Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2019-10-03, I CSK 280/18 premium

Sygn. akt I CSK 280/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 października 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Tomasz Szanciło (przewodniczący, sprawozdawca) ‎SSN Joanna Misztal-Konecka ‎SSN Kamil Zaradkiewicz w sprawie z powództwa "T." sp. z o.o. w W. ‎przeciwko J. K. ‎o zapłatę, ‎po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej ‎w dniu 3 października 2019 r., ‎skargi kasacyjnej pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) ‎z dnia 7 kwietnia 2017 r., sygn. akt I ACa (...), I. uchyla zaskarżony wyrok i: 1) zmienia wyrok Sądu Okręgowego w W. z dnia 30 września 2015 r., sygn. akt XXIV C (...), w punktach 2 i 4, w ten sposób, że: a. oddala powództwo co do kwoty 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), b. zasądza od "T." sp. z o.o. w W. na rzecz J. K. kwotę 6.447 zł (sześć tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, c. nakazuje pobrać od "T." sp. z o.o. w W. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w W. kwotę 2.677 zł (dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem złotych) tytułem brakującej części opłaty od zarzutów od nakazu zapłaty, od uiszczenia której pozwana została zwolniona; 2) zasądza od "T." sp. z o.o. w W. na rzecz J. K. kwotę 2.300 zł (dwa tysiące trzysta złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego; 3) ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28