Popularne dokumenty

KIO 2832/23 – Wyrok KIO – 2023-10-12 0.43 % Premium ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 3088/22 – Wyrok KIO – 2022-12-12 0.35 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 68/24 – Wyrok KIO – 2024-01-30 0.3 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

KIO 907/23 – Wyrok KIO – 2023-04-17 0.3 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 1515/23 – Wyrok KIO – 2023-06-13 0.26 % Premium ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 3328/23 – Wyrok KIO – 2023-12-05 0.22 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 3159/23 – Wyrok KIO – 2023-11-13 0.22 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 3604/23 – Wyrok KIO – 2023-12-15 0.22 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

KIO 912/23 – Wyrok KIO – 2023-04-14 0.22 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 3384/23 – Wyrok KIO – 2023-11-30 0.17 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 3739/23 – Wyrok KIO – 2024-01-03 0.17 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 264/23 – Wyrok KIO – 2023-02-14 0.17 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 2915/23 – Wyrok KIO – 2023-10-20 0.17 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 2591/23 – Wyrok KIO – 2023-09-18 0.17 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 1581/23 – Wyrok KIO – 2023-06-16 0.17 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 3060/23 – Wyrok KIO – 2023-10-31 0.17 % ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

KIO 2143/23, KIO 2147/23 – Wyrok KIO – 2023-08-14 0.17 % Premium

KIO » Oddala oba odwołania

KIO 1337/23 – Wyrok KIO – 2023-05-26 0.13 % Premium ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 3449/22 – Wyrok KIO – 2023-01-09 0.13 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 1580/23 – Wyrok KIO – 2023-06-19 0.13 % Premium

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie

KIO 1061/23 – Wyrok KIO – 2023-05-08 0.13 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 1768/23 – Wyrok KIO – 2023-07-06 0.13 % Premium

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

KIO 2416/22 – Wyrok KIO – 2022-09-29 0.13 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 2292/23 – Wyrok KIO – 2023-08-21 0.13 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

KIO 1485/23 – Wyrok KIO – 2023-06-12 0.13 % Premium

KIO » Umarza postępowanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 623/23 – Wyrok KIO – 2023-03-20 0.13 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala zarzuty odwołania

KIO 1555/22 – Wyrok KIO – 2022-06-23 0.13 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 3254/23 – Wyrok KIO – 2023-11-20 0.13 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 3044/23 – Wyrok KIO – 2023-10-30 0.13 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 3030/23 – Wyrok KIO – 2023-11-08 0.13 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 24/24 – Wyrok KIO – 2024-01-23 0.13 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 87/24 – Wyrok KIO – 2024-01-29 0.13 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

KIO 3782/23 – Wyrok KIO – 2024-01-09 0.13 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 2298/23 – Wyrok KIO – 2023-08-22 0.13 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

KIO 500/21 – Wyrok KIO – 2021-04-01 0.13 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Odrzuca odwołanie, Uwzględnia częściowo odwołanie, Oddala odwołanie

wykaz usług tajemnica przedsiębiorstwa (36)

waloryzacja (34)

tajemnica przedsiębiorstwa (33)

zastrzeganie całych dokumentów (32)

wykluczenie wykonawcy "asseco poland" (31)

KIO 2832/23 – Wyrok KIO – 2023-10-12 0.47 % Premium ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 3787/23 – Wyrok KIO – 2024-01-05 0.24 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 3739/23 – Wyrok KIO – 2024-01-03 0.22 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 3376/23, KIO 3388/23, KIO 3390/23 – Wyrok KIO – 2023-12-04 0.17 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala, 3. uwzględnia odwołanie, Oddala, 5. oddala odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 68/24 – Wyrok KIO – 2024-01-30 0.15 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

KIO 3088/22 – Wyrok KIO – 2022-12-12 0.14 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 1337/23 – Wyrok KIO – 2023-05-26 0.14 % Premium ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 3159/23 – Wyrok KIO – 2023-11-13 0.14 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 36/24 – Wyrok KIO – 2024-01-26 0.13 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

KIO 3384/23 – Wyrok KIO – 2023-11-30 0.13 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 907/23 – Wyrok KIO – 2023-04-17 0.12 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 2143/23, KIO 2147/23 – Wyrok KIO – 2023-08-14 0.12 % Premium

KIO » Oddala oba odwołania

KIO 3604/23 – Wyrok KIO – 2023-12-15 0.12 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

KIO 2719/23 – Wyrok KIO – 2023-10-05 0.12 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

KIO 3044/23 – Wyrok KIO – 2023-10-30 0.12 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 3248/23 – Wyrok KIO – 2023-11-14 0.11 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 279/23 – Wyrok KIO – 2023-02-15 0.11 % ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

KIO 3734/23 – Wyrok KIO – 2024-01-03 0.11 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 1440/23, KIO 1446/23 – Wyrok KIO – 2023-06-09 0.11 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 2591/23 – Wyrok KIO – 2023-09-18 0.1 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 1722/23 – Wyrok KIO – 2023-06-30 0.1 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 54/24 – Wyrok KIO – 2024-02-02 0.1 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 3799/23, KIO 3805/23 – Wyrok KIO – 2024-01-09 0.1 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 3742/23 – Wyrok KIO – 2024-01-03 0.1 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

KIO 1650/23 – Wyrok KIO – 2023-06-21 0.1 % Premium ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

KIO 2342/23, KIO 2353/23 – Wyrok KIO – 2023-09-29 0.1 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 1515/23 – Wyrok KIO – 2023-06-13 0.09 % Premium ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 649/23 – Wyrok KIO – 2023-03-21 0.09 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 259/23 – Wyrok KIO – 2023-02-13 0.09 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 1492/23, KIO 1527/23 – Wyrok KIO – 2023-06-14 0.09 % ciekawe zdania

KIO » Oddala oba odwołania

KIO 1707/23 – Wyrok KIO – 2023-06-30 0.09 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

XXIII Zs 24/23 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2023-04-28 0.09 % Premium

SO » zmienia zaskarżony wyrok

KIO 1463/23, KIO 1478/23 – Wyrok KIO – 2023-06-07 0.09 % ciekawe zdania

KIO » Oddala oba odwołania

KIO 1614/23 – Wyrok KIO – 2023-06-21 0.09 % Premium ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

XXIII Zs 33/23 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2023-07-04 0.09 % Premium

SO » Zmienia zaskarżony wyrok, Oddala skargę

KIO 3247/23 – Wyrok KIO – 2023-11-20 0.08 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 913/23 – Wyrok KIO – 2023-04-18 0.08 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 981/23 – Wyrok KIO – 2023-04-20 0.08 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 3462/23 – Wyrok KIO – 2023-12-07 0.08 % Premium

KIO » Umarza postępowanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 3466/22, KIO 3477/22, KIO 3490/22 – Wyrok KIO – 2023-01-13 0.08 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Odrzuca odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 2447/23 – Wyrok KIO – 2023-08-31 0.08 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 1485/23 – Wyrok KIO – 2023-06-12 0.08 % Premium

KIO » Umarza postępowanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 3328/23 – Wyrok KIO – 2023-12-05 0.08 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 2832/23 – Wyrok KIO – 2023-10-12 0.18 % Premium ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 2591/23 – Wyrok KIO – 2023-09-18 0.18 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 279/23 – Wyrok KIO – 2023-02-15 0.14 % ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

KIO 2342/23, KIO 2353/23 – Wyrok KIO – 2023-09-29 0.14 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 2298/23 – Wyrok KIO – 2023-08-22 0.11 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

KIO 1722/23 – Wyrok KIO – 2023-06-30 0.11 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 1337/23 – Wyrok KIO – 2023-05-26 0.11 % Premium ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 3384/23 – Wyrok KIO – 2023-11-30 0.11 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 1629/23 – Wyrok KIO – 2023-06-22 0.1 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 3787/23 – Wyrok KIO – 2024-01-05 0.1 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 2719/23 – Wyrok KIO – 2023-10-05 0.09 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

KIO 3159/23 – Wyrok KIO – 2023-11-13 0.09 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 3439/22 – Wyrok KIO – 2023-01-09 0.09 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 3060/23 – Wyrok KIO – 2023-10-31 0.09 % ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

KIO 1162/23 – Wyrok KIO – 2023-05-12 0.09 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 907/23 – Wyrok KIO – 2023-04-17 0.09 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 3393/22 – Wyrok KIO – 2023-12-30 0.09 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 1312/23 – Wyrok KIO – 2023-05-23 0.08 % Premium ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

KIO 3739/23 – Wyrok KIO – 2024-01-03 0.08 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 3201/23 – Wyrok KIO – 2023-11-09 0.08 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 649/23 – Wyrok KIO – 2023-03-21 0.08 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 21/23 – Wyrok KIO – 2023-01-23 0.08 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie

KIO 2143/23, KIO 2147/23 – Wyrok KIO – 2023-08-14 0.08 % Premium

KIO » Oddala oba odwołania

KIO 1141/23 – Wyrok KIO – 2023-05-09 0.08 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 3088/22 – Wyrok KIO – 2022-12-12 0.08 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 2058/23 – Wyrok KIO – 2023-08-01 0.08 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 1440/23, KIO 1446/23 – Wyrok KIO – 2023-06-09 0.08 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 2076/23 – Wyrok KIO – 2023-07-31 0.08 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 3376/23, KIO 3388/23, KIO 3390/23 – Wyrok KIO – 2023-12-04 0.08 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala, 3. uwzględnia odwołanie, Oddala, 5. oddala odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 913/23 – Wyrok KIO – 2023-04-18 0.07 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 2153/23 – Wyrok KIO – 2023-08-08 0.07 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

KIO 1492/23, KIO 1527/23 – Wyrok KIO – 2023-06-14 0.07 % ciekawe zdania

KIO » Oddala oba odwołania

KIO 3130/23, KIO 3164/23 – Wyrok KIO – 2023-11-17 0.07 %

KIO » Oddala odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 1463/23, KIO 1478/23 – Wyrok KIO – 2023-06-07 0.07 % ciekawe zdania

KIO » Oddala oba odwołania

KIO 2445/23 – Wyrok KIO – 2023-09-01 0.07 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 2327/23 – Wyrok KIO – 2023-08-22 0.07 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 2012/23 – Wyrok KIO – 2023-07-31 0.07 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 1110/23 – Wyrok KIO – 2023-05-08 0.07 % ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

KIO 1086/23 – Wyrok KIO – 2023-05-02 0.07 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 1434/23 – Wyrok KIO – 2023-06-05 0.07 % Premium ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

KIO 3604/23 – Wyrok KIO – 2023-12-15 0.07 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

KIO 2508/23 – Wyrok KIO – 2023-09-08 0.07 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

XXIII Zs 24/23 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2023-04-28 0.07 % Premium

SO » zmienia zaskarżony wyrok

KIO 1118/23 – Wyrok KIO – 2023-05-09 0.07 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 225/23 – Wyrok KIO – 2023-02-08 0.07 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 225/23 – Wyrok KIO – 2023-02-08 0.09 %

KIO » Oddala odwołanie

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 279/23 – Wyrok KIO – 2023-02-15 0.08 % ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

KIO 2591/23 – Wyrok KIO – 2023-09-18 0.08 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 539/23 – Wyrok KIO – 2023-03-14 0.07 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 649/23 – Wyrok KIO – 2023-03-21 0.07 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 21/23 – Wyrok KIO – 2023-01-23 0.07 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie

KIO 3466/22, KIO 3477/22, KIO 3490/22 – Wyrok KIO – 2023-01-13 0.07 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Odrzuca odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 287/23 – Wyrok KIO – 2023-02-23 0.07 %

KIO » Oddala odwołanie

XXIII Zs 24/23 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2023-04-28 0.06 % Premium

SO » zmienia zaskarżony wyrok

KIO 2299/22 – Wyrok KIO – 2022-09-26 0.06 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

KIO 88/23 – Wyrok KIO – 2023-01-27 0.06 % ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

KIO 259/23 – Wyrok KIO – 2023-02-13 0.06 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 497/23 – Wyrok KIO – 2023-03-07 0.06 % ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

KIO 968/23 – Wyrok KIO – 2023-04-21 0.06 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 587/23 – Wyrok KIO – 2023-03-15 0.06 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 907/23 – Wyrok KIO – 2023-04-17 0.06 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 3533/22 – Wyrok KIO – 2023-01-17 0.06 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 2788/22 – Wyrok KIO – 2022-11-08 0.06 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 2960/22 – Wyrok KIO – 2022-11-28 0.05 % ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie

KIO 3254/22 – Wyrok KIO – 2022-12-21 0.05 % ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

KIO 264/23 – Wyrok KIO – 2023-02-14 0.05 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 86/23 – Wyrok KIO – 2023-01-27 0.05 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 3088/22 – Wyrok KIO – 2022-12-12 0.05 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 3449/22 – Wyrok KIO – 2023-01-09 0.05 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 744/23 – Wyrok KIO – 2023-03-31 0.05 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 170/23 – Wyrok KIO – 2023-02-03 0.05 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 991/22, KIO 1006/22 – Wyrok KIO – 2022-05-09 0.05 % ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie

tajemnica przedsiębiorstwa podmiot trzeci (51)

wartość gospodarcza tajemnica przedsiębiorstwa (50)

tajemnica przedsiębiorstwa (49)

KIO 1830/22 – Wyrok KIO – 2022-08-05 0.05 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 581/23 – Wyrok KIO – 2023-03-17 0.05 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 783/23 – Wyrok KIO – 2023-04-04 0.05 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 1722/23 – Wyrok KIO – 2023-06-30 0.05 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 134/23 – Wyrok KIO – 2023-01-31 0.05 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

KIO 3460/21 – Wyrok KIO – 2021-12-09 0.05 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

art. 127 ust. 2 (61)

pełnomocnictwo do podpisania jedz (60)

NIEMIECKIE KRK BEZ PODPISU (59)

KRK podmiotów zagranicznych (58)

art. 126 ust. 1 ustawy Pzp musi wezwać (57)

108 (56)

zagraniczne KRK (55)

KIO 620/23 – Wyrok KIO – 2023-03-22 0.05 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 400/23 – Wyrok KIO – 2023-02-27 0.05 % ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

KIO 431/23 – Wyrok KIO – 2023-03-03 0.05 % Premium ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie