Popularne dokumenty

KIO 1107/23 – Wyrok KIO – 2023-05-09 0.64 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 2327/23 – Wyrok KIO – 2023-08-22 0.55 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 2499/23 – Wyrok KIO – 2023-09-07 0.37 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

KIO 907/23 – Wyrok KIO – 2023-04-17 0.27 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 2215/23 – Wyrok KIO – 2023-08-14 0.23 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

KIO 1186/23 – Wyrok KIO – 2023-05-11 0.23 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 720/23 – Wyrok KIO – 2023-03-30 0.23 % ciekawe zdania

KIO » Umarza postepowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

KIO 2299/22 – Wyrok KIO – 2022-09-26 0.23 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

KIO 1287/23 – Wyrok KIO – 2023-05-23 0.23 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

KIO 51/23 – Wyrok KIO – 2023-01-23 0.18 % ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

KIO 1650/23 – Wyrok KIO – 2023-06-21 0.18 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

KIO 1770/23 – Wyrok KIO – 2023-07-06 0.18 % Premium

KIO » Odrzuca odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 913/23 – Wyrok KIO – 2023-04-18 0.18 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 750/23 – Wyrok KIO – 2023-04-03 0.18 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 1555/22 – Wyrok KIO – 2022-06-23 0.18 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 3120/22 – Wyrok KIO – 2022-12-27 0.18 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 1575/23 – Wyrok KIO – 2023-06-23 0.18 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 1556/22 – Wyrok KIO – 2022-07-08 0.14 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 1956/23 – Wyrok KIO – 2023-07-21 0.14 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 2066/22 – Wyrok KIO – 2022-08-29 0.14 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze

KIO 912/23 – Wyrok KIO – 2023-04-14 0.14 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 2798/22, KIO 2809/22 – Wyrok KIO – 2022-11-08 0.14 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze

KIO 2665/22 – Wyrok KIO – 2022-10-28 0.14 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 1118/23 – Wyrok KIO – 2023-05-09 0.14 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 109/23 – Wyrok KIO – 2023-01-27 0.14 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 21/23 – Wyrok KIO – 2023-01-23 0.14 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie

KIO 1195/23 – Wyrok KIO – 2023-05-15 0.14 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 2124/23 – Wyrok KIO – 2023-08-08 0.14 % Premium

KIO » Umarza postępowanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 1192/22, KIO 1197/22 – Wyrok KIO – 2022-06-14 0.14 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie, Oddala odwołanie

waloryzacja cen (6)

"umowa ramowa" "zabezpieczenie należytego wykonania" (5)

umowa ramowa 487 KC (4)

powierzchnia budynku nieprecyzyjny warunek udziału (3)

KIO 1205/23 – Wyrok KIO – 2023-05-15 0.14 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 2250/23 – Wyrok KIO – 2023-08-18 0.14 % Premium

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

KIO 1107/23 – Wyrok KIO – 2023-05-09 0.19 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 2327/23 – Wyrok KIO – 2023-08-22 0.16 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 539/23 – Wyrok KIO – 2023-03-14 0.15 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 907/23 – Wyrok KIO – 2023-04-17 0.15 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 2241/23, KIO 2264/23 – Wyrok KIO – 2023-08-21 0.14 %

KIO » Oddala oba odwołania

KIO 3466/22, KIO 3477/22, KIO 3490/22 – Wyrok KIO – 2023-01-13 0.13 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Odrzuca odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 225/23 – Wyrok KIO – 2023-02-08 0.13 %

KIO » Oddala odwołanie

XXIII Zs 24/23 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2023-04-28 0.12 % Premium

SO » zmienia zaskarżony wyrok

KIO 2145/23 – Wyrok KIO – 2023-08-10 0.11 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 587/23 – Wyrok KIO – 2023-03-15 0.11 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 1106/23 – Wyrok KIO – 2023-05-08 0.1 %

KIO » Uwzględnia odwołania

KIO 913/23 – Wyrok KIO – 2023-04-18 0.1 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 51/23 – Wyrok KIO – 2023-01-23 0.09 % ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

KIO 1195/23 – Wyrok KIO – 2023-05-15 0.09 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 1869/22 – Wyrok KIO – 2022-08-04 0.09 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 21/23 – Wyrok KIO – 2023-01-23 0.09 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie

KIO 1515/23 – Wyrok KIO – 2023-06-13 0.09 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 1770/23 – Wyrok KIO – 2023-07-06 0.09 % Premium

KIO » Odrzuca odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 3120/22 – Wyrok KIO – 2022-12-27 0.09 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 497/23 – Wyrok KIO – 2023-03-07 0.09 % ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

KIO 115/23 – Wyrok KIO – 2023-01-30 0.09 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 1722/23 – Wyrok KIO – 2023-06-30 0.08 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 281/23, KIO 282/23 – Wyrok KIO – 2023-02-15 0.08 % ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołania

KIO 279/23 – Wyrok KIO – 2023-02-15 0.08 % ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

KIO 1555/22 – Wyrok KIO – 2022-06-23 0.08 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 1562/23 – Wyrok KIO – 2023-06-14 0.08 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

KIO 590/23, KIO 594/23 – Wyrok KIO – 2023-03-16 0.08 % ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

KIO 1556/22 – Wyrok KIO – 2022-07-08 0.08 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 981/23 – Wyrok KIO – 2023-04-20 0.08 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 164/23 – Wyrok KIO – 2023-01-30 0.08 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 2092/22 – Wyrok KIO – 2022-08-24 0.08 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 1492/23, KIO 1527/23 – Wyrok KIO – 2023-06-14 0.08 %

KIO » Oddala oba odwołania

KIO 3460/21 – Wyrok KIO – 2021-12-09 0.08 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

art. 127 ust. 2 (61)

pełnomocnictwo do podpisania jedz (60)

NIEMIECKIE KRK BEZ PODPISU (59)

KRK podmiotów zagranicznych (58)

art. 126 ust. 1 ustawy Pzp musi wezwać (57)

108 (56)

zagraniczne KRK (55)

KIO 2299/22 – Wyrok KIO – 2022-09-26 0.08 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

KIO 2499/23 – Wyrok KIO – 2023-09-07 0.08 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

KIO 669/23 – Wyrok KIO – 2023-03-22 0.08 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

XXIII Zs 24/23 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2023-04-28 0.18 % Premium

SO » zmienia zaskarżony wyrok

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 539/23 – Wyrok KIO – 2023-03-14 0.14 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 3466/22, KIO 3477/22, KIO 3490/22 – Wyrok KIO – 2023-01-13 0.13 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Odrzuca odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 587/23 – Wyrok KIO – 2023-03-15 0.12 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 497/23 – Wyrok KIO – 2023-03-07 0.11 % ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

KIO 259/23 – Wyrok KIO – 2023-02-13 0.1 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 1722/23 – Wyrok KIO – 2023-06-30 0.1 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 225/23 – Wyrok KIO – 2023-02-08 0.1 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 2299/22 – Wyrok KIO – 2022-09-26 0.1 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

KIO 1515/23 – Wyrok KIO – 2023-06-13 0.09 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 279/23 – Wyrok KIO – 2023-02-15 0.09 % ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

KIO 400/23 – Wyrok KIO – 2023-02-27 0.09 % ciekawe zdania

KIO » Oddala odwołanie

KIO 431/23 – Wyrok KIO – 2023-03-03 0.09 % Premium ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 3460/21 – Wyrok KIO – 2021-12-09 0.08 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

art. 127 ust. 2 (61)

pełnomocnictwo do podpisania jedz (60)

NIEMIECKIE KRK BEZ PODPISU (59)

KRK podmiotów zagranicznych (58)

art. 126 ust. 1 ustawy Pzp musi wezwać (57)

108 (56)

zagraniczne KRK (55)

KIO 1770/23 – Wyrok KIO – 2023-07-06 0.08 % Premium

KIO » Odrzuca odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 425/23 – Wyrok KIO – 2023-03-03 0.08 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 1013/23 – Wyrok KIO – 2023-04-26 0.08 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 1107/23 – Wyrok KIO – 2023-05-09 0.08 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 1552/23 – Wyrok KIO – 2023-06-14 0.08 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

KIO 3533/22 – Wyrok KIO – 2023-01-17 0.08 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 1106/23 – Wyrok KIO – 2023-05-08 0.08 %

KIO » Uwzględnia odwołania

KIO 482/23 – Wyrok KIO – 2023-03-08 0.07 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 907/23 – Wyrok KIO – 2023-04-17 0.07 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 1735/23 – Wyrok KIO – 2023-06-29 0.07 % Premium

KIO » Oddala odwołanie

KIO 21/23 – Wyrok KIO – 2023-01-23 0.07 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie

KIO 164/23 – Wyrok KIO – 2023-01-30 0.07 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 1817/23 – Wyrok KIO – 2023-07-10 0.07 %

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 115/23 – Wyrok KIO – 2023-01-30 0.07 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 620/23 – Wyrok KIO – 2023-03-22 0.07 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 968/23 – Wyrok KIO – 2023-04-21 0.06 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 1503/23 – Wyrok KIO – 2023-06-19 0.06 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 2788/22 – Wyrok KIO – 2022-11-08 0.06 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 1724/23 – Wyrok KIO – 2023-06-26 0.06 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 744/23 – Wyrok KIO – 2023-03-31 0.06 %

KIO » Oddala odwołanie

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 225/23 – Wyrok KIO – 2023-02-08 0.06 %

KIO » Oddala odwołanie

KIO 2960/22 – Wyrok KIO – 2022-11-28 0.06 % ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie

KIO 3460/21 – Wyrok KIO – 2021-12-09 0.06 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

art. 127 ust. 2 (61)

pełnomocnictwo do podpisania jedz (60)

NIEMIECKIE KRK BEZ PODPISU (59)

KRK podmiotów zagranicznych (58)

art. 126 ust. 1 ustawy Pzp musi wezwać (57)

108 (56)

zagraniczne KRK (55)

KIO 3466/22, KIO 3477/22, KIO 3490/22 – Wyrok KIO – 2023-01-13 0.06 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Odrzuca odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 991/22, KIO 1006/22 – Wyrok KIO – 2022-05-09 0.06 % ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie

tajemnica przedsiębiorstwa podmiot trzeci (51)

wartość gospodarcza tajemnica przedsiębiorstwa (50)

tajemnica przedsiębiorstwa (49)

KIO 539/23 – Wyrok KIO – 2023-03-14 0.05 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

KIO 1457/22 – Wyrok KIO – 2022-06-23 0.05 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

108 (38)

samooczyszczenie (35)

zmowa przetargowa srk (33)

"art. 110 ust. 2" (32)

"art. 108 ust. 1 pkt 5" (31)

111 (30)

108 ust.1 pkt 5 (29)

KIO 3088/22 – Wyrok KIO – 2022-12-12 0.05 %

KIO » Uwzględnia odwołanie

KIO 2299/22 – Wyrok KIO – 2022-09-26 0.05 %

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

KIO 27/23 – Wyrok KIO – 2023-02-01 0.05 %

KIO » Oddala odwołanie