Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 2006-09-07, C-526/04

WYROK TRYBUNAŁU (druga izba) z dnia 7 września 2006 r.(*) Pomoc państwa - Artykuły 87 i 88 ust. 3 WE - Podatek od sprzedaży bezpośredniej produktów leczniczych - Opodatkowanie laboratoriów farmaceutycznych, a nie hurtowników - Zakaz wprowadzania w życie niezgłoszonego środka pomocowego - Możliwość powołania się na niezgodność z prawem środka pomocowego w celu uzyskania zwrotu podatku - Rekompensata stanowiąca świadczenie wzajemne obowiązków świadczenia usług użyteczności publicznej nałożonych na hurtowników - Ciężar dowodu nadmiernej rekompensaty - Szczegółowe zasady przewidziane w prawie krajowym - Zakaz czynienia zwrotu podatku praktycznie niemożliwym lub nadmiernie utrudnionym W sprawie C-526/04 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Cour de cassation (Francja) postanowieniem z dnia 14 grudnia 2004 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 29 grudnia 2004 r., w postępowaniu: Laboratoires Boiron SA przeciwko Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de Lyon, która wstąpiła w prawa i obowiązki Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), TRYBUNAŁ (druga izba), w składzie: C.W.A. ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28