Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 2023-11-23, C-715/23

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Słowenia) w dniu 23 listopada 2023 r. - Farmacija, d.o.o./Občina Benedikt (Sprawa C-715/23, Farmacija) Język postępowania: słoweński Sąd odsyłający Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil Strony w postępowaniu głównym Strona wnosząca środek odwoławczy: Farmacija, d.o.o. Strona pozwana: Občina Benedikt Druga strona postępowania: MN Pytania prejudycjalne Czy usługę związaną z prowadzeniem działalności farmaceutycznej, która dotyczy zasadniczo wydawania użytkownikom produktów leczniczych stosowanych u ludzi, wymagających lub niewymagających recepty, wraz z udzielaniem użytkownikom porad w zakresie prawidłowego i bezpiecznego stosowania tych produktów leczniczych, można uznać za "usługę o charakterze niegospodarczym świadczoną w interesie ogólnym" w rozumieniu art. 4 ust. 2 dyrektywy 2014/23[1] ? Czy usługę związaną z prowadzeniem działalności farmaceutycznej, która dotyczy zasadniczo wydawania użytkownikom produktów leczniczych stosowanych u ludzi, wymagających lub niewymagających recepty, wraz z udzielaniem użytkownikom porad w zakresie ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28