Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-03-25, KIO 530/21

Sygn. akt: KIO 530/21 WYROK z dnia 25 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 22 marca 2021r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 lutego 2021 r. przez odwołującego: B... sp. z o.o. ul. (...), W. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków przy udziale przystępujących po stronie zamawiającego A. C... Sp. z o. o. ul. (...), P. B. S... sp. z o.o. ul. (...), K. orzeka 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego 2. kosztami postępowania obciąża Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków i 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20.000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez B... sp. z o.o. ul. (...), W. tytułem wpisu od odwołania 2.2. zasądza od Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków kwotę 23.600 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) na rzecz B... sp. z o.o. ul. (...), W. stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania i ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28