Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2023-04-11, KIO 842/23

Sygn. akt: KIO 842/23 Wyrok z dnia 11 kwietnia 2023 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 kwietnia 2023 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2023 roku przez wykonawcę: T-Mobile Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KWATERA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Starościńska 1, 02-516 Warszawa przy udziale wykonawcy: Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 842/23 po stronie odwołującego, orzeka: 1. umarza postępowanie odwoławcze w zakresie częściowo zarzutu podniesionego w punkcie III. 1 petitum odwołania odnoszącego się do: 1.1. zmiany sposobu liczenia terminu rozpoczęcia świadczenia usług na ilość miesięcy od dnia podpisania umowy, 1.3. zmiany czasu realizacji nowego przyłączenia w przypadku budowy nowych łącz, określonego w Rozdziale 3, pkt 3 b) OPZ do 5 miesięcy, oraz w zakresie zarzutu...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28