Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2023-11-09, XXIII Zs 89/23 premium

Sygn. akt XXIII Zs 89/23 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Arkadiusz Kucharski Protokolant: Dariusz Książyk po rozpoznaniu w dniu 16 października 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego : Skarb Państwa-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odwołującego : (...) S.A. w W. uczestników : Przedsiębiorstwo Usług (...) sp. z o.o. w Z. oraz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia (...) S.A. w K., (...) S.A. w S. na skutek skargi odwołującego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 31.07.2023 r., sygn. akt KIO 2076/23 oddala skargę, zasądza od (...) S.A. w W. na rzecz Skarb Państwa-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 3600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania skargowego, oddala wniosek Przedsiębiorstwa Usług (...) sp. z o.o. w Z. o zasądzenie kosztów postępowania skargowego. sędzia Arkadiusz Kucharski Sygn. akt XXIII Zs 89/23 UZASADNIENIE W postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - (...) Oddział w S., w trybie podstawowym na budowę drogi (...) na odcinku K. - S.. Odcinek: ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28