Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2015-07-17, KIO 1022/15, KIO 1026/15 premium

Sygn. akt: KIO 1022/15 Sygn. akt: KIO 1026/15 WYROK z dnia 17 lipca 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Członkowie: Izabela Kuciak Emil Kuriata Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 1 czerwca, 8 lipca oraz 13 lipca 2015 r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 15 maja 2015 r. przez wykonawcę ITPOK GDAŃSK Sp. z o.o., ul. Rynek 39/40, 50-142 Wrocław B. w dniu 15 maja 2015 r. przez wykonawcę Czysta Energia Gdańsk Sp. z o.o., ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice w postępowaniu prowadzonym przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk przy udziale: A. wykonawcy Czysta Energia Gdańsk Sp. z o.o., ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 1022/15 po stronie odwołującego, B. wykonawcy Dalveo Poznań Sp. z o.o., ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 1022/15 oraz KIO 1026/15 po stronie zamawiającego, C. wykonawcy ITPOK Gdańsk sp. z o.o. Sp.k, ul. Chmielna 25, 00-021 Warszawa zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 1022/15 oraz KIO 1026/15 po stronie zamawiającego, D. wykonawców ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28