Popularne dokumenty

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 991/22, KIO 1006/22 – Wyrok KIO – 2022-05-09 0.03 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie

wartość gospodarcza tajemnica przedsiębiorstwa (11)

tajemnica przedsiębiorstwa podmiot trzeci (10)

tajemnica przedsiębiorstwa (9)

KIO 3460/21 – Wyrok KIO – 2021-12-09 0.03 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

art. 127 ust. 2 (5)

NIEMIECKIE KRK BEZ PODPISU (4)

uzupełnienie pełnomocnictwa (3)

"ponowne wezwanie do uzupełnienia tego samego dokumentu" (2)

KIO 560/22 – Wyrok KIO – 2022-03-18 0.03 % Premium ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie

"art. 109 ust. 1 pkt 10" (14)

art. 108 ust. 1 pkt 6 (13)

zastąpienie informacjami prawdziwymi art. 128 (12)

"JEDZ" (11)

"istotny wpływ na decyzje" (10)

KIO 1337/22 – Wyrok KIO – 2022-06-06 0.03 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

Oswiadczenie wykonawców (0)

KIO 3579/21, KIO 3587/21, KIO 3589/21 – Wyrok KIO – 2022-02-04 0.02 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Umarza postępowanie odwoławcze, Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie

zasada swobody ukształtowania stosunku zobowiązaniowego (9)

tajemnica przedsiębiorstwa (8)

sprawiedliwość kontraktową (7)

równość stosunku zobowiązaniowego (6)

Comarch (5)

XXIII Zs 133/21 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2022-02-24 0.02 % Premium

SO » I. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie (...), uwzględnia zarzut numer (...) odwołania w całości i nakazuje (...)

tajemnica przedsiębiorstwa (8)

Oswiadczenie wykonawców (7)

zgłoszenie interwencji ubocznej przez przystępującego (6)

zarzut ewentualny (5)

KIO 914/22 – Wyrok KIO – 2022-04-25 0.02 % Premium

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie

Oswiadczenie wykonawców (1)

jednoznaczność opisu przedmiotu zamówienia (0)

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 230/22 – Wyrok KIO – 2022-02-11 0.07 % Premium ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

waloryzacja (20)

waloryzacja wynagrodzenia (19)

art. 439 (18)

"art. 439" (17)

wzrost cen materiałów budowlanych (16)

waloryzacja art. 439 (15)

art. 439 ust. 2 pkt 4 (14)

art. 439 pzp (13)

KIO 3600/21 – Wyrok KIO – 2022-01-05 0.05 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

waloryzacja (31)

waloryzacja wynagrodzenia (30)

klauzula waloryzacyjna (29)

inflacja (28)

art. 439 (27)

art. 439 pzp (26)

"zasada swobody umów" (25)

wskaźniki gus paliwo (24)

KIO 560/22 – Wyrok KIO – 2022-03-18 0.05 % Premium ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie

"art. 109 ust. 1 pkt 10" (14)

art. 108 ust. 1 pkt 6 (13)

zastąpienie informacjami prawdziwymi art. 128 (12)

"JEDZ" (11)

"istotny wpływ na decyzje" (10)

KIO 991/22, KIO 1006/22 – Wyrok KIO – 2022-05-09 0.05 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie

wartość gospodarcza tajemnica przedsiębiorstwa (11)

tajemnica przedsiębiorstwa podmiot trzeci (10)

tajemnica przedsiębiorstwa (9)

KIO 3579/21, KIO 3587/21, KIO 3589/21 – Wyrok KIO – 2022-02-04 0.04 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Umarza postępowanie odwoławcze, Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie

zasada swobody ukształtowania stosunku zobowiązaniowego (9)

tajemnica przedsiębiorstwa (8)

sprawiedliwość kontraktową (7)

równość stosunku zobowiązaniowego (6)

Comarch (5)

KIO 230/22 – Wyrok KIO – 2022-02-11 0.16 % Premium ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

waloryzacja (20)

waloryzacja wynagrodzenia (19)

art. 439 (18)

"art. 439" (17)

wzrost cen materiałów budowlanych (16)

waloryzacja art. 439 (15)

art. 439 ust. 2 pkt 4 (14)

art. 439 pzp (13)

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 3600/21 – Wyrok KIO – 2022-01-05 0.1 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

waloryzacja (31)

waloryzacja wynagrodzenia (30)

klauzula waloryzacyjna (29)

inflacja (28)

art. 439 (27)

art. 439 pzp (26)

"zasada swobody umów" (25)

wskaźniki gus paliwo (24)

KIO 2864/21, KIO 2872/21 – Wyrok KIO – 2021-12-10 0.07 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołania

art. 256 pzp (46)

"art. 433" (45)

art. 439 pzp (44)

waloryzacja wynagrodzenia (43)

waloryzacja (42)

opis potrzeb i wymagań (41)

istotnej zmiany charakteru zamówienia (40)

XXIII Zs 103/21 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2021-11-09 0.07 % Premium

SO » I. zmienia zaskarżony wyrok (...); II. oddala skargę w pozostałym zakresie

"art. 433" (42)

opłata od skargi (41)

art. 433 (40)

waloryzacja (39)

KIO 290/22, KIO 291/22 – Wyrok KIO – 2022-02-23 0.06 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

odrzucenie oferty z powodu rażąco niskiej ceny (24)

zobowiązanie podmiotu trzeciego (23)

"zastrzeżenie " tajemnica "na wezwanie" "wraz z przekazaniem" (22)

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 731/21, KIO 747/21 – Wyrok KIO – 2021-06-22 0.07 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołania

in-house (116)

zasada efektywności (115)

wstępne konsultacje rynkowe (114)

in house (113)

"art. 214 ust. 9" (112)

chojna (110)

KIO 1586/21, KIO 1587/21 – Wyrok KIO – 2021-06-28 0.07 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala oba odwołania

art. 117 ust. 4 (59)

art. 117 (58)

art.117 (57)

art. 117 ust. 3 (56)

117 ust. 4 (55)

"art. 117 ust. 4" (54)

117 ust. 3 (53)

KIO 1381/21, KIO 1388/21 – Wyrok KIO – 2021-07-05 0.06 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala oba odwołania

"art. 433" (54)

433 (52)

faktura jako dowód należytego wykonania (51)

art. 433 (50)

waloryzacja (49)

KIO 1067/21 – Wyrok KIO – 2021-06-08 0.06 % ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie

art. 109 ust. 1 pkt 7 (61)

przedmiotowe środki dowodowe (60)

"art. 109 ust. 1 pkt 7" (59)

"Art. 128. ust. 4" (58)

art. 109 ust 1 pkt 5 (57)

"109 ust. 1 pkt 7" (56)

KIO 230/22 – Wyrok KIO – 2022-02-11 0.06 % Premium ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

waloryzacja (20)

waloryzacja wynagrodzenia (19)

art. 439 (18)

"art. 439" (17)

wzrost cen materiałów budowlanych (16)

waloryzacja art. 439 (15)

art. 439 ust. 2 pkt 4 (14)

art. 439 pzp (13)

KIO 1973/21 – Wyrok KIO – 2021-09-07 0.06 % ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

przedmiotowe środki dowodowe (61)

107 ust. 2 (60)

tronus (59)

art. 107 ust.2 (58)

ART. 107 (57)

tłumaczenie kart katalogowych (56)

przedmiotowe środki dowodowe błąd (55)