Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2014 106 fragmentów

2014-07-30

Pzp, są zasadne i prawidłowe. W zakresie zarzutu dotyczącego naruszenia przez zamawiającego przepisu art. 26 ust. 2b zamawiający wnosząc zastrzeżenia zarzucił kontrolującemu, że prawidłowość udostępnienia zasobów przez podmiot trzeci wykonawcy Atkins oceniał tylko przez pryzmat złożonego oświadczenia, pomijając inne złożone dokumenty w tym zakresie. Nadto podał, że ...

Stwierdził, że dowodem na dysponowanie zasobami innego podmiotu będzie każdy dowód, który wskazuje na udostępnienie własnych zasobów przez inny podmiot wykonawcy. Ustawa jedynie jako przykład wymienia pisemne zobowiązanie podmiotu, do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów, niezbędnych na okres wykonywania zamówienia. Zdaniem zamawiającego nie wszystkie dane co do udostępnienia zasobów muszą być zawarte w oświadczeniu podmiotu o ich udostępnieniu, gdyż mogą być tez zawarte w innych dokumentach, które należy czytać łącznie. Stąd też złożone w ofercie konsorcjum Atkins dokumenty wykonawcy ...

on warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Podkreślenia wymaga także iż w sytuacji korzystania przez wykonawcę z możliwości posiłkowania się zasobami innego podmiotu dla wykazania spełniania warunków udziału, został on przez ww. przepis ustawy zobowiązany do "udowodnienia" dysponowania przez wykonawcę określonym zasobem. Nie ulega tym samym wątpliwości, że wykazanie dysponowania wymienionymi w przepisie zasobami musi być jednoznaczne i nie ...

123456...95następne »