Popularne dokumenty

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 112/20 – Postanowienie KIO – 2020-02-03 0.23 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze

KIO 2680/19 – Wyrok KIO – 2020-01-20 0.23 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

kwoty warunkowe fidic (2)

KIO 50/20 – Wyrok KIO – 2020-01-22 0.19 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

podpis elektroniczny (2)

"art. 10a" (1)

KIO 117/20 – Postanowienie KIO – 2020-02-03 0.19 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze

KIO 2647/19 – Wyrok KIO – 2020-01-28 0.11 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Odrzuca odwołanie, Umarza postępowanie odwoławcze

93 ust. 1 pkt 4 (0)

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 2603/19 – Wyrok KIO – 2020-01-14 0.16 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

platformy zakupowej (3)

"art. 10a" (2)

2603 (0)

KIO 2284/19, KIO 2288/19 – Wyrok KIO – 2019-12-02 0.15 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołania, Umarza postępowanie odwoławcze, Umarza postępowanie odwoławcze

rażąco niska cena (15)

"na korzyść wykonawcy" (14)

uzupełnienie w ofercie cen jednostkowych (13)

"tajemnica przedsiębiorstwa" (12)

rażąco niska cena usługi sprzatania (11)

KIO 2680/19 – Wyrok KIO – 2020-01-20 0.1 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

kwoty warunkowe fidic (2)

XXIII Ga 540/18 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2018-08-23 0.09 %

SO » I. a) oddala skargę; (...) c) odrzuca skargę (KIO 1745/17, KIO 1746/17); II. a) zmienia zaskarżony wyrok w pkt 2 i oddala odwołanie; b) zmienia zaskarżony wyrok w pkt 3.2 i (...) (KIO 558/18, KIO 574/18)

źle obliczona wartość netto omyłka (25)

wydruk informacji z KRK (24)

"zobowiązanie podmiotu trzeciego w oryginale" (23)

zmiana skłądu rady nadzorczej (22)

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 2284/19, KIO 2288/19 – Wyrok KIO – 2019-12-02 0.1 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołania, Umarza postępowanie odwoławcze, Umarza postępowanie odwoławcze

rażąco niska cena (15)

"na korzyść wykonawcy" (14)

uzupełnienie w ofercie cen jednostkowych (13)

"tajemnica przedsiębiorstwa" (12)

rażąco niska cena usługi sprzatania (11)

XXIII Ga 1811/18 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2019-01-18 0.09 %

SO » wyrok w sprawach połączonych: odrzuca skargę; umarza postępowanie; zmienia zaskarżony wyrok w pkt 1 ppkt 1), 2), 3), 4) i oddala odwołania;

self-cleaning (48)

samooczyszczenie (47)

Jaworska (46)

środki naprawcze samooczyszczenie (45)

selfcleaning (44)

gdańsku (43)

art. 24 ust.8 (42)

wprowadzenie zamawiającego w błąd (41)

V Ga 410/19 – Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie – 2019-10-11 0.08 %

SO » zmienia zaskarżony wyrok w zakresie kosztów wskazanych w pkt. 4 w ten sposób, że kosztami postępowania obciąża (...)

koszty postępowania odwoławczego (1)

art. 186 ust. 6 pkt 3 (0)

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

XXIII Ga 1811/18 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2019-01-18 0.06 %

SO » wyrok w sprawach połączonych: odrzuca skargę; umarza postępowanie; zmienia zaskarżony wyrok w pkt 1 ppkt 1), 2), 3), 4) i oddala odwołania;

self-cleaning (48)

samooczyszczenie (47)

Jaworska (46)

środki naprawcze samooczyszczenie (45)

selfcleaning (44)

gdańsku (43)

art. 24 ust.8 (42)

wprowadzenie zamawiającego w błąd (41)