Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-166/14 – Orzeczenie TSUE – 2015-11-26

2015-11-26

orzeczenie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie C-166/14 MedEval WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 26 listopada 2015 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 89/665/EWG - Zasady skuteczności i równoważności - Procedury odwoławcze w dziedzinie udzielania zamówień publicznych - Termin do ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 2015

2015-11-17

orzeczenie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie C-115/14 Regiopost WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 17 listopada 2015 r. (*) Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 56 TFUE - Swoboda świadczenia usług - Ograniczenia - Dyrektywa 96/71/WE - Artykuł 3 ust. 1 - Dyrektywa 2004/18/WE - Artykuł 26 - Zamówienia publiczne - Usługi ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 2015

2015-10-22

Orzeczenie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie C-425/14 Impresa Edilux Srl WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba) z dnia 22 października 2015 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2004/18/WE - Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu przetargowym - Zamówienie poniżej progu wymaganego...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 2015

2015-10-22

Orzeczenie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie C-552/13 Grupo Hospitalario Quirón SA WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 22 października 2015 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne na usługi - Dyrektywa 2004/18/WE - Artykuł 23 ust. 2 - Zarządzanie publicznymi usługami opieki zdrowotnej - Udzielanie...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 2015

2015-10-06

orzeczenie z dnia 6 października 2015 r. w sprawie C-61/14 Orizzonte Salute WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 6 października 2015 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 89/665/EWG - Zamówienia publiczne - Uregulowania krajowe - Opłaty za dostęp do sądu administracyjnego w dziedzinie zamówień publicznych - Prawo...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 2015

2015-10-06

orzeczenie z dnia 6 października 2015 r. w sprawie C-203/14 Consorci Sanitari del Maresme WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba) z dnia 6 października 2015 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 267 TFUE - Właściwość Trybunału - Status organu odsyłającego jako sądu - Niezawisłość - Obligatoryjna jurysdykcja - Dyrektywa 89/665...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 2015

2015-04-16

orzeczenie z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie C-278/14 SC Enterprise Focused Solutions SRL WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 16 kwietnia 2015 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dostawy - Specyfikacja techniczna - Zasady równego traktowania i niedyskryminacji - Obowiązek przejrzystości - ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 2015

2015-03-26

orzeczenie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie C-601/13 Ambisig WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 26 marca 2015 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2004/18/WE - Zamówienia publiczne na usługi - Przebieg postępowania - Kryteria udzielania zamówień - Kwalifikacje osób wyznaczonych do wykonania zamówień W sprawie...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 2015

2015-03-12

orzeczenie z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie C-538/13 eVigilo WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 12 marca 2015 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywy 89/665/EWG i 2004/18/WE - Zasada równego traktowania i zasada przejrzystości - Powiązanie zwycięskiego oferenta z biegłymi instytucji ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 2014

2014-12-18

Orzeczenie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie C-470/13 Generali-Providencia WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba) z dnia 18 grudnia 2014 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Zamówienia nieosiągające progu przewidzianego przez dyrektywę 2004/18/WE - Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE - Stosowanie - Określony ...

123456...9następne »