Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2024-02-07, KIO 37/24, KIO 38/24, KIO 40/24

Sygn. akt: KIO 37/24 KIO 38/24 KIO 40/24 Warszawa, dnia 7 lutego 2024 r. WYROK Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Aleksandra Patyk Protokolantka: Wiktoria Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 stycznia 2024 r. oraz 2 lutego 2024 r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 stycznia 2024 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia PARTNER Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie oraz PARTNER D. A. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Miasto Marki przy udziale uczestnika po stronie zamawiającego w postępowaniu o sygn. akt: KIO 37/24, KIO 38/24 oraz KIO 40/24 - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia RDF Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce oraz MPK Pure Home Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce orzeka: 1. Oddala odwołania. 2. Kosztami postępowania obciąża Odwołujących - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia PARTNER Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie oraz PARTNER D. A. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 45 000 zł 00 gr (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołujących - ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28