Popularne dokumenty

KIO 2216/19 – Wyrok KIO – 2019-11-14 0.8 %

KIO » Oddala odwołanie

e-Zamówienia (0)

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 2234/19 – Wyrok KIO – 2019-11-20 0.19 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

rażąco niska cena (2)

"powtórzenie aukcji" (1)

"art. 179 ust. 1" (0)

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

V Ga 410/19 – Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie – 2019-10-11 0.2 %

SO » zmienia zaskarżony wyrok w zakresie kosztów wskazanych w pkt. 4 w ten sposób, że kosztami postępowania obciąża (...)

koszty postępowania odwoławczego (1)

art. 186 ust. 6 pkt 3 (0)

XXIII Ga 1811/18 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2019-01-18 0.19 %

SO » wyrok w sprawach połączonych: odrzuca skargę; umarza postępowanie; zmienia zaskarżony wyrok w pkt 1 ppkt 1), 2), 3), 4) i oddala odwołania;

self-cleaning (45)

samooczyszczenie (44)

Jaworska (43)

środki naprawcze samooczyszczenie (42)

selfcleaning (41)

gdańsku (40)

art. 24 ust.8 (39)

udział w przygotowaniu postępowania (38)

KIO 2216/19 – Wyrok KIO – 2019-11-14 0.18 %

KIO » Oddala odwołanie

e-Zamówienia (0)

KIO 2168/19 – Wyrok KIO – 2019-11-14 0.08 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

XXIII Ga 1811/18 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2019-01-18 0.13 %

SO » wyrok w sprawach połączonych: odrzuca skargę; umarza postępowanie; zmienia zaskarżony wyrok w pkt 1 ppkt 1), 2), 3), 4) i oddala odwołania;

self-cleaning (45)

samooczyszczenie (44)

Jaworska (43)

środki naprawcze samooczyszczenie (42)

selfcleaning (41)

gdańsku (40)

art. 24 ust.8 (39)

udział w przygotowaniu postępowania (38)

V Ga 410/19 – Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie – 2019-10-11 0.08 %

SO » zmienia zaskarżony wyrok w zakresie kosztów wskazanych w pkt. 4 w ten sposób, że kosztami postępowania obciąża (...)

koszty postępowania odwoławczego (1)

art. 186 ust. 6 pkt 3 (0)

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.