Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Stosownie do postanowienia art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.) – zwanej dalej „ustawą PZP” - zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawc 0 fragmentów

2010-11-08 » UZP / ARCHIWALNE-NIEDOSTĘPNE / Opinia prawna archiwalna wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 7 ust. 2 ustawy Pzp czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Wzmocnieniem przedmiotowej zasady jest art. 17 ustawy Pzp, który w ust. 1 nakłada obowiązek ...

123456...316następne »