Opinia Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 2020-02-27, C-649/18

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO HENRIKA SAUGMANDSGAARDA ØE przedstawiona w dniu 27 lutego 2020 r.(1) Sprawa C-649/18 A przeciwko Danielowi B., UD, AFP, B, L [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez cour d’appel de Paris (sąd apelacyjny w Paryżu, Francja)] Odesłanie prejudycjalne - Produkty lecznicze stosowane u ludzi, które nie podlegają obowiązkowi wydania recepty lekarskiej - Sprzedaż przez Internet - Reklama strony internetowej apteki stacjonarnej - Ograniczenia - Obowiązek przedstawienia pacjentowi do wypełnienia kwestionariusza o stanie zdrowia przed potwierdzeniem jego pierwszego zamówienia na stronie internetowej apteki stacjonarnej - Swobodny przepływ towarów - Artykuł 34 TFUE - Sposoby prowadzenia sprzedaży - Przeszkody - Artykuł 36 TFUE - Względy uzasadniające - Ochrona godności zawodu farmaceuty - Zapobieganie nadużywaniu produktów leczniczych - Ochrona zdrowia publicznego - Dyrektywa 2000/31/WE - Handel elektroniczny - Artykuł 2 lit. a) - Usługa społeczeństwa informacyjnego - Artykuł 2 lit. h) - Dziedzina podlegająca koordynacji - Artykuł 3 - Zasada państwa pochodzenia - Odstępstwa - Względy uzasadniające - Ochrona zdrowia publicznego - Obowiązek informowania i zgłoszenia - Dyrektywa 2001/83/WE - Wspólnotowy kodeks ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28