Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej – 2015 88 fragmentów

2015-10-22

powyższym, Obwinionemu zarzucić należy naruszenie art. 17 ust. 1 b pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zgodnie, z którym naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybów udzielenia zamówienia publicznego: negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę. Zmiana kwalifikacji prawnej nastąpiła z zachowaniem wymogów art. 131 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Regionalna Komisja Orzekającej w przedmiotowej ...

stosowania tego trybu, określone w art. 67 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Obwiniony wyczerpał znamiona czynu z art. 17 ust. lb pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zgodnie, z którym naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek - 3 - Sygn. akt BDF1.4800.90.2015 stosowania trybów udzielania trybów zamówienia publicznego: negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę. Odnosząc się do wyjaśnień Obwinionego, że zgodnie z art. 14a ust. 3 oraz art. 17 ust. 3 ustawy o systemie oświaty Gmina ma obowiązek ...

ww. wykonawcy w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych było w pełni dopuszczalne albowiem zaistniały obiektywne przyczyny o charakterze technicznym wskazujące na to ...

12345następne »