Popularne dokumenty

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 991/22, KIO 1006/22 – Wyrok KIO – 2022-05-09 0.19 % ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie

tajemnica przedsiębiorstwa podmiot trzeci (41)

wartość gospodarcza tajemnica przedsiębiorstwa (40)

tajemnica przedsiębiorstwa (39)

KIO 1381/21, KIO 1388/21 – Wyrok KIO – 2021-07-05 0.19 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala oba odwołania

"art. 433" (60)

433 (58)

faktura jako dowód należytego wykonania (57)

art. 433 (56)

waloryzacja (55)

KIO 3600/21 – Wyrok KIO – 2022-01-05 0.14 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

waloryzacja (40)

klauzula waloryzacyjna (38)

inflacja (37)

waloryzacja wynagrodzenia (36)

art. 439 (35)

art. 439 pzp (34)

"zasada swobody umów" (32)

wskaźniki gus paliwo (31)

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 1200/22 – Wyrok KIO – 2022-05-23 0.17 % Premium ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie

"transport i zagospodarowanie odpadów" (15)

polisa oc warunek (14)

Oswiadczenie wykonawców (13)

KIO 991/22, KIO 1006/22 – Wyrok KIO – 2022-05-09 0.16 % ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie

tajemnica przedsiębiorstwa podmiot trzeci (41)

wartość gospodarcza tajemnica przedsiębiorstwa (40)

tajemnica przedsiębiorstwa (39)

XXIII Zs 133/21 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2022-02-24 0.1 % Premium

SO » I. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie (...), uwzględnia zarzut numer (...) odwołania w całości i nakazuje (...)

tajemnica przedsiębiorstwa (29)

Oswiadczenie wykonawców (28)

zgłoszenie interwencji ubocznej przez przystępującego (25)

zarzut ewentualny (24)

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 991/22, KIO 1006/22 – Wyrok KIO – 2022-05-09 0.08 % ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie

tajemnica przedsiębiorstwa podmiot trzeci (41)

wartość gospodarcza tajemnica przedsiębiorstwa (40)

tajemnica przedsiębiorstwa (39)

KIO 1200/22 – Wyrok KIO – 2022-05-23 0.07 % Premium ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie

"transport i zagospodarowanie odpadów" (15)

polisa oc warunek (14)

Oswiadczenie wykonawców (13)

KIO 1078/22 – Wyrok KIO – 2022-05-05 0.06 % Premium ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

inflacja (18)

wojna ukraina (17)

wojna na Ukrainie (16)

ukraina (15)

Oswiadczenie wykonawców (14)

nadzwyczajna zmiana okoliczności (13)

inflacja zysk (12)

XXIII Zs 133/21 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2022-02-24 0.06 % Premium

SO » I. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie (...), uwzględnia zarzut numer (...) odwołania w całości i nakazuje (...)

tajemnica przedsiębiorstwa (29)

Oswiadczenie wykonawców (28)

zgłoszenie interwencji ubocznej przez przystępującego (25)

zarzut ewentualny (24)

KIO 3600/21 – Wyrok KIO – 2022-01-05 0.06 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

waloryzacja (40)

klauzula waloryzacyjna (38)

inflacja (37)

waloryzacja wynagrodzenia (36)

art. 439 (35)

art. 439 pzp (34)

"zasada swobody umów" (32)

wskaźniki gus paliwo (31)

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 230/22 – Wyrok KIO – 2022-02-11 0.07 % ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

waloryzacja (25)

art. 439 (24)

waloryzacja wynagrodzenia (23)

"art. 439" (22)

wzrost cen materiałów budowlanych (20)

art. 439 pzp (19)

waloryzacja art. 439 (18)

art. 439 ust. 2 pkt 4 (17)

KIO 1973/21 – Wyrok KIO – 2021-09-07 0.06 % ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

przedmiotowe środki dowodowe (66)

107 ust. 2 (65)

tronus (64)

art. 107 ust.2 (63)

ART. 107 (62)

tłumaczenie kart katalogowych (61)

przedmiotowe środki dowodowe błąd (60)

KIO 1586/21, KIO 1587/21 – Wyrok KIO – 2021-06-28 0.06 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala oba odwołania

art. 117 ust. 4 (64)

art. 117 (63)

art.117 (62)

117 ust. 4 (61)

"art. 117 ust. 4" (60)

art. 117 ust. 3 (59)

117 ust. 3 (57)

KIO 1381/21, KIO 1388/21 – Wyrok KIO – 2021-07-05 0.06 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala oba odwołania

"art. 433" (60)

433 (58)

faktura jako dowód należytego wykonania (57)

art. 433 (56)

waloryzacja (55)

KIO 731/21, KIO 747/21 – Wyrok KIO – 2021-06-22 0.05 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołania

in-house (121)

zasada efektywności (120)

wstępne konsultacje rynkowe (119)

in house (118)

"art. 214 ust. 9" (117)

chojna (116)

KIO 500/21 – Wyrok KIO – 2021-04-01 0.05 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Odrzuca odwołanie, Uwzględnia częściowo odwołanie, Oddala odwołanie

wykaz usług tajemnica przedsiębiorstwa (34)

waloryzacja (32)

tajemnica przedsiębiorstwa (31)

zastrzeganie całych dokumentów (30)

"wykaz usług" "tajemnica przedsiębiorstwa" (29)

XXIII Zs 103/21 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2021-11-09 0.05 % Premium

SO » I. zmienia zaskarżony wyrok (...); II. oddala skargę w pozostałym zakresie

"art. 433" (52)

opłata od skargi (51)

art. 433 (50)

waloryzacja (49)

zabezpieczenie zakaz zawarcia umowy (46)

zakazał zawarcia umowy (44)