Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2023-10-24, XXIII Zs 93/23 premium

Sygn. akt XXIII Zs 93/23 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 października 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodnicząca: sędzia Aleksandra Komór Protokolant: sekr.sądowy (...) po rozpoznaniu w dniu 19 października 2023 r. w Warszawie na posiedzeniu jawnym sprawy z udziałem: zamawiającego Gminy S.; przeciwnika skargi (odwołującego przed KIO) (...) spółki akcyjnej w D.; ze skargi Konsorcjum: (...) spółki akcyjnej w K., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S., (...) spółki akcyjnej w R.; od punktu 2 i 5 wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2023 r., sygn. akt KIO 2120/23, I. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 2 i oddala odwołanie w zakresie zarzutu numer 1 oraz nadaje nowe brzmienie punktowi 5 i kosztami postępowania w sprawie KIO 2120/23 obciąża odwołującego: (...) spółkę akcyjną w D., 5.1 zasądza od (...) spółki akcyjnej w D. na rzecz Gminy S. 3 600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem kosztów postępowania odwoławczego; II. zasądza od (...) spółki akcyjnej w D. na rzecz Konsorcjum: (...) spółki akcyjnej w K., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S., (...) spółki akcyjnej w R. 63600 zł (sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych) tytułem kosztów ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28