Kwalifikowana usługa walidacji

Na podstawie kodu z SzuKIO, usługa świadczona jest przez Asseco Data Systems

Korzyści

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28

FAQ - najczęstsze pytania

Co oznacza kwalifikowana usługa walidacji?

Kwalifikowana usługa walidacji świadczona przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufanych Asecco Data Systems oznacza proces weryfikacji i potwierdzenia ważności podpisu elektronicznego lub pieczęci. Asseco Data Systems zapewnia walidację zgodnie z art. 33 określonym w rozporządzeniu (UE) NR 910/2014 (eIDAS).

Jak zwalidować dokument?

Klikając w przycisk "Generuję nowy kod = 10 odsłon" zostajesz przekierowany do panelu usługi walidacji. Tutaj rozpoczynasz proces weryfikacji i potwierdzenia ważności podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej.

Kim jest kwalifikowany dostawca usług zaufania?

Oznacza dostawcę usług zaufania, który świadczy przynajmniej jedną kwalifikowaną usługę zaufania i któremu status kwalifikowany nadał organ nadzoru. Asseco Data Systems umożliwia otrzymanie wyniku procesu walidacji w automatyczny, wiarygodny i skuteczny sposób. Możesz sprawdzić listę certyfikowanych dostawców usług zaufania. Link do aktualnej listy: https://www.nccert.pl/uslugi.htm

Do czego przydatna jest walidacja podpisu elektronicznego ?

W wyniku walidacji otrzymujemy raport, który stanowi niepodważalny dowód uznawany przez KIO i sądy.

Kiedy nastąpi wymiana kodu walidacji na odsłony dokumentów.

Wymiana kodu walidacji na 10 odsłon dokumentów nastąpi w momencie kliknięcia w przycisk "Generuję nowy kod = 10 odsłon".

Czy mogę wymienić kod z powrotem na 10 odsłon dokumentów?

Nie, raz kliknięty przycisk "Generuję nowy kod = 10 odsłon" nie będzie umożliwiał zwrotu.

Czy niewykorzystany kod przepada?

Niewykorzystany kod nie przepada. Wygenerowany kod walidacji, który nie został wykorzystany (nie otrzymałeś poświadczenia od razu, w wyniku automatycznego procesu usługi walidacji) możesz użyć w każdej chwili podczas trwania subskrypcyjnego planu.

Ile kodów mogę wygenerować?

Jedynym ograniczeniem generowania kodów jest stan odsłon dokumentów z limitu Twojego konta. Możesz mieć wygenerowany jeden aktywny kod walidacji. Nie możesz wygenerować kolejnego kodu, dopóki nie otrzymasz raportu walidacji.

Czym różni się kwalifikowana usługa walidacji od weryfikacji podpisu?

Kwalifikowana usługa walidacji nie jest równoważna z weryfikacją podpisu elektronicznego. Weryfikacja podpisu nie jest usługą kwalifikowaną, a więc może zostać podważona. Kwalifikowany dostawca usług walidacji bierze na siebie pełną odpowiedzialność oraz pewność prawa w odniesieniu do ważności podpisu.