Popularne dokumenty

KIO 2194/22 – Wyrok KIO – 2022-09-02 0.35 % Premium ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

tajemnica przedsiębiorstwa (0)

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 1810/22 – Wyrok KIO – 2022-07-28 0.19 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 1748/22 – Wyrok KIO – 2022-07-20 0.19 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 2830/22 – Wyrok KIO – 2022-11-14 0.19 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 2798/22, KIO 2809/22 – Wyrok KIO – 2022-11-08 0.16 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze

KIO 3179/22 – Wyrok KIO – 2022-12-16 0.12 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 3460/21 – Wyrok KIO – 2021-12-09 0.12 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

art. 127 ust. 2 (61)

pełnomocnictwo do podpisania jedz (60)

NIEMIECKIE KRK BEZ PODPISU (59)

KRK podmiotów zagranicznych (58)

art. 126 ust. 1 ustawy Pzp musi wezwać (57)

108 (56)

zagraniczne KRK (55)

KIO 494/22 – Wyrok KIO – 2022-03-15 0.12 %

KIO » Oddala odwołanie

"cena 100%" (0)

KIO 414/22 – Wyrok KIO – 2022-03-07 0.12 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

wykazać równoważność (8)

równoważność opis przedmiotu zamówienia (7)

równoważność oferty (6)

Równoważne it (5)

postanowienia umowy (4)

KIO 2726/22 – Wyrok KIO – 2022-10-31 0.12 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

KIO 2960/22 – Wyrok KIO – 2022-11-28 0.12 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie

KIO 3458/22 – Wyrok KIO – 2023-01-11 0.12 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie

KIO 3088/22 – Wyrok KIO – 2022-12-12 0.12 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 3088/22 – Wyrok KIO – 2022-12-12 0.17 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 2194/22 – Wyrok KIO – 2022-09-02 0.16 % Premium ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

tajemnica przedsiębiorstwa (0)

KIO 3248/22 – Wyrok KIO – 2022-12-19 0.14 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 2817/22 – Wyrok KIO – 2022-11-10 0.14 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

XXIII Zs 98/22 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2022-10-21 0.13 % Premium

SO » I. w przedmiocie skargi (...) (sygn. akt Zs /98 /22); 1. oddala skargę; (...); II. w przedmiocie skargi (...) (sygn. akt Zs 91 /22); 1. oddala skargę;

KIO 3025/22 – Wyrok KIO – 2022-12-01 0.12 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 2960/22 – Wyrok KIO – 2022-11-28 0.11 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie

XXIII Zs 103/22, XXIII Zs 104/22 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2022-08-18 0.11 % Premium

SO » uwzględnia obie skargi w ten sposób, że (...) zmienia zaskarżony wyrok w pkt (...) oraz pkt (...) i w pkt (...) oddala odwołanie (...)

KIO 2851/22 – Wyrok KIO – 2022-11-14 0.1 % Premium

KIO » Odrzuca odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 1802/22 – Wyrok KIO – 2022-08-05 0.1 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 3346/22 – Wyrok KIO – 2022-12-29 0.1 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 3054/22 – Wyrok KIO – 2022-12-02 0.09 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 3007/22 – Wyrok KIO – 2022-11-29 0.09 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

KIO 2098/22 – Wyrok KIO – 2022-08-25 0.09 % Premium ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 2519/22, KIO 2533/22 – Wyrok KIO – 2022-10-10 0.1 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala zarzuty odwołania

Oswiadczenie wykonawców (4)

udostępnienie protokołu komisji przetargowej 2022 (3)

tajemnica przedsiębiorstwa (2)

KIO 2194/22 – Wyrok KIO – 2022-09-02 0.1 % Premium ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

tajemnica przedsiębiorstwa (0)

KIO 1200/22 – Wyrok KIO – 2022-05-23 0.07 % ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie

"transport i zagospodarowanie odpadów" (22)

polisa oc warunek (21)

Oswiadczenie wykonawców (20)

KIO 2747/22 – Wyrok KIO – 2022-10-28 0.07 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie

KIO 1457/22 – Wyrok KIO – 2022-06-23 0.07 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

108 (38)

samooczyszczenie (35)

zmowa przetargowa srk (33)

"art. 110 ust. 2" (32)

"art. 108 ust. 1 pkt 5" (31)

111 (30)

108 ust.1 pkt 5 (29)

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 230/22 – Wyrok KIO – 2022-02-11 0.08 % ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

waloryzacja (29)

art. 439 (27)

waloryzacja wynagrodzenia (25)

"art. 439" (24)

wzrost cen materiałów budowlanych (23)

art. 439 pzp (22)

waloryzacja art. 439 (21)

art. 439 ust. 2 pkt 4 (20)

KIO 3600/21 – Wyrok KIO – 2022-01-05 0.06 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

waloryzacja (45)

klauzula waloryzacyjna (44)

inflacja (43)

art. 439 (42)

waloryzacja wynagrodzenia (40)

art. 439 pzp (39)

"zasada swobody umów" (38)

wskaźniki gus paliwo (37)

XXIII Zs 103/21 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2021-11-09 0.06 % Premium

SO » I. zmienia zaskarżony wyrok (...); II. oddala skargę w pozostałym zakresie

"art. 433" (57)

opłata od skargi (56)

art. 433 (55)

waloryzacja (54)

zabezpieczenie zakaz zawarcia umowy (51)

art. 463 (50)

zakazał zawarcia umowy (48)

KIO 2864/21, KIO 2872/21 – Wyrok KIO – 2021-12-10 0.05 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołania

art. 256 pzp (68)

"art. 433" (67)

istotnej zmiany charakteru zamówienia (66)

art. 439 pzp (65)

waloryzacja wynagrodzenia (64)

opis potrzeb i wymagań (63)

waloryzacja (62)

art. 256 (59)

KIO 991/22, KIO 1006/22 – Wyrok KIO – 2022-05-09 0.05 % ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie

tajemnica przedsiębiorstwa podmiot trzeci (51)

wartość gospodarcza tajemnica przedsiębiorstwa (50)

tajemnica przedsiębiorstwa (49)

KIO 3460/21 – Wyrok KIO – 2021-12-09 0.05 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

art. 127 ust. 2 (61)

pełnomocnictwo do podpisania jedz (60)

NIEMIECKIE KRK BEZ PODPISU (59)

KRK podmiotów zagranicznych (58)

art. 126 ust. 1 ustawy Pzp musi wezwać (57)

108 (56)

zagraniczne KRK (55)