Popularne dokumenty

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 1416/19 – Wyrok KIO – 2019-08-05 0.28 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

uzupełnienie próbek "art 26 ust 3" (1)

"art. 10a" (0)

KIO 1271/19 – Wyrok KIO – 2019-07-22 0.22 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

uprzywilejowanie dotychczasowego wykonawcy (2)

przejrzystości (1)

"potrzeby zamawiającego" (0)

KIO 1227/19 – Wyrok KIO – 2019-07-16 0.19 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

PSZOK (0)

KIO 1219/19 – Wyrok KIO – 2019-07-11 0.13 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie

równoważność (6)

"podział zamówienia na części" (5)

warunki udziału ograniczające konkurencję (4)

przejrzystości (3)

"potrzeby zamawiającego" (2)

KIO 1076/19, KIO 1164/19 – Wyrok KIO – 2019-07-08 0.13 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

przejrzystości (2)

brak podpisu (1)

"24 ust. 1 pkt 17" (0)

KIO 1078/19 – Wyrok KIO – 2019-06-28 0.13 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze

przejrzystości (1)

"art. 87 ust. 2 pkt 3" (0)

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 1219/19 – Wyrok KIO – 2019-07-11 0.14 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie

równoważność (6)

"podział zamówienia na części" (5)

warunki udziału ograniczające konkurencję (4)

przejrzystości (3)

"potrzeby zamawiającego" (2)

KIO 929/19 – Wyrok KIO – 2019-06-06 0.1 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

informacje wprowadzające w błąd uzupełnienie 26 3 (0)

KIO 1416/19 – Wyrok KIO – 2019-08-05 0.08 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

uzupełnienie próbek "art 26 ust 3" (1)

"art. 10a" (0)

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 1380/18, KIO 1384/18 – Wyrok KIO – 2018-07-30 0.06 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie, Oddala odwołanie

rodo (110)

francja likwidacja upadłość (109)

"uzasadnione potrzeby" próbka (108)

"RODO" "tajemnica" (106)

punktacja "w miesiącach" "niezgodna z siwz" (105)

"dane osobowe" "tajemnica" (104)

KIO 888/17 – Wyrok KIO – 2017-06-08 0.05 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

jedz (193)

uzupełnienie JEDZ (192)

uzupełnianie jedz 8 czerwca 2017 (191)

podpisanie jedz przez pełnomocnika (190)

pełnomocnictwo JEDZ (189)

pełnomocnictwo do podpisania jedz (188)

espd (187)