Spróbuj: "wysłał mailem" 29

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 541/19 – Wyrok KIO – 2019-04-08 29 fragmentów

2019-04-08 » Oddala odwołanie

10, 35-015 Rzeszów; e-mail: froa@froa.pl. Zamawiający mailem z dnia 14.01.2019 ...

adresatów, ale serwery docelowe nie wysłały żadnego powiadomienia o dostarczeniu. Jedynie ...

w tym samym dniu odesłali maila z potwierdzeniem odbioru wiadomości odpowiednio ...

godzinie 10:47 Zamawiający otrzymał mail zwrotny od Odwołującego, w którego ...

ust. 1 Ustawy wezwał Odwołującego mailem w dniu 15 lutego 2019 ...

lub dokumenty. Do korespondencji przesłanej mailem Zamawiający załączył wydruk z poczty ...

prośbę o potwierdzenie otrzymania e-maila wraz z załącznikiem. Zamawiający otrzymał wiadomość zwrotną dotyczącą wysłanej wiadomości do operatora poczty odbiorcy ...

zakończone, ale serwer docelowy nie wysłał żadnego powiadomienia o dostarczeniu: fora ...

o godzinie 13:22 Zamawiający mailem przekazał do Odwołującego na adres ...

korespondencji załączono wydruk wiadomości zwrotnej wysłanej z serwera poczty Odwołującego (zenbox ...

dniu 15.03.2019 r. mailem z godziny 15:26 poinformował ...

to informację przesłał do Odwołującego mailem o godzinie 14:27. Zamawiający ...

Fundacja o godzinie 10:59 wysłała mail do Zamawiającego, w którego treści ...

reklamacyjne wobec dostawcy usługi e-mail, tj. firmą Zenbox, co miało ...

zakresie potwierdzenia otrzymania wezwania przesłanego mailem w dniu 15.02.2019 ...

kontaktu z Wykonawcami również nie wysłał. W odwołaniu, jak i na ...

Zamawiającego potwierdzenia otrzymania wiadomości przekazywanych mailem, wprowadzonym w zapisach siwz w ...

miałoby być potwierdzenie otrzymania wiadomości wysłane przez Wykonawcę. W tym zakresie ...

nie określają skutków braku otrzymania/wysłania potwierdzenia otrzymania wiadomości email. Ponieważ ...

zakresie potwierdzania otrzymania wiadomości wysyłanych mailem przez Wykonawców, a nie za ...

serwera, na który widomość została wysłana, co nie oznaczało, iż wiadomość ...

ustalenia, jakie wynikają z dowodu wysłania wiadomości z poczty Zamawiającego, chociażby ...

czy dowód Zamawiającego na okoliczność wysłania wiadomości mógł być wystarczający dla ...

Wykonawcy obowiązku potwierdzenia otrzymania wiadomości wysłanej mailem, a zwłoka Wykonawcy w wykonaniu ...

jakim był raport z zakończenia wysłania wiadomości na serwer obsługujący pocztę ...

było potwierdzić otrzymanie wiadomości przesłanej mailem. Z przedłożonej w sprawie korespondencji ...

poinformowany o fakcie niedoręczenia wezwania wysłanego mailem w dniu 15.02.2019 ...

staranności informując niezwłocznie Zamawiającego pisemnie, mailem, faksem lub osobiście - o braku ...

w których ten przyznał, iż mail z 15.02.2019 r ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 27 fragmentów

2014-09-11 » Oddala odwołanie

08-2014 r. [piątek] Odwołujący wysłał na adres poczty elektronicznej Zamawiającego ...

08-2014 r. (piątek) Odwołujący wysłał na adres poczty elektronicznej pismo ...

r. z adresu skrzynki e-mail, na który miało nastąpić uzupełnienie ...

rozprawie Odwołujący - osobiście osoba dokonująca wysłania spornej przesyłki pocztą elektroniczną, podał ...

sierpnia 2014 r. przez Zamawiającego maila zawierającego uzupełnienie, dowiedział się po ...

kontaktów, na adres której należało wysłać uzupełnienie dokumentów pocztą elektroniczną. Odwołujący ...

podał, że rozpoczął weryfikowanie kwestii wysłanego do Zamawiającego maila z uzupełnieniem dokumentów w dniu ...

telefonie zaczął wyjaśniać kwestie tego maila i ustalił, że klient poczty mógł wysłać pocztę - taki komunikat miał nadawca ...

technicznych. Zdaniem Odwołującego, poczta była wysłana co wynika ze złożonego potwierdzenia ...

się u Zamawiającego wkrótce po wysłaniu poczty elektronicznej. Oczywistym jest przy ...

choćby jeszcze niepełnowartościowy [faks lub mail], ale pozwalający na ocenę jego ...

kopią w postaci faksu lub maila. Biorąc powyższe pod uwagę należy ...

uzupełnienie dokumentów została przez Odwołującego wysłana. Odwołujący podał, że w tej ...

dacie o godzinie 20:44 wysłał mail zawierający uzupełnienie, złożył też wydruk ...

sierpnia 2014 r. przez Zamawiającego maila zawierającego uzupełnienie dowiedział się po ...

kontaktów, na adres której należało wysłać uzupełnienie dokumentów pocztą elektroniczną. Odwołujący ...

podał, że rozpoczął weryfikowanie kwestii wysłanego do zamawiającego maila z uzupełnieniem dokumentów w dniu ...

ustalił, że klient poczty mógł wysłać pocztę - taki komunikat miał nadawca ...

technicznych. Zdaniem Odwołującego, poczta była wysłana co wynika ze złożonego potwierdzenia ...

zakresie korespondencji z Odwołującym było wysłanie przez Zamawiającego w dniu 6 ...

dokumentu w oryginale niezwłocznie po wysłaniu mailem, czy też po upływie terminu ...

dacie o godzinie 10:53 wysłał stosowne wezwanie. Od tego momentu ...

dostarczenia niezwłocznie od momentu nieefektywnego wysłania poczty elektronicznej również pisemnej wersji ...

na przeszkodzie, po ich zeskanowaniu wysłać je ekspresową przesyłką kurierską, co ...

dostarczenie przesyłki nadanej natychmiast po wysłaniu poczty elektronicznej przez kuriera, czy ...

wyznaczonego na uzupełnienie dokumentów, przesłał mail ze stosownym uzupełnieniem, to podjął ...

jak się finalnie okazało - nieefektywnie - mail, pozostawał w przekonaniu, że przesyłka ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2023 17 fragmentów

2023-01-31 » Odrzuca odwołanie

gotową do wysyłki (zawierającą potwierdzenie wysłania odwołania do Zamawiającego e-mailem oraz potwierdzenie umieszczenia dokumentów na ...

o prawidłowym przebiegu (potwierdzenie e-mail), o tyle w systemie Epuap ...

nie umożliwiła dokonania podpisu i wysłania odwołania przez Epuap. Wskazać też ...

uzasadnić. O godzinie 00:13 wysłałem na adres e-mail uzp@uzp.gov.pl, następującą ...

odwołania przez Epuap. W terminie wysłałem dokumenty do Zamawiającego. Epuap wyświetlił ...

certyfikacie. Przez godzinę próbowałem to wysłać bezskutecznie. 19 stycznia, a więc ...

potwierdzenie, że przed terminem usiłowałem wysłać wszystkie dokumenty. Przesyłam też potwierdzenie ...

przeze mnie terminu. (...) Kolejną wiadomość wysłałem o godzinie 1.14 na adres e-mail: odwolania@uzp.gov.pl, o ...

podpisy jako prawidłowo. Sprawdziłem przed wysłaniem wszystkie załączniki i podpisy były ...

Gdyby nie awaria, odwołanie miałbym wysłane o 23.06. Wcześniej wnosiłem ...

dniu dzisiejszym - odwołanie zostało skutecznie wysłane do Krajowej Izby Odwoławczej. Wysłana wersja nie zawiera większości dokumentów ...

swoim odwołaniu (w uzasadnieniu). Następnie wysłałem też pismo do KIO przez ...

nieprawidłowym podpisie. W efekcie pismo wysłałem bez podpisu (jest to możliwe ...

podpisu lub z wadliwym podpisem wysłać przez Epuap się nie da). Pismo wysłano o godzinie 2.30 w ...

w takim razie mecenas nie wysłał odwołania mailem przed północą. W tym miejscu ...

Informujemy, że powyżej wskazany e-mail nie służy do przesyłania odwołań ...

przez Epuap i wiadomościami e-mail, pozostaje uzasadnione i konieczne". Biorąc ...

123456...67następne »