Popularne dokumenty

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 188/20, KIO 221/20 – Wyrok KIO – 2020-02-18 0.26 % Premium ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia częściowo odwołanie, Uwzględnia częściowo odwołanie, Oddala odwołanie, Oddala odwołanie

elektroniczne zaświadczenie z ZUS (14)

budynek użyteczności publicznej (13)

"art.24 ust. 8" (12)

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 188/20, KIO 221/20 – Wyrok KIO – 2020-02-18 0.1 % Premium ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia częściowo odwołanie, Uwzględnia częściowo odwołanie, Oddala odwołanie, Oddala odwołanie

elektroniczne zaświadczenie z ZUS (14)

budynek użyteczności publicznej (13)

"art.24 ust. 8" (12)

KIO 2281/18, KIO 2286/18, KIO 2291/18 – Wyrok KIO – 2018-12-11 0.1 % Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołania, Umarza postępowanie odwoławcze, Umarza postępowanie odwoławcze

oddział przedsiębiorcy zagranicznego (110)

"nazwa inwestycji" procedurze odwróconej (107)

zaświadczenie z ZUS, wydruk poświadczony za zgodność z oryginałem (106)

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 156/19 – Wyrok KIO – 2019-02-14 0.11 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

SHA-1 (117)

podpis elektroniczny (116)

utrata ważności podpisu (115)

walidacja podpisu elektronicznego (113)

xades (111)

sha-2 (110)

KIO 9/20 – Wyrok KIO – 2020-01-31 0.1 % Premium ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie, Uwzględnia odwołanie

prezentacja systemu informatycznego jawna 8 ust. 2 pzp (19)

zobowiązanie podmiotu trzeciego wystawione po terminie składania ofert (18)

KIO 188/20, KIO 221/20 – Wyrok KIO – 2020-02-18 0.1 % Premium ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia częściowo odwołanie, Uwzględnia częściowo odwołanie, Oddala odwołanie, Oddala odwołanie

elektroniczne zaświadczenie z ZUS (14)

budynek użyteczności publicznej (13)

"art.24 ust. 8" (12)

KIO 338/19 – Wyrok KIO – 2019-03-14 0.09 % ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

wadium elektroniczne (110)

gwarancja w formie elektronicznej (108)

wadium w formie elektronicznej (107)

podpis elektroniczny (106)

razaco niska cena (104)

Zaloguj się (zobacz 3 sygnatury) Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 338/19 – Wyrok KIO – 2019-03-14 0.1 % ciekawe zdania

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

wadium elektroniczne (110)

gwarancja w formie elektronicznej (108)

wadium w formie elektronicznej (107)

podpis elektroniczny (106)

razaco niska cena (104)

XXIII Ga 1811/18 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2019-01-18 0.06 % Premium ciekawe zdania

SO » wyrok w sprawach połączonych: odrzuca skargę; umarza postępowanie; zmienia zaskarżony wyrok w pkt 1 ppkt 1), 2), 3), 4) i oddala odwołania;

self-cleaning (53)

Jaworska (52)

samooczyszczenie (51)

środki naprawcze samooczyszczenie (49)

selfcleaning (48)

gdańsku (47)

art. 24 ust.8 (46)

wprowadzenie zamawiającego w błąd (45)

KIO 156/19 – Wyrok KIO – 2019-02-14 0.06 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

SHA-1 (117)

podpis elektroniczny (116)

utrata ważności podpisu (115)

walidacja podpisu elektronicznego (113)

xades (111)

sha-2 (110)

KIO 988/19 – Wyrok KIO – 2019-06-14 0.05 % ciekawe zdania

KIO » Uwzględnia odwołanie

self cleaning dowód (55)

"art. 24 ust. 5 pkt 2" (54)

ugoda mediacyjna (53)