO – 2020-01-31 0.06 % Premium ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie, Uwzględnia odwołanie

wartość gospodarcza (69)

prezentacja systemu informatycznego (66)

prezentacja systemu informatycznego jawna 8 ust. 2 pzp (65)

nie odtajnił prezentacji (64)

KIO 1183/20 – Wyrok KIO – 2020-07-31 0.05 % Premium ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia częściowo odwołanie, Oddala odwołanie

wybór oferty niezabezpieczonej wadium (48)

wykonawca sam sobie wystawił referencję (47)

uzupełnienie pełnomocnictwa data (46)