Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2023-09-29, KIO 2342/23, KIO 2353/23 premium

Sygn. akt KIO 2342/23 KIO 2353/23 WYROK z dnia 29 września 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Maksym Smorczewski Robert Skrzeszewski Krzysztof Sroczyński Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 28 sierpnia 2023 r., 8 września 2023 r. i 26 września 2023 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 sierpnia 2023 r. przez: - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia S... Societe Anonyme z siedzibą w P. oraz B(1)... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W. (w postępowaniu odwoławczym o sygn. akt KIO 2242/23), - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia B(2)... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. oraz I(1)... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W. (w postępowaniu odwoławczym o sygn. akt KIO 2253/23) w postępowaniu prowadzonym przez Centralny Port Komunikacyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy udziale: - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia D... Co., Ltd. z siedzibą w S. oraz K... z siedzibą w D. zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego w postępowaniu odwoławczym o ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28