Wyrok Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi z dnia 2024-02-21, III SA/Łd 522/23

III SA/Łd 522/23 - Wyrok WSA w Łodzi SENTENCJA Dnia 21 lutego 2024 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Małgorzata Kowalska, Sędziowie Sędzia WSA Ewa Alberciak (spr.), Sędzia WSA Krzysztof Szczygielski, Protokolant st. sekretarz sądowy Aneta Krawczyk, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lutego 2024 roku sprawy ze skargi Gminy Mniszków na decyzję Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 czerwca 2023 roku nr 9/2023/PR w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu oddala skargę. eg UZASADNIENIE Decyzją z dnia 16 czerwca 2023 r. nr 9/2023/PR Zarząd Województwa Łódzkiego - po rozpoznaniu wniosku Gminy Mniszków o ponowne rozpatrzenie sprawy, w związku z decyzją Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 7 lutego 2023 r. nr 3/RPO/2023 w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu w wysokości 100 000,00 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, jako środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich - utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. W sprawie ustalono następujący stan faktyczny i prawny. Zarząd Województwa Łódzkiego, działający jako Instytucja Zarządzająca...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28