powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 15 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Honorata Łopianowska Protokolant: Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 kwietnia 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 marca 2014 r. przez Warbud SA w Warszawie, w postępowaniu prowadzonym przez Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w imieniu i na rzecz której działa Pełnomocnik JLSW J………. & L………. Radcowie Prawni Spółka Partnerska w Poznaniu, przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Aldesa Construcciones Polska spółki z o.o. w Warszawie i Aldesa Construcciones SA w Warszawie, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz dokonanie ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.