Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 2657/19 – Wyrok KIO – 2020-01-15 113 fragmentów Premium ciekawe zdania

2020-01-15 » Uwzględnia odwołanie

pozwalające na porównywalną ocenę złożonych ofert. Podniósł, że w rozdziale 13 SIWZ "OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY" nie ma nic na temat tego, że należało podać ceny na poszczególne asortymenty odpadów, wobec czego - oświadczył - została podana jedna cena jednostkowa dotycząca wszystkich odpadów, zgodnie z wymogiem specyfikacji: "Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia. Cena oferty powinna być podana netto i brutto jako iloczyn KIO 2657/19 4 szacunkowej ilości odpadów komunalnych * cena wskazana w formularzu ofertowym. Cena netto i brutto (z VAT) oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w ...

brzmienie rozdziału 13 na następujące: "Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia. Cena oferty powinna być podana netto i brutto jako iloczyn szacunkowej ilości odpadów komunalnych * cena wskazana w formularzu ofertowym. Cena netto i brutto (z Vat) oferty musi podana cyfrowo i słownie, wyrażona w ...

zamówienia",  "Zgodnie z rozdziałem 13 Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia. Cena oferty powinna być podana netto i brutto jako iloczyn szacunkowej ilości odpadów komunalnych * cena wskazana w formularzu ofertowym. Cena netto i brutto (z VAT) oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w ...

123456...333następne »