Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

V CSK 23/19 – Wyrok Sądu Najwyższego – 2020-11-25

2020-11-25

Sygn. akt V CSK 23/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 listopada 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Maria Szulc (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Roman Trzaskowski (sprawozdawca) w sprawie z powództwa Gminy W.-Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w W. przeciwko M. Z. o zobowiązanie do ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2020

2020-10-30

Sygn. akt II CSK 805/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jacek Grela (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marcin Krajewski SSN Kamil Zaradkiewicz w sprawie z powództwa E. B. i P. B. przeciwko (...) Bank (...) Spółce Akcyjnej w W. o ustalenie, po rozpoznaniu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2020

2020-10-28

Sygn. akt IV CSK 74/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Marta Romańska (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie z powództwa Gminy E. przeciwko Z. S. o zapłatę oraz z powództwa Z. S. przeciwko ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2020

2020-10-23

Sygn. akt I CSK 685/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 października 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Paweł Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Anna Owczarek (sprawozdawca) SSN Władysław Pawlak w sprawie z powództwa S. spółki jawnej w D. przeciwko P. S.A. w W. o zapłatę, po rozpoznaniu na ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2020

2020-07-09

Sygn. akt V CSK 484/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lipca 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Roman Trzaskowski (sprawozdawca) w sprawie z powództwa S. Sp. z o.o. w S. przeciwko G. S.A. w W. z udziałem interwenienta ubocznego po ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2020

2020-02-26

Sygn. akt V CSK 459/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Maria Szulc (sprawozdawca) w sprawie z powództwa F.S.A. z siedzibą w K. przeciwko Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu im. (...) w W. o...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2019

2019-11-29 » uchyla zaskarżony wyrok w pkt 1a, 2 w zakresie (...)

Sygn. akt I CSK 477/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 listopada 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Marta Romańska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie z powództwa "O." spółki z o.o. w Z. przeciwko (...) R.S.A. w W. o zapłatę, po rozpoznaniu na ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2019

2019-09-12 » oddala skargę kasacyjną

Sygn. akt V CSK 324/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 września 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Karol Weitz Protokolant Izabella Janke w sprawie z powództwa H. Sp. z o.o. w W. i C. S.A. w G. przeciwko Gminie D. o zapłatę...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2019

2019-07-04 » uchyla zaskarżony wyrok w punktach 2 i 3 i w tym zakresie przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w (...)

Sygn. akt IV CSK 363/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lipca 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Marcin Krajewski (przewodniczący) SSN Jacek Grela SSN Tomasz Szanciło (sprawozdawca) Protokolant Izabela Czapowska w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa C. Spółki z ograniczoną ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2019

2019-06-07 » oddala skargę kasacyjną

Sygn. akt I CSK 276/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 czerwca 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Marta Romańska (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie z powództwa "A." S.A. we W. i ,,N." S.A. we W. przeciwko Samodzielnemu Publicznemu [...] Szpitalowi ...

123456...18następne »