Popularne dokumenty

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 1586/21, KIO 1587/21 – Wyrok KIO – 2021-06-28 0.32 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala oba odwołania

art. 117 ust. 4 (23)

tajemnica przedsiębiorstwa (22)

inżynieria cenowa (20)

art. 117 (19)

art.117 (18)

"zrealizować" (16)

zaniechanie wykluczenia warunków udziału (15)

KIO 2204/21 – Wyrok KIO – 2021-08-27 0.23 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

art. 226 ust. 1 pkt 5 (0)

KIO 2053/21 – Wyrok KIO – 2021-08-12 0.23 % Premium ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

"opis przedmiotu zamówienia" "art. 99" (0)

KIO 1745/17, KIO 1746/17 – Wyrok KIO – 2018-02-27 0.18 % Premium

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie

2018-02-27 (192)

zobowiązanie podmiotu trzeciego w oryginale (190)

główki szyny (188)

"art. 24 ust. 1 pkt 18" (187)

zaświadczenie o niekaralności korea (185)

KIO 2041/21 – Wyrok KIO – 2021-08-25 0.18 % Premium ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

vat 23 zamiast 8 (1)

art. 226 ust. 1 pkt 5 (0)

KIO 2091/21 – Wyrok KIO – 2021-08-09 0.18 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

subskrypcja (1)

jej treść jest niezgodna (0)

KIO 2030/21 – Wyrok KIO – 2021-07-21 0.14 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

rażąco niska cena (0)

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 1906/21 – Wyrok KIO – 2021-08-11 0.13 % Premium

KIO » Oddala odwołanie, Umarza postępowanie

tajemnica przedsiębiorstwa (1)

rażąco niska cena (0)

KIO 1586/21, KIO 1587/21 – Wyrok KIO – 2021-06-28 0.13 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala oba odwołania

art. 117 ust. 4 (23)

tajemnica przedsiębiorstwa (22)

inżynieria cenowa (20)

art. 117 (19)

art.117 (18)

"zrealizować" (16)

zaniechanie wykluczenia warunków udziału (15)

KIO 1381/21, KIO 1388/21 – Wyrok KIO – 2021-07-05 0.11 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala oba odwołania

"art. 433" (21)

zastrzeżenie osobistego wykonania (19)

zaniechanie wykluczenia warunków udziału (18)

waloryzacja cen (17)

waloryzacja (16)

"termin płatności" (15)

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 1586/21, KIO 1587/21 – Wyrok KIO – 2021-06-28 0.13 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala oba odwołania

art. 117 ust. 4 (23)

tajemnica przedsiębiorstwa (22)

inżynieria cenowa (20)

art. 117 (19)

art.117 (18)

"zrealizować" (16)

zaniechanie wykluczenia warunków udziału (15)

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 1183/20 – Wyrok KIO – 2020-07-31 0.06 % Premium ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia częściowo odwołanie, Oddala odwołanie

zaświadczenie o niekaralności holandia (81)

wybór oferty niezabezpieczonej wadium (80)

wykonawca sam sobie wystawił referencję (78)

KIO 2105/19 – Wyrok KIO – 2019-11-04 0.04 % Premium ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

udostępnienie krk (119)

wizualizacja krk (118)

kwalifikowana usługa walidacji (117)

krk xml (116)

ekrk (115)

walidacja podpisu elektronicznego (114)

samooczyszczenie tajemnica przedsiębiorstwa (113)

III Ca 252/20 – Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu – 2020-05-27 0.04 % Premium

SO » I. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że nadaje mu treść: „1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża Odwołującego.”

zasądzić odszkodowanie oznacza (57)

jaworska (56)

"art. 24 ust. 5 pkt. 2" (55)

ze skargi prezesa nieprawdziwe (54)

wprowadzenie zamawiającego w błąd (53)

uwzględnia skargę (52)

KIO 9/20 – Wyrok KIO – 2020-01-31 0.04 % Premium ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie, Uwzględnia odwołanie

wartość gospodarcza (100)

prezentacja systemu informatycznego (97)

iso/iec 27001 (96)

prezentacja systemu informatycznego jawna 8 ust. 2 pzp (95)