Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2017 119 fragmentów

2017-01-26 » Oddala odwołanie

Izby Odwoławczej odwołanie względem ich wykluczenia z postępowania. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 1. art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp poprzez jego niezasadne zastosowanie i niesłuszne wykluczenie Wykonawcy z Postępowania, mimo że nie zostały spełnione przesłanki wykluczenia, a Odwołujący wykazał spełnienie warunków udziału w Postępowaniu; 2. art. 24 ust. 1 pkt 14 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a, b, c Pzp oraz art. 7 ust. 1 Pzp poprzez jego niezasadne zastosowanie i niesłuszne wykluczenie Wykonawcy z Postępowania, w sytuacji gdy Odwołujący nie podlega wykluczeniu z Postępowania; 3. art. 57 ust. 2 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie zaproszenia Wykonawcy do złożenia oferty, mimo iż Wykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, a tym samym Wykonawca powinien zostać zaproszony do składania ofert wstępnych; 4. art. 26 ust. 2f w zw. z art. 26 ust. 1 w zw. z 25 ust. 1 Pzp i art. 7 ust. 1 Pzp poprzez niezasadne wezwanie Wykonawcy do złożenia dokumentów, których Zamawiający ...

ich uwzględnienia w Ogłoszeniu, Zamawiający wykluczył Odwołującego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 oraz art. 24 ust. 1 pkt. 14 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 13 a, b, c Pzp. Zamawiający w uzasadnieniu podstaw wykluczenia Wykonawcy wskazał, że Ogłoszenie było jedynie ...

warunku wykazał. III. Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 14 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a, b, c Pzp i art. 7 ust. 1 Pzp Kolejny zarzut dotyczy błędnego przyjęcia, że Wykonawca podlega wykluczeniu z Postępowania, z uwagi na ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2018 26 fragmentów

2018-05-09

zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp z wyłączeniem przesłanek określonych w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz w ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia fakultatywne), » zgodnie z SIWZ 1) zgodnie z pkt 8.1. SIWZ: - art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) (przesłanki wykluczenia obligatoryjne), - art. 24 ust. 5 pkt 1, 5 i 6 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia fakultatywne). 2) zgodnie z pkt 8.6. SIWZ: Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę wobec którego zachodzi którakolwiek przesłanka określona w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 5 i 6 ustawy Pzp ...

zachodzą wobec tego podmiotu przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d ustawy Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 5 i 6 ustawy Pzp. Natomiast zgodnie z pkt 8.3.2 SIWZ zamawiający ...

zachodzą wobec tego podmiotu przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d ustawy Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 5 i 6 ustawy Pzp ...

« poprzednie12345678...1194następne »