Popularne dokumenty

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 266/20 – Wyrok KIO – 2020-02-24 0.33 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

rażąco niska cena (0)

KIO 321/20 – Wyrok KIO – 2020-03-03 0.17 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 13/20 – Wyrok KIO – 2020-01-20 0.17 %

KIO » Umarza postępowanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

rażąco niska cena (0)

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 266/20 – Wyrok KIO – 2020-02-24 0.18 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

rażąco niska cena (0)

KIO 263/20 – Wyrok KIO – 2020-02-25 0.13 %

KIO » Oddala odwołanie

rażąco niska cena (1)

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 2284/19, KIO 2288/19 – Wyrok KIO – 2019-12-02 0.12 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołania, Umarza postępowanie odwoławcze, Umarza postępowanie odwoławcze

rażąco niska cena (18)

"na korzyść wykonawcy" (17)

uzupełnienie w ofercie cen jednostkowych (16)

"tajemnica przedsiębiorstwa" (15)

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

XXIII Ga 1811/18 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2019-01-18 0.06 %

SO » wyrok w sprawach połączonych: odrzuca skargę; umarza postępowanie; zmienia zaskarżony wyrok w pkt 1 ppkt 1), 2), 3), 4) i oddala odwołania;

self-cleaning (48)

samooczyszczenie (47)

Jaworska (46)

środki naprawcze samooczyszczenie (45)

selfcleaning (44)

gdańsku (43)

art. 24 ust.8 (42)

wprowadzenie zamawiającego w błąd (41)