Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2023-09-18, KIO 2591/23

Sygn. akt: KIO 2591/23 WYROK z dnia 18 września 2023 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Magdalena Rams Członkowie: Katarzyna Poprawa Krzysztof Sroczyński Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 września 2023 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 września 2023 roku przez wykonawcę HOCHTIEF Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, w postępowaniu prowadzonym przez Narodowy Bank Polski, przy udziale: A. wykonawcy Budimex S.A., z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego, orzeka: 1. umarza postępowanie w zakresie zarzutu naruszenia: (i) art. 128 ust. 1 w zw. z art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (pkt vii odwołania); (ii) art. 128 ust. 1 w zw. z art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp (pkt viii odwołania); (iii) art. 128 ust. 1 oraz art. 70 ustawy Pzp w zakresie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącego wspólników spółki K. sp. j. (pkt ix odwołania); 2. uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 223 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 117 ust. 4 w zw. z art. 128 ust. 1 i 4 ustawy Pzp i nakazuje zamawiającemu - Narodowy Bank Polski: (i) unieważnić czynność wyboru oferty najkorzystniejszej; (ii) ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28