Popularne dokumenty

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 1676/21 – Wyrok KIO – 2021-07-01 0.23 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

platforma zakupowa (0)

KIO 1586/21, KIO 1587/21 – Wyrok KIO – 2021-06-28 0.18 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala oba odwołania

tajemnica przedsiębiorstwa (3)

art.117 (1)

art 117 ust. 4 (0)

KIO 731/21, KIO 747/21 – Wyrok KIO – 2021-06-22 0.18 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołania

in-house (6)

zasada efektywności (3)

tajemnica przedsiębiorstwa (2)

art. 255 (0)

KIO 1742/21 – Wyrok KIO – 2021-07-01 0.18 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

wód opadowych (1)

"art. 109" (0)

KIO 880/21 – Wyrok KIO – 2021-05-05 0.14 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

art.117 (2)

art. 117 ust. 1 pkt 4 (1)

"127 ust. 1 pkt 2" (0)

KIO 452/20, KIO 454/20 – Wyrok KIO – 2020-06-19 0.14 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie, Oddala odwołanie

art. 433 (40)

biegła znajomość języka polskiego (37)

prezentacja systemu informatycznego (36)

kryterium jakość KIO 2020 (35)

XXIII Ga 967/16 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2017-03-14 0.14 % Premium ciekawe zdania

SO » zmienia zaskarżony wyrok w punkcie B. (KIO 550/16) w części "w pozostałym zakresie zarzuty odwołania oddala" i stwierdza naruszenie art. 7 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 90 ust. 2 i 3 ustawy prawo zamówień publicznych (...)

CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (83)

rażąco niska cena (82)

rażąco niska cena usługi (81)

wyjaśnienia rażąco niskiej ceny bez dowodów (80)

XXIII Ga 540/18 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2018-08-23 0.14 % Premium

SO » I. a) oddala skargę; (...) c) odrzuca skargę (KIO 1745/17, KIO 1746/17); II. a) zmienia zaskarżony wyrok w pkt 2 i oddala odwołanie; b) zmienia zaskarżony wyrok w pkt 3.2 i (...) (KIO 558/18, KIO 574/18)

"art. 22a ust. 4" (70)

zobowiązanie podmiotu trzeciego w oryginale (69)

udostępnienie krk (68)

24 wprowadzenie w błąd istotny wpływ (67)

KIO 1334/21 – Wyrok KIO – 2021-07-05 0.14 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

tajemnica przedsiębiorstwa (1)

"art. 222" (0)

III Ca 252/20 – Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu – 2020-05-27 0.14 % Premium

SO » I. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że nadaje mu treść: „1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża Odwołującego.”

zasądzić odszkodowanie oznacza (54)

jaworska (53)

"art. 24 ust. 5 pkt. 2" (52)

ze skargi prezesa nieprawdziwe (51)

wprowadzenie zamawiającego w błąd (50)

uwzględnia skargę (49)

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 1003/21 – Wyrok KIO – 2021-05-27 0.13 % Premium ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

"wadium" " uzupełnieniu" (3)

wadium (2)

89 ust. 1 pkt 7b (1)

KIO 1382/21 – Wyrok KIO – 2021-06-18 0.13 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

tajemnica przedsiębiorstwa (3)

"procentowy" (2)

KIO 1586/21, KIO 1587/21 – Wyrok KIO – 2021-06-28 0.12 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala oba odwołania

tajemnica przedsiębiorstwa (3)

art.117 (1)

art 117 ust. 4 (0)

KIO 1254/21 – Wyrok KIO – 2021-06-18 0.12 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

KIO 731/21, KIO 747/21 – Wyrok KIO – 2021-06-22 0.11 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołania

in-house (6)

zasada efektywności (3)

tajemnica przedsiębiorstwa (2)

art. 255 (0)

KIO 2105/19 – Wyrok KIO – 2019-11-04 0.1 % Premium ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

udostępnienie krk (115)

wizualizacja krk (114)

kwalifikowana usługa walidacji (113)

ekrk (112)

walidacja podpisu elektronicznego (111)

krk xml (110)

zaświadczenie o niekaralności francja (109)

KIO 1676/21 – Wyrok KIO – 2021-07-01 0.1 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

platforma zakupowa (0)

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 2105/19 – Wyrok KIO – 2019-11-04 0.08 % Premium ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

udostępnienie krk (115)

wizualizacja krk (114)

kwalifikowana usługa walidacji (113)

ekrk (112)

walidacja podpisu elektronicznego (111)

krk xml (110)

zaświadczenie o niekaralności francja (109)

KIO 886/21 – Wyrok KIO – 2021-05-14 0.08 % Premium ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

zmowa przetargowa (8)

"wykluczenie" (7)

"w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa" (6)

przedłużenie terminu związania ofertą po terminie (5)

KIO 1003/21 – Wyrok KIO – 2021-05-27 0.07 % Premium ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

"wadium" " uzupełnieniu" (3)

wadium (2)

89 ust. 1 pkt 7b (1)

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

III Ca 252/20 – Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu – 2020-05-27 0.05 % Premium

SO » I. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że nadaje mu treść: „1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża Odwołującego.”

zasądzić odszkodowanie oznacza (54)

jaworska (53)

"art. 24 ust. 5 pkt. 2" (52)

ze skargi prezesa nieprawdziwe (51)

wprowadzenie zamawiającego w błąd (50)

uwzględnia skargę (49)

KIO 9/20 – Wyrok KIO – 2020-01-31 0.05 % Premium ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie, Uwzględnia odwołanie

wartość gospodarcza (97)

prezentacja systemu informatycznego (94)

prezentacja systemu informatycznego jawna 8 ust. 2 pzp (93)

KIO 2105/19 – Wyrok KIO – 2019-11-04 0.04 % Premium ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

udostępnienie krk (115)

wizualizacja krk (114)

kwalifikowana usługa walidacji (113)

ekrk (112)

walidacja podpisu elektronicznego (111)

krk xml (110)

zaświadczenie o niekaralności francja (109)