Popularne dokumenty

KIO 968/23 – Wyrok KIO – 2023-04-21 0.57 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 3059/22 – Wyrok KIO – 2023-04-24 0.42 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 112/23 – Wyrok KIO – 2023-01-30 0.34 % ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

KIO 225/23 – Wyrok KIO – 2023-02-08 0.3 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 3061/22 – Wyrok KIO – 2023-04-24 0.23 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie

KIO 22/23 – Wyrok KIO – 2023-01-16 0.19 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 783/23 – Wyrok KIO – 2023-04-04 0.19 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 3533/22 – Wyrok KIO – 2023-01-17 0.19 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 912/23 – Wyrok KIO – 2023-04-14 0.19 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 497/23 – Wyrok KIO – 2023-03-07 0.19 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 703/23 – Wyrok KIO – 2023-03-28 0.15 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

KIO 431/23 – Wyrok KIO – 2023-03-03 0.15 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 432/23 – Wyrok KIO – 2023-03-03 0.15 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 482/23 – Wyrok KIO – 2023-03-08 0.15 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 974/23 – Wyrok KIO – 2023-04-20 0.15 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 124/23, KIO 168/23 – Wyrok KIO – 2023-02-03 0.15 % ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 1026/23 – Wyrok KIO – 2023-04-26 0.15 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 157/23 – Wyrok KIO – 2023-02-01 0.15 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 512/23 – Wyrok KIO – 2023-03-13 0.15 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 732/23 – Wyrok KIO – 2023-04-04 0.15 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 555/23 – Wyrok KIO – 2023-03-14 0.15 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

KIO 373/23 – Wyrok KIO – 2023-02-24 0.15 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 976/23 – Wyrok KIO – 2023-04-20 0.15 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 620/23 – Wyrok KIO – 2023-03-22 0.15 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 448/23 – Wyrok KIO – 2023-03-06 0.15 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 679/23 – Wyrok KIO – 2023-03-24 0.11 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 785/23 – Wyrok KIO – 2023-04-04 0.11 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 3125/22 – Wyrok KIO – 2022-12-19 0.11 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 21/23 – Wyrok KIO – 2023-01-23 0.11 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie

KIO 2201/22 – Wyrok KIO – 2022-09-07 0.11 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 400/23 – Wyrok KIO – 2023-02-27 0.11 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 3225/22 – Wyrok KIO – 2022-12-23 0.11 % ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

KIO 2960/22 – Wyrok KIO – 2022-11-28 0.11 % ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie

KIO 540/23, KIO 561/23 – Wyrok KIO – 2023-03-27 0.11 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 968/23 – Wyrok KIO – 2023-04-21 0.32 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 225/23 – Wyrok KIO – 2023-02-08 0.16 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 22/23 – Wyrok KIO – 2023-01-16 0.15 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 976/23 – Wyrok KIO – 2023-04-20 0.15 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 744/23 – Wyrok KIO – 2023-03-31 0.15 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 901/23 – Wyrok KIO – 2023-04-17 0.14 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

KIO 539/23 – Wyrok KIO – 2023-03-14 0.14 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 112/23 – Wyrok KIO – 2023-01-30 0.14 % ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

KIO 649/23 – Wyrok KIO – 2023-03-21 0.13 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 3120/22 – Wyrok KIO – 2022-12-27 0.13 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 2960/22 – Wyrok KIO – 2022-11-28 0.13 % ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie

KIO 620/23 – Wyrok KIO – 2023-03-22 0.13 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 3059/22 – Wyrok KIO – 2023-04-24 0.12 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 912/23 – Wyrok KIO – 2023-04-14 0.12 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 157/23 – Wyrok KIO – 2023-02-01 0.12 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 540/23, KIO 561/23 – Wyrok KIO – 2023-03-27 0.12 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 373/23 – Wyrok KIO – 2023-02-24 0.12 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 832/23 – Wyrok KIO – 2023-04-11 0.12 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 287/23 – Wyrok KIO – 2023-02-23 0.11 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 88/23 – Wyrok KIO – 2023-01-27 0.11 % ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

KIO 171/23 – Wyrok KIO – 2023-02-02 0.11 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 482/23 – Wyrok KIO – 2023-03-08 0.11 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 808/23 – Wyrok KIO – 2023-04-07 0.11 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 3533/22 – Wyrok KIO – 2023-01-17 0.11 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 21/23 – Wyrok KIO – 2023-01-23 0.11 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie

KIO 264/23 – Wyrok KIO – 2023-02-14 0.11 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 3449/22 – Wyrok KIO – 2023-01-09 0.1 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 469/23 – Wyrok KIO – 2023-03-08 0.1 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 2201/22 – Wyrok KIO – 2022-09-07 0.1 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 512/23 – Wyrok KIO – 2023-03-13 0.1 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 674/23 – Wyrok KIO – 2023-03-27 0.1 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 94/23 – Wyrok KIO – 2023-01-25 0.09 % ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

KIO 815/23 – Postanowienie KIO – 2023-04-07 0.09 % Premium

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze

KIO 134/23 – Wyrok KIO – 2023-01-31 0.09 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

KIO 1830/22 – Wyrok KIO – 2022-08-05 0.09 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 845/23 – Wyrok KIO – 2023-04-11 0.09 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 3254/22 – Wyrok KIO – 2022-12-21 0.08 % ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

KIO 575/23 – Wyrok KIO – 2023-03-14 0.08 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 3385/22 – Wyrok KIO – 2023-01-03 0.08 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 697/23 – Wyrok KIO – 2023-03-28 0.08 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 287/23 – Wyrok KIO – 2023-02-23 0.13 %

KIO » Oddala odwołanie

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 88/23 – Wyrok KIO – 2023-01-27 0.13 % ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

KIO 2960/22 – Wyrok KIO – 2022-11-28 0.13 % ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie

KIO 21/23 – Wyrok KIO – 2023-01-23 0.12 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie

KIO 86/23 – Wyrok KIO – 2023-01-27 0.12 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 225/23 – Wyrok KIO – 2023-02-08 0.11 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 3254/22 – Wyrok KIO – 2022-12-21 0.11 % ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

KIO 134/23 – Wyrok KIO – 2023-01-31 0.1 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

KIO 193/23, KIO 238/23, KIO 252/23 – Wyrok KIO – 2023-02-10 0.1 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołania

KIO 968/23 – Wyrok KIO – 2023-04-21 0.1 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 2299/22 – Wyrok KIO – 2022-09-26 0.1 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

KIO 674/23 – Wyrok KIO – 2023-03-27 0.09 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 279/23 – Wyrok KIO – 2023-02-15 0.09 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 138/23 – Wyrok KIO – 2023-01-31 0.08 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

KIO 991/22, KIO 1006/22 – Wyrok KIO – 2022-05-09 0.08 % ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie

tajemnica przedsiębiorstwa podmiot trzeci (51)

wartość gospodarcza tajemnica przedsiębiorstwa (50)

tajemnica przedsiębiorstwa (49)

KIO 264/23 – Wyrok KIO – 2023-02-14 0.08 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 171/23 – Wyrok KIO – 2023-02-02 0.08 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 1830/22 – Wyrok KIO – 2022-08-05 0.08 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 3011/22 – Wyrok KIO – 2022-11-29 0.08 % ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

KIO 170/23 – Wyrok KIO – 2023-02-03 0.08 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 649/23 – Wyrok KIO – 2023-03-21 0.08 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 3466/22, KIO 3477/22, KIO 3490/22 – Wyrok KIO – 2023-01-13 0.07 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Odrzuca odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 744/23 – Wyrok KIO – 2023-03-31 0.07 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 259/23 – Wyrok KIO – 2023-02-13 0.07 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 3242/22 – Wyrok KIO – 2022-12-27 0.07 % ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

KIO 3025/22 – Wyrok KIO – 2022-12-01 0.07 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 22/23 – Wyrok KIO – 2023-01-16 0.07 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 3263/22 – Wyrok KIO – 2022-12-21 0.07 % ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

KIO 3120/22 – Wyrok KIO – 2022-12-27 0.07 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

XXIII Zs 122/22 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2022-11-25 0.07 % Premium

SO » Zmienia zaskarżony wyrok

KIO 682/23 – Wyrok KIO – 2023-03-23 0.07 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 469/23 – Wyrok KIO – 2023-03-08 0.07 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 3088/22 – Wyrok KIO – 2022-12-12 0.06 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 2804/22 – Wyrok KIO – 2022-11-07 0.06 %

KIO » Oddala odwołanie

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 3460/21 – Wyrok KIO – 2021-12-09 0.06 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

art. 127 ust. 2 (61)

pełnomocnictwo do podpisania jedz (60)

NIEMIECKIE KRK BEZ PODPISU (59)

KRK podmiotów zagranicznych (58)

art. 126 ust. 1 ustawy Pzp musi wezwać (57)

108 (56)

zagraniczne KRK (55)

KIO 991/22, KIO 1006/22 – Wyrok KIO – 2022-05-09 0.06 % ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie

tajemnica przedsiębiorstwa podmiot trzeci (51)

wartość gospodarcza tajemnica przedsiębiorstwa (50)

tajemnica przedsiębiorstwa (49)

KIO 1457/22 – Wyrok KIO – 2022-06-23 0.06 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

108 (38)

samooczyszczenie (35)

zmowa przetargowa srk (33)

"art. 110 ust. 2" (32)

"art. 108 ust. 1 pkt 5" (31)

111 (30)

108 ust.1 pkt 5 (29)

KIO 3600/21 – Wyrok KIO – 2022-01-05 0.05 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

waloryzacja (45)

klauzula waloryzacyjna (44)

inflacja (43)

art. 439 (42)

waloryzacja wynagrodzenia (40)

art. 439 pzp (39)

"zasada swobody umów" (38)

wskaźniki gus paliwo (37)

KIO 2960/22 – Wyrok KIO – 2022-11-28 0.05 % ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie

KIO 1200/22 – Wyrok KIO – 2022-05-23 0.05 % ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie

"transport i zagospodarowanie odpadów" (22)

polisa oc warunek (21)

Oswiadczenie wykonawców (20)