Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2016-04-05, KIO 428/16 premium

Sygn. akt KIO 428/16 WYROK z dnia 5 kwietnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Protokolant: Aneta Górniak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 marca 2016 r. przez wykonawcę: PROCARBON Sp. z o.o. Sp.k., ul. Wieczorka 4, 42-674 Zbrosławice w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę: PROCARBON Sp. z o.o. Sp.k., ul. Wieczorka 4, 42-674 Zbrosławice, i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę: PROCARBON Sp. z o.o. Sp.k., ul. Wieczorka 4, 42-674 Zbrosławice - tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od wykonawcy: PROCARBON Sp. z o.o. Sp.k., ul. Wieczorka 4, 42-674 Zbrosławice na rzecz zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28