Popularne dokumenty

KIO 1335/20 – Wyrok KIO – 2020-07-28 0.34 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 1303/20 – Postanowienie KIO – 2020-07-21 0.19 % Premium

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze

KIO/KD 28/18 – Uchwała KIO – 2018-07-12 0.19 % Premium ciekawe zdania

KIO » Zastrzeżenie zamawiającego do wyniku kontroli doraźnej zostaje uwzględnione

"nie jest zamawiającym" (3)

nie musi stosować PZP (2)

błędne pouczenie o środkach ochrony prawnej (1)

"art. 67 ust. 1 pkt 5" (0)

KIO 905/20 – Wyrok KIO – 2020-07-03 0.15 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

niedbalstwo (0)

KIO 1115/20 – Wyrok KIO – 2020-07-08 0.15 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

rażąco niska cena (0)

V Ca 238/20 – Wyrok SO – 2020-06-22 0.15 % Premium

SO » I. zmienia punkt 3 zaskarżonego wyroku o tyle tylko, że dodatkowo zasądza od przeciwnika skargi konsorcjum: (...) na rzecz skarżącego (...) solidarnie kwotę (...)

KIO 350/20 – Wyrok KIO – 2020-03-05 0.15 % Premium ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

jaworska (17)

"art.89 ust.1 pkt 6" (16)

"art. 89 ust. 1 pkt 3" (15)

zarzut ewentualny (14)

stawka roboczogodziny w kosztorysie 2020r. (13)

stawka roboczogodziny budownictwo (12)

KIO 189/20 – Wyrok KIO – 2020-02-20 0.15 % Premium ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie, Umarza postępowanie odwoławcze

próbka niezgodna z SIWZ (16)

próbka ma charakter oferty (15)

"dokumenty przedmiotowe" (14)

"danuta dziubińska" (13)

zarzut ewentualny (12)

wadium (11)

uzupełnienie próbki (10)

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO/KD 28/18 – Uchwała KIO – 2018-07-12 0.14 % Premium ciekawe zdania

KIO » Zastrzeżenie zamawiającego do wyniku kontroli doraźnej zostaje uwzględnione

"nie jest zamawiającym" (3)

nie musi stosować PZP (2)

błędne pouczenie o środkach ochrony prawnej (1)

"art. 67 ust. 1 pkt 5" (0)

KIO 9/20 – Wyrok KIO – 2020-01-31 0.09 % Premium ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie, Uwzględnia odwołanie

prezentacja systemu informatycznego jawna 8 ust. 2 pzp (33)

zobowiązanie podmiotu trzeciego wystawione po terminie składania ofert (32)

KIO 156/19 – Wyrok KIO – 2019-02-14 0.09 % Premium ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

SHA-1 (124)

podpis elektroniczny (123)

utrata ważności podpisu (121)

walidacja podpisu elektronicznego (120)

xades (118)

podpis elektroniczny zagraniczny (117)

smartpzp (116)

sha-2 (115)

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 9/20 – Wyrok KIO – 2020-01-31 0.09 % Premium ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie, Uwzględnia odwołanie

prezentacja systemu informatycznego jawna 8 ust. 2 pzp (33)

zobowiązanie podmiotu trzeciego wystawione po terminie składania ofert (32)

KIO 156/19 – Wyrok KIO – 2019-02-14 0.08 % Premium ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

SHA-1 (124)

podpis elektroniczny (123)

utrata ważności podpisu (121)

walidacja podpisu elektronicznego (120)

xades (118)

podpis elektroniczny zagraniczny (117)

smartpzp (116)

sha-2 (115)

KIO 203/20 – Wyrok KIO – 2020-02-14 0.08 % Premium ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie, Umarza postępowanie odwoławcze

"zmiana kryteriów" (16)

zastosowanie kryterium dotyczacego autoryzacji (15)

wymóg posiadania autoryzacji producenta (14)

warunek autoryzacji (13)

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 338/19 – Wyrok KIO – 2019-03-14 0.08 % Premium ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

wadium elektroniczne (116)

gwarancja w formie elektronicznej (114)

wadium w formie elektronicznej (113)

podpis elektroniczny (112)

kopia wadium (111)

wadium w formie kopii (110)

XXIII Ga 1811/18 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2019-01-18 0.06 % Premium ciekawe zdania

SO » wyrok w sprawach połączonych: odrzuca skargę; umarza postępowanie; zmienia zaskarżony wyrok w pkt 1 ppkt 1), 2), 3), 4) i oddala odwołania;

self-cleaning (58)

Jaworska (57)

samooczyszczenie (56)

środki naprawcze samooczyszczenie (54)

selfcleaning (53)

gdańsku (52)

art. 24 ust.8 (51)

wprowadzenie zamawiającego w błąd (50)

KIO 156/19 – Wyrok KIO – 2019-02-14 0.06 % Premium ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

SHA-1 (124)

podpis elektroniczny (123)

utrata ważności podpisu (121)

walidacja podpisu elektronicznego (120)

xades (118)

podpis elektroniczny zagraniczny (117)

smartpzp (116)

sha-2 (115)