Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 1351/12, KIO 1312/12 – Wyrok KIO – 2012-07-11 47 fragmentów

2012-07-11 » Uwzględnia odwołanie

i wybór oferty najkorzystniejszej. 2. kosztami postępowania obciąża Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ...

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 ...

sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu ...

weryfikacji językowej tekstów oraz najmu sprzętu do tłumaczenia symultanicznego. Ogłoszenie o ...

od zamawiającego na rzecz odwołującego kosztów postępowania odwoławczego, w tym kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu. Na ...

weryfikacji językowej tekstów oraz najmu sprzętu do tłumaczenia symultanicznego. Zamówienie ma ...

w następujących konfiguracjach: 1. bez sprzętu technicznego, 2. przy użyciu i ...

zapewnieniu obsługi dostarczonego przez wykonawcę sprzętu technicznego na terenie Polski, określonego ...

3 SOPZ, 3. przy użyciu sprzętu technicznego zapewnionego przez zamawiającego w ...

z tekstem oryginalnym, 5. Najem sprzętu technicznego do tłumaczenia symultanicznego - będący ...

tłumaczeń ustnych. Odnośnie usługi najmu sprzętu do tłumaczenia symultanicznego, zamawiający wskazał, żę usługa najmu sprzętu będzie obejmowała wyłącznie obszar Polski ...

się zapewnić i pokryć następujące koszty: transportu całości sprzętu niezbędnego do obsługi tłumaczeń symultanicznych ...

organizuje spotkanie, montaż i demontaż sprzętu oraz obsługi sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest także zapewnić ...

że tłumaczenia z użyciem dostarczonego sprzętu będą odbywać się w obiektach ...

poza nią. Zamawiający wymienił, że sprzętem niezbędnym do tłumaczeń symultanicznych są ...

70% oraz cena za wynajem sprzętu - 30%. W formularzu oferty wymagał ...

h wynajmu kabiny wraz ze sprzętem, mikrofonu dla uczestników obrad, bezprzewodowego ...

cen za 1 h najmu sprzętu odwołujący zaoferował: 1. najem kabiny wraz ze sprzętem - 0,01 zł. 2. najem ...

za najem: kabiny wraz ze sprzętem, mikrofonu dla uczestników obrad, bezprzewodowego ...

5 lat inwestował w zakup sprzętu do tłumaczeń symultanicznych, na co przedstawił kopie faktur sprzętu. Celem tych działań było zwiększenie ...

Podał, że ceny za najem sprzętu zaoferowane w ofercie pozwalają na ...

pozostałych pozycjach. Podniósł także, że sprzęt posiadany przez zamawiającego jest zamortyzowany ...

zysku a nie do dodatkowych kosztów, jak miałoby to miejsce w przypadku konieczności podnajmu sprzętu od stron trzecich. W dniu ...

niskie: cena kabiny wraz ze sprzętem, cena mikrofonu dla uczestników obrad ...

jaki sposób skalkulowano ceny wynajmu sprzętu, biorąc pod uwagę, że sprzęt ten może być przedmiotem oddzielnego ...

Mając na uwadze, że najem sprzętu może być usługą odrębną, która ...

również konieczność pokrycia przez wykonawcę kosztów transportu sprzętu do i z miejsca spotkania, montaż i demontaż sprzętu oraz zapewnienie jego obsługi, zamawiający ...

można uznać cen za najem sprzętu za realne. Mając na uwadze ...

weryfikacji językowej tekstów oraz najmu sprzętu do tłumaczenia symultanicznego. Tymczasem w ...

się wyłącznie do wybranych cen sprzętu do tłumaczeń symultanicznych. Twierdzenie zamawiającego ...

dotyczyło bowiem: kabiny wraz ze sprzętem, mikrofonu dla uczestników obrad, pulpitu ...

tłumaczeń ale także pozostałych cen sprzętu, w tym w szczególności ceny ...

uzyskiwany z realizacji zlecenia najmu sprzętu. Oceny powyższego stanu faktycznego nie ...

podnoszona przez zamawiającego, że najem sprzętu może być przedmiotem odrębnego zlecenia ...

zysk nie tylko z najmu sprzętu, który jest jednym z elementów ...

w tym przypadku wyłącznie najmu sprzętu, który jest jednym z elementów ...

umowy będzie dotyczyło wyłącznie najmu sprzętu bez usługi tłumaczenia, jaki będzie ich zakres oraz konfiguracja sprzętu, będącego przedmiotem najmu. Złożoność przedmiotu ...

tłumaczenia i cena za najem sprzętu. Zdaniem Izby, odwołujący udowodnił zarówno w złożonych wyjaśnieniach z ...

przypadku odrębnego zlecenia wyłącznie najmu sprzętu. Okolicznościami wpływającymi w sposób istotny ...

zaoferowania niskich cen za najem sprzętu, wskazanymi w treści wyjaśnień z ...

roku są: posiadanie przez odwołującego sprzętu na własność, zatrudnienie obsługi technicznej ...

ryczałtowym wynagrodzeniem miesięcznym oraz przerzucenie kosztów najmu głównie na cenę przenośnych ...

podczerwieni. Ponadto odwołujący słusznie zminimalizował koszty transportu sprzętu, mając na uwadze wyjaśnienie zamawiającego ...

iż tłumaczenia z użyciem dostarczonego sprzętu będą odbywać się w obiektach ...

orzekła jak w sentencji. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie ...

wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ...

poz. 238), uznając za uzasadnione koszty wynagrodzenia pełnomocnika odwołującego w kwocie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012 47 fragmentów

2012-07-11 » Uwzględnia odwołanie

i wybór oferty najkorzystniejszej. 2. kosztami postępowania obciąża Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ...

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 ...

sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu ...

weryfikacji językowej tekstów oraz najmu sprzętu do tłumaczenia symultanicznego. Ogłoszenie o ...

od zamawiającego na rzecz odwołującego kosztów postępowania odwoławczego, w tym kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu. Na ...

weryfikacji językowej tekstów oraz najmu sprzętu do tłumaczenia symultanicznego. Zamówienie ma ...

w następujących konfiguracjach: 1. bez sprzętu technicznego, 2. przy użyciu i ...

zapewnieniu obsługi dostarczonego przez wykonawcę sprzętu technicznego na terenie Polski, określonego ...

3 SOPZ, 3. przy użyciu sprzętu technicznego zapewnionego przez zamawiającego w ...

z tekstem oryginalnym, 5. Najem sprzętu technicznego do tłumaczenia symultanicznego - będący ...

tłumaczeń ustnych. Odnośnie usługi najmu sprzętu do tłumaczenia symultanicznego, zamawiający wskazał, żę usługa najmu sprzętu będzie obejmowała wyłącznie obszar Polski ...

się zapewnić i pokryć następujące koszty: transportu całości sprzętu niezbędnego do obsługi tłumaczeń symultanicznych ...

organizuje spotkanie, montaż i demontaż sprzętu oraz obsługi sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest także zapewnić ...

że tłumaczenia z użyciem dostarczonego sprzętu będą odbywać się w obiektach ...

poza nią. Zamawiający wymienił, że sprzętem niezbędnym do tłumaczeń symultanicznych są ...

70% oraz cena za wynajem sprzętu - 30%. W formularzu oferty wymagał ...

h wynajmu kabiny wraz ze sprzętem, mikrofonu dla uczestników obrad, bezprzewodowego ...

cen za 1 h najmu sprzętu odwołujący zaoferował: 1. najem kabiny wraz ze sprzętem - 0,01 zł. 2. najem ...

za najem: kabiny wraz ze sprzętem, mikrofonu dla uczestników obrad, bezprzewodowego ...

5 lat inwestował w zakup sprzętu do tłumaczeń symultanicznych, na co przedstawił kopie faktur sprzętu. Celem tych działań było zwiększenie ...

Podał, że ceny za najem sprzętu zaoferowane w ofercie pozwalają na ...

pozostałych pozycjach. Podniósł także, że sprzęt posiadany przez zamawiającego jest zamortyzowany ...

zysku a nie do dodatkowych kosztów, jak miałoby to miejsce w przypadku konieczności podnajmu sprzętu od stron trzecich. W dniu ...

niskie: cena kabiny wraz ze sprzętem, cena mikrofonu dla uczestników obrad ...

jaki sposób skalkulowano ceny wynajmu sprzętu, biorąc pod uwagę, że sprzęt ten może być przedmiotem oddzielnego ...

Mając na uwadze, że najem sprzętu może być usługą odrębną, która ...

również konieczność pokrycia przez wykonawcę kosztów transportu sprzętu do i z miejsca spotkania, montaż i demontaż sprzętu oraz zapewnienie jego obsługi, zamawiający ...

można uznać cen za najem sprzętu za realne. Mając na uwadze ...

weryfikacji językowej tekstów oraz najmu sprzętu do tłumaczenia symultanicznego. Tymczasem w ...

się wyłącznie do wybranych cen sprzętu do tłumaczeń symultanicznych. Twierdzenie zamawiającego ...

dotyczyło bowiem: kabiny wraz ze sprzętem, mikrofonu dla uczestników obrad, pulpitu ...

tłumaczeń ale także pozostałych cen sprzętu, w tym w szczególności ceny ...

uzyskiwany z realizacji zlecenia najmu sprzętu. Oceny powyższego stanu faktycznego nie ...

podnoszona przez zamawiającego, że najem sprzętu może być przedmiotem odrębnego zlecenia ...

zysk nie tylko z najmu sprzętu, który jest jednym z elementów ...

w tym przypadku wyłącznie najmu sprzętu, który jest jednym z elementów ...

umowy będzie dotyczyło wyłącznie najmu sprzętu bez usługi tłumaczenia, jaki będzie ich zakres oraz konfiguracja sprzętu, będącego przedmiotem najmu. Złożoność przedmiotu ...

tłumaczenia i cena za najem sprzętu. Zdaniem Izby, odwołujący udowodnił zarówno w złożonych wyjaśnieniach z ...

przypadku odrębnego zlecenia wyłącznie najmu sprzętu. Okolicznościami wpływającymi w sposób istotny ...

zaoferowania niskich cen za najem sprzętu, wskazanymi w treści wyjaśnień z ...

roku są: posiadanie przez odwołującego sprzętu na własność, zatrudnienie obsługi technicznej ...

ryczałtowym wynagrodzeniem miesięcznym oraz przerzucenie kosztów najmu głównie na cenę przenośnych ...

podczerwieni. Ponadto odwołujący słusznie zminimalizował koszty transportu sprzętu, mając na uwadze wyjaśnienie zamawiającego ...

iż tłumaczenia z użyciem dostarczonego sprzętu będą odbywać się w obiektach ...

orzekła jak w sentencji. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie ...

wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ...

poz. 238), uznając za uzasadnione koszty wynagrodzenia pełnomocnika odwołującego w kwocie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2022 174 fragmenty

2022-04-15 » Oddala odwołanie

orzeka: 1. Oddala odwołanie: 2. Kosztami postępowania wykonawcę Energokon-Plus Sp ...

Sosnowcu i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 ...

zamówienia publicznego; − wyjaśnienia szczegółowego zastosowania kosztów użycia sprzętu oraz prac roboczogodzin pracowników zaangażowanych ...

cenowej; − zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ...

samych czynników cenotwórczych, jak np. koszty zakupu materiałów, koszty odtworzenia nawierzchni asfaltowej, koszty wykonania i utrzymania czasowej organizacji ruchu czy też koszty utylizacji odpadów (asfalt, papa itd ...

Odwołujący podniósł, że wykonawca nie udowodnił, że okoliczności, na które się ...

prowadzeniu prac rozbiórkowych czy dysponowanie sprzętem wyburzeniowym powinny być uwzględnione w ...

ani nie wykazał, że dysponuje sprzętem umożliwiającym frezowanie asfaltu. Ponadto, wykonawca nie udowodnił, że posiada zezwolenie na transport ...

że wykonawca SPEC BUD nie udowodnił, jaki konkretnie wpływ na wysokość ...

podobnych prac oraz posiadanie własnego sprzętu i środków transportu powinny być ...

notoryjnych (niektórzy wykonawcy bazują na sprzęcie i innych zasobach posiadanych przez ...

związku z tym powinny zostać udowodnione. Odwołujący podkreślił, że wykonawca SPEC ...

ceny. W szczególności, wykonawca nie udowodnił, że rzeczywistych kosztów jakie poniesie w związku z ...

nie zawierają dowodów na wykazanie kosztów wymienionych w następujących pozycjach kosztorysu ...

ceny z przepisami prawa dotyczącymi kosztów pracy oraz przepisami z zakresu ...

wysokość ich wynagrodzenia oraz jakie koszty poniesie pracodawca. W przedłożonych Zamawiającemu ...

poszczególni pracownicy (pracownicy ogólnobudowlani, operatorzy sprzętu, brygadziści). W konsekwencji nie udowodniono, jakie koszty i w jakiej wysokości wykonawca ...

tłumaczenia związane z brakiem ponoszenia kosztów "pracy własnej" wykonywanej przez A ...

wykonawca SPEC BUD uwzględnił dodatkowe koszty związane z zatrudnianiem pracowników na ...

z poprzedniego miesiąca. Tymczasem, rzeczywiste koszty roboczogodziny w budownictwie (uwzględniając sytuację ...

deklaruje SPEC BUD. Wykonawca nie udowodnił, że zatrudnia pracowników w systemie ...

pominął również w swojej kalkulacji koszty zatrudnienia kierownika budowy lub ewentualnie ...

Z wyjaśnień nie wynika aby koszty nadzoru nad prowadzonymi robotami rozbiórkowymi ...

nie przedstawił żadnych informacji dotyczących sprzętu, jakim zamierza wykonać to zadanie, nadmienił jedynie, że dysponuje sprzętem wymienionym w ewidencji środków trwałych ...

W wyjaśnieniach brakuje dowodów potwierdzających koszt transportu sprzętu na teren rozbiórki (nie wykazano ...

SPEC BUD gołosłownie deklaruje poniesienie kosztów utylizacji odpadów oraz kosztów zakupu materiałów. W szczególności, nie udowodniono Zamawiającemu, że SPEC BUD zamierza ...

lub innego dowodu) na potwierdzenie kosztów usunięcia nawierzchni asfaltowej oraz jej ...

Odwołującego, wykonawca SPEC BUD zaniżył koszty związane z tymczasową organizacją ruchu ...

trzy weekendy, to będzie ponosił koszty utrzymania tymczasowej organizacji co najmniej ...

wykonawca nie wykazał w ogóle kosztów związanych z organizacją zaplecza budowy ...

toalety. Nie wykazał również jakichkolwiek kosztów związanych z codziennym dojazdem pracowników do miejsca rozbiórki oraz kosztów związanych z dostawą maszyn budowlanych ...

nie wykazał w kalkulacji żadnych kosztów związanych z ich transportem, tj ...

umożliwiające mu skalkulowanie ceny lub kosztu na niskim poziomie. Zdaniem Odwołującego ...

wynikającą z wyjaśnień SPEC BUD koszty zaniżone bądź nieprzewidziane przez wykonawcę ...

oferty, niepoparte dowodami dotyczącymi zasadniczych kosztów realizacji zamówienia (w tym kosztów robocizny, kosztów pracy koparki wyburzeniowej, kosztów utylizacji odpadów i zakupu materiałów ...

w wyjaśnieniach szereg różnych wartości kosztów bezpośrednich, np. praca koparki wyburzeniowej ...

które w zestawieniu z deklarowanymi kosztami pośrednimi (40%) oraz zyskiem (10 ...

Zamawiającego. Zdaniem Odwołującego wykonawca nie udowodnił, że okoliczności, na które się ...

rozbiórki sposobem mechanicznym, posiadanie własnego sprzętu budowlanego powinny być uwzględnione w ...

W ocenie Odwołującego wykonawca nie udowodnił, jaki konkretnie wpływ na wysokość ...

ceny. W szczególności wykonawca nie udowodnił, że w cenie oferty uwzględniono koszty związane z pracą sprzętu niezbędnego do wykonania frezowania nawierzchni ...

ani nie wykazał, że dysponuje sprzętem umożliwiającym frezowanie asfaltu czy też ...

Ponadto - zdaniem Odwołującego - wykonawca zaniżył koszty związane z wycinką i usunięciem ...

żadnych dowodów na prawdziwość deklarowanych kosztów z tym związanych. W ocenie ...

a jednocześnie silnie wpływający na koszty element robót, jakim jest frezowanie ...

szereg dowodów obrazujących poziom ponoszonych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników, jednak nie zdołał wykazać pozostałych kosztów o znacznie poważniejszym znaczeniu dla ceny oferty, jak choćby kosztów zakupu materiałów, kosztów utylizacji odpadów czy kosztów pracy sprzętu. Wyjaśnienia tego wykonawcy są lakoniczne ...

na znaczące oszczędności w zakresie kosztów stałych, tak, jak np. składki ...

cenę ofertową, oszczędności w zakresie kosztów pracy. Na uwagę zasługuje również ...

mnie na stałym wyposażeniu całego sprzętu budowlanego, wszystkich maszyn i urządzeń ...

Wśród pozostającego na moim wyposażeniu sprzętu przeznaczonego do wykorzystania w niniejszym ...

koparkę. Na potwierdzenie dysponowania ww. sprzętem przedkładam Tabelę amortyzacyjną środków trwałych na rok 2021. Dysponowanie sprzętem koniecznym do realizacji zamówienia powoduje ...

musi w powyższym zakresie ponosić kosztów wynajmu, leasingu czy też dzierżawy tegoż sprzętu, co znacznie obniża koszty realizacji zamówienia. Dla potwierdzenia powyższej ...

wskazanie na porównanie cen najmu sprzętu niezbędnego dla realizacji przedmiotowego zamówienia ...

dwóch tego typu urządzeń. Powyższe koszty najmu jeszcze wzrastają, gdyby przyjąć ...

najem ze względu na dostępność sprzętu trwałby przez cały okres realizacji ...

Podczas, gdy założone przeze mnie koszty użycia wymaganego sprzętu, pozostającego w mojej dyspozycji, tj ...

i koparko-ładowarki daje łączny koszt 15 300,00 zł w ...

tym amortyzacja i zużycie wyposażenia sprzętu, takiego jak nożyce, łyżki, do czego należy doliczyć koszt paliwa zużytego do wykonania zamówienia ...

zakładana w kosztorysach średnia wycena sprzętu w przypadku konieczności korzystania z ...

zamówienie jest realizowane przy wykorzystaniu sprzętu własnego. (...) Obok oszczędności jakie uzyskuję ...

wykorzystaniu do realizacji zamówienia własnego sprzętu, obsługiwanego przeze mnie osobiście, należy ...

oszczędności związane chociażby z transportem sprzętu i osób niezbędnych do wykonania ...

oferty kosztorysami, założony przeze mnie koszt robocizny to sumaryczna kwota 1 ...

zł. W przyjętym wyliczeniu uwzględniłem koszt minimalnej stawki za roboczogodzinę osób ...

co rodzi po stronie zleceniodawcy koszt 23,73 zł, co przy ...

wkalkulować w cenę oferty wyłącznie koszty stałe prowadzonej działalności, co w zakresie kosztów odnoszących się do tzw. samo ...

Do powyższych wyliczeń należy dodać koszt obsługi geodezyjnej wynoszący nieco ponad ...

w załączeniu faktura VAT oraz koszty pośrednie, w tym koszty dowozu pracowników na plac budowy, koszty utrzymania placu budowy, koszty utrzymania biura, czy też koszty obsługi księgowej, które zgodnie z ...

wyjaśnień uwzględniłem obowiązujące przepisy dotyczące kosztów pracy oraz przepisy z zakresu ...

to zasadnym jest przyjęcie, iż koszt realizacji inwestycji został utrzymany na ...

nie to dlaczego nie uwzględniono kosztów transportu w postaci sprzętu np. wywrotka, jak to miało ...

ile godzin), przewidują przedstawione wyliczenia kosztów pracy sprzętu i ludzi wraz z przewidywaną ...

Odpowiedź: Materiał — 400 zł netto Sprzęt — 400 zł netto Paliwo — 50 zł netto Koszty pośrednie — 600 zł netto Robocizna ...

gospodarowania odpadami co znacząco zmniejsza koszty utylizacji. Pytanie 8. Proszę o ...

Odpowiedź: Zostało to skalkulowane w kosztach pośrednich, ziemia będzie przewieziona na ...

ilość (m3) wraz z kosztem uwzględniającym transport, przeznaczonych do utylizacji ...

Sygn. akt KIO 832/22 koszt wliczony w kosztach pośrednich, roślinność będzie poddawana przemiałowi ...

in.: (...) Potwierdzamy posiadanie własnego specjalistycznego sprzętu w postaci koparek wyburzeniowych wyposażonych ...

e) W ofercie zawarliśmy również koszty pośrednie w których zawarte są ...

nadzór nad robotami oraz : - transport sprzętu i ludzi - koszty kierownika budowy 5. (...) Cena jednostkowa ...

200 zł/h +VAT uwzględnia: - koszty paliwa w wysokości 4,80 ...

120,00 zł +VAT (potwierdzenie kosztów paliwa stanowi załącznik do niniejszego pisma) - koszty eksploatacji w wysokości 20 % stawki ...

832/22 - pozostała kwota to koszty obsługi, koszty nie przewidzenie związane z możliwością ...

40,00 zł +VAT - Praca sprzętu za kwotę: Koparka wyburzeniowa: 200 ...

pracownika (kwota netto do wypłaty) - koszty ponoszone przez pracownika: składka na ...

oraz zaliczka na podatek dochodowy - koszty ponoszone przez pracodawcę: składka na ...

z którego wynika, że całkowity koszt pracodawcy za 1 godzinę pracy ...

080,00 zł brutto 6. (...) Koszty pracy zostały ujęte w kalkulacjach kosztów stanowiących załącznik do niniejszego pisma. Przyjęte koszty pracy do oferty uwzględniają obecnie ...

aktualnej minimalnej stawki godzinowej. W kosztach robocizny uwzględniliśmy koszty pracodawcy wynikające z prawa pracy ...

stawki w załączniku 7. (...) W kosztach robocizny uwzględniliśmy koszty pracodawcy wynikające z prawa pracy ...

załączono: załącznik nr 1 - transport sprzętu, załącznik nr 2 - Posiadane certyfikaty ...

środków trwałych potwierdzający posiadanie własnego sprzętu przewidzianego do realizacji zadań, załącznik ...

asfaltowej, załącznik nr 7 - potwierdzenie kosztów paliwa, załącznik nr 8 - oferty ...

nr 10 - oferty środki transportowe, sprzęt. W odpowiedzi na dodatkowe wezwanie ...

procent przewidziano na zysk oraz koszty pośrednie z inwestycji? zysk - 10 % Koszty pośrednie — 40 % 2.W odpowiedzi ...

o informację jaki Państwo przewidzieli koszt na zakup materiałów niezbędnych do ...

ile godzin), przewidują przedstawione wyliczenia kosztów pracy sprzętu i ludzi wraz z przewidywaną ...

Zgodnie z przedstawionym wyliczeniem pracy sprzętu i ludzi w poprzednich wyjaśnieniach ...

z tym idzie obniżenie tych kosztów. 5.W odpowiedzi na pkt ...

ilość w zastosowanych przez nas kosztach pośrednich. Wykonawca DOMAX złożył wyjaśnienia ...

paliwa do zasilania maszyn i sprzętu, którego zużycie kształtuje się w ...

paliw do samochodów ciężarowych i sprzętu niezbędnego do realizacji niniejszego zamówienia. (...) Domax dysponuje sprzętem nowoczesnym, a więc ekonomicznym i ...

tym mniejszy udział nakładów i kosztów stałych w cenie oferty. Celem udowodnienia dysponowania nowoczesnym i wydajnym sprzętem w załączeniu Wykonawca przedkłada wykaz sprzętu, za pomocą którego wykonywał będzie ...

Warto również nadmienić, iż ww. sprzęt jest własnością Wykonawcy i został nabyty z wypracowanego zysku. Sprzęt został zakupiony przez Wykonawcę za gotówkę, co oznacza, że koszt pracy sprzętu nie został obciążony dodatkowym kosztem np. raty leasingowej czy kredytowej. Możliwość zakupienia sprzętu ze środków własnych ponownie potwierdza ...

w związku z faktem, iż sprzęt jest własnością Domax, Wykonawca może ...

konkurencyjnym poziomie pozwalającym na pokrycie kosztów. Przyjęte zaś przez Domax stawki dla sprzętu są niższe niż określone w ...

na możliwość obniżenia stawek pracy sprzętu miał wpływ fakt, iż Wykonawca serwisuje cały niezbędny sprzęt we własnym zakresie. Wszelkie naprawy ...

zakresie eksploatacji i bieżącego utrzymania sprzętu. Usługi serwisowe świadczone przez zewnętrznych ...

znacznie droższe, co przy ilości sprzętu, jakim dysponuje Wykonawca, ma niebagatelne ...

w/w poziomu cen pracy sprzętu wynika z faktu, iż - jak wskazano powyżej - sprzęt ten jest własnością Wykonawcy i ...

jest obniżenie cen pracy tego sprzętu na potrzeby realizacji zamówienia do poziomu pozwalającego pokryć koszty jego pracy. (...) Szeroko rozumiana logistyka ...

oraz pracowników, co pozwala zminimalizować koszty stałe funkcjonowania Domax. Na efektywność ...

czasu realizacji zleceń oraz obniżenia kosztów, ma wpływ zatrudnianie przez Wykonawcę ...

co pozwala dodatkowo ograniczyć zarówno koszty pracy, jak i koszty stałe i pośrednie. W załączeniu ...

w Domax, co pozwala ograniczyć koszty pośrednie towarzyszące realizacji zamówienia. Powyższe ...

pozwala na redukcję oraz kontrolowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem Domax. Warto ...

nie musiała być dodatkowo obciążona kosztami związanymi np. z dzierżawą przedmiotowej ...

których przyjął narzuty na poziomie: koszty ogólne - 50 %, zysk - 10 % (...) W ...

o informację jaki Państwo przewidzieli koszt na zakup materiałów niezbędnych do ...

5. Proszę o przedstawienie poglądowych kosztów utylizacji materiałów z rozbiórki obiekt ...

ile godzin), przewidują przedstawione wyliczenia kosztów pracy sprzętu i ludzi wraz z przewidywaną ...

ilość (m3) wraz z kosztem uwzględniającym transport, przeznaczonych do utylizacji ...

zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie ...

podanej w ofercie ceny lub kosztu. Przede wszystkim Izba stwierdziła, że ...

także okoliczności, które pozwalają ograniczyć koszty, oferowana cena - nawet jeśli jest ...

obrazujących jakąś szczególnie skomplikowaną strukturę kosztów czy wyjątkowo obszernych dowodów. W ...

możliwość obniżenia ceny oraz nie udowodnił, jakie znaczenie dla ceny oferty ...

znacznej części prac, przy obniżonych kosztach związanych ze statusem emeryta, dysponowanie własnym sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia (okoliczność ...

niewątpliwie stanowi okoliczność sprzyjającą obniżeniu kosztów, w porównaniu do wykonawcy, który ...

odmówić znaczenia okoliczności posiadania własnego sprzętu niezbędnego do wykonania robót. Oferty ...

urządzeń i którzy muszą ponosić koszty związane z ich pozyskaniem na ...

tytułów prawnych, co niewątpliwie zwiększa koszty realizacji zamówienia, a tym samym ...

mogły mieć wpływ na redukcję kosztów wykonania zamówienia. Izba nie podziela ...

konieczności takiego wynajmu (wykazując, że koszt najmu koparko-ładowarki i koparki ...

również, jakie założenia co do kosztów pracy mógł przyjąć w związku ...

ani nie wykazał, że dysponuje sprzętem umożliwiającym frezowanie asfaltu. Jak słusznie ...

na odwołanie, Przystępujący wykazał dysponowanie sprzętem w postaci koparki z młotem ...

materiałów. Przystępujący wskazał, jaką kwotę kosztów z tego tytułu skalkulował w ...

niewiarygodna. Przystępujący wyjaśnił również, jakie koszty utylizacji materiałów z rozbiórki przyjął w ofercie, określił koszty utylizacji papy i asfaltu, drzew ...

Odwołującego, jakoby Przystępujący nie wykazał kosztów pracowniczych, jakie poniesie w związku ...

obliczenia. Wskazał łączną kwotę tych kosztów obliczoną w oparciu zakładaną liczbę ...

zł brutto (a łącznie z kosztami zleceniodawcy 23,73 zł). Wyjaśnił ...

wysokość ich wynagrodzenia oraz jakie koszty poniesie pracodawca. Ponadto, nie mają ...

wynikało, czy Przystępujący uwzględnił dodatkowe koszty obciążające pracodawcę/zleceniodawcę, w wyjaśnieniach ...

uwzględniono w kalkulacji stawkę obejmującą koszty zleceniodawcy, tj. stawkę 23,73 ...

przez Przystępującego kalkulację w zakresie kosztów pracy Izba uznała za wiarygodną ...

jest możliwe i realne poniesienie kosztów zatrudnienia dwóch pracowników w wysokości ...

treści odwołania podał, że rzeczywiste koszty roboczogodziny w budownictwie w 2022 ...

kwotę przyjął Przystępujący do kalkulacji kosztów pracy. Izba ustaliła, że Przystępujący ...

Przystępujący skalkulował w cenie oferty koszty pośrednie (które - wg jego oświadczenia ...

funkcji kierownika budowy lub robót, koszty z tym związane nie mogą ...

jakoby wyjaśnienia Przystępującego nie uwzględniały kosztów wykonania tymczasowej organizacji ruchu. Przystępujący wyjaśnił, jakie koszty związane z tymczasową organizacją ruchu ...

cenie oferty, z podziałem na koszt materiałów, sprzętu, paliwa, kosztów pośrednich oraz robocizny, a Odwołujący ...

Zamawiający - wykonawca robót nie ponosi kosztów wykonania projektu organizacji ruchu, ponieważ ...

projektowej. Odnosząc się natomiast do kosztów zajęcia pasa drogowego, Odwołujący nie ...

czego wywodzi obowiązek ponoszenia takich kosztów, Zamawiający natomiast wskazał, że roboty ...

że Przystępujący pominął w kalkulacji koszty organizacji zaplecza budowy. Wycena tego ...

uprawdopodobnienia, że konieczny będzie transport sprzętu na miejsce budowy przy pomocy ...

od siedziby Przystępującego może generować koszty mające jakiekolwiek znaczenie dla realności ...

wskazać należy, że tego rodzaju koszty, ze względu na swój charakter, mogły zostać ujęte w kosztach pośrednich, które Przystępujący przewidział na ...

w realizacji zamówienia i obniżone koszty związane z założeniem, że zamówienie ...

pozwalający wykorzystać będący jego własnością sprzęt. W związku z tym, że ...

uwagi Izby w zakresie kwestii kosztów frezowania asfaltu i dysponowania służącym do tego celu sprzętem, jak również w odniesieniu do kalkulacji kosztów pracy. Izba stwierdziła również, że ...

wyjaśnieniach (załącznik nr 1 - transport sprzętu, załącznik nr 2 - Posiadane certyfikaty ...

środków trwałych potwierdzający posiadanie własnego sprzętu przewidzianego do realizacji zadań, załącznik ...

asfaltowej, załącznik nr 7 - potwierdzenie kosztów paliwa, załącznik nr 8 - oferty ...

nr 10 - oferty środki transportowe, sprzęt). Ponadto Izba stwierdziła, że twierdzenie ...

jakoby ww. wykonawca podał kwoty kosztów pośrednich, które nie korespondują z ...

ogólnikowego twierdzenia Odwołującego o zaniżeniu kosztów związanych z wycinką i usunięciem ...

z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie ...

zamówienia, odwołanie podlegało oddaleniu. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie ...

r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz ...

stosownie do wyniku postępowania obciążając kosztami postępowania Odwołującego. Przewodniczący: .......................... ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020 86 fragmentów ciekawe zdania

2020-10-07 » Oddala odwołanie

orzeka 1. Oddala odwołanie 2. Kosztami postępowania obciąża odwołującego, i: - zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 10 000,00 ...

tysiące sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztu wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art ...

niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu ...

nierynkowe i nie uwzględniające faktycznych kosztów w zakresie wyceny sprzętu, jaki wykonawca zamierza wykorzystać do ...

Wykonawcy Hosta stawki pracy za sprzęt typu samochód samowyładowczy do wywozu ...

nie mówiąc już o pozostałych kosztach pracy tego samochodu (typu konserwacje ...

Hosta stawek rozliczeniowych za pracę sprzętu typu koparko-ładowarka, samochód dostawczy ...

godzinę. W każdym z tych sprzętów jest konieczna obsługa kierowcy/operatora ...

zł chociaż w przypadku operatorów sprzętu/kierowców stawki jak w przypadku ...

nie mówiąc już o pozostałych kosztach pracy tych sprzętów (typu konserwacje, ubezpieczenie OC, niezbędne ...

skrajnie zaniżone i poniżej jakichkolwiek kosztów, jakie ponosi wykonawca. Wykonawca wskazał ...

z uwagi na dysponowanie własnym sprzętem do realizacji przedmiotu umowy nie będę ponosił kosztów zakupu jak również amortyzacji urządzeń ...

wykonania umowy. Fakt posiadania własnego sprzętu jest niewątpliwie atutem po stronie ...

gdyż czynnik ten pozwala obniżyć koszty oferty w porównaniu z innymi ...

na wynajem lub zakup wynajmowanego sprzętu. Jednakże sam fakt dysponowania sprzętem, jak zapewnia w wyjaśnieniach wykonawca Hosta, nie powoduje, że koszty jego pracy i eksploatacji mogą ...

przez wykonawcę - wycena ofertowa pracy sprzętu zawarta w kosztorysie ofertowym wzbudziły ...

i uszczegółowienia cen jednostkowych pracy sprzętu) stwierdził, że wysoki koszt robocizny przy pracach rozbiórkowych i wywozach minimalizuje te koszty stosując sprzęt szczególnie przystosowany do tego typu ...

podstaw do kalkulacji wyceny pracy sprzętu na tak niskim poziomie. Wykonawca ...

zamiast oczekiwanych wyjaśnień poziomu stawek sprzętu - w szczególności samochodów samowyładowczych czy ...

ceny ofertowej przy uwzględnieniu wszystkich kosztów jakie ponosi wykonawca - w tym ...

w szczególności pracy wyszczególnionego ciężkiego sprzętu. Kosztorys i wyjaśnienia w żaden ...

nie dowodzą, że stawki pracy sprzętu są realne i uwzględniają choćby faktyczne koszty, jakie ponosi wykonawca posługując się ...

brak z prostej przyczyny - przyjęte koszty pracy sprzętu uniemożliwiają przedstawienie sposobu ich kalkulacji ...

komponentów i źródeł wyceny usiłuje udowodnić, że koszty pracy sprzętu faktycznie ujął w bliżej nie określonych pozycjach i kosztach. Koszty pracy sprzętu są zaprezentowane w kosztorysie w ...

konkretny sposób oraz dotyczą konkretnego sprzętu koniecznego do realizacji zamówienia. Zauważył ...

w ofercie Hosta i wyjaśnieniach koszty pracy sprzętu mają charakter sztuczny co potwierdzają ...

kosztotwórczy w postaci narzutów na koszty zakupu materiałów na potrzeby wykonania ...

Wycena pomija jakikolwiek narzut na Koszty zakupu materiałów bowiem trudno uznać ...

ocenie odwołującego pominięcie w wycenie kosztów zakupu materiałów stanowi kolejny dowód ...

pominięcie w niej faktycznie ponoszonych kosztów. Dodatkowo podkreślił, że w przypadku ...

jak w przypadku wyceny pracy sprzętu, tak w przypadku materiałów pominięcie kosztów zakupu skutkować musi uznaniem wyceny ...

w treści kosztorysu ofertowego wyceny kosztów transportu przy uwzględnieniu odległości ich ...

zakresie przyjętej trasy dla wyliczenia kosztów transportu, przystępujący podał odległości niezgodne ...

i prawidłowości wykonanych robót. Odnośnie kosztów zakupu materiałów podał, że treść ...

to, że wykonawca posiada swój sprzęt, posiada materiały niezbędne do wykonania ...

wyobrażenie pisząc o 20 zł kosztu pracy sprzętu ukrywając w odwołaniu, iż do cen zdecydowanej większości rodzajów sprzętu nie wnosi zastrzeżeń, a nawet ...

że o tym czy dany sprzęt posiada obsługę etatową, informuje w ...

liczba w nawiasie przy opisie sprzętu (odpowiednio 1 - jedna osoba, 2 ...

osoby), jej brak świadczy o sprzęcie bez obsługi etatowej. Sprzęt, który nie wymaga obsługi etatowej ...

pracy związany z obsługą tego sprzętu jest uwzględniony w nakładach rzeczowych ...

a zatem wywody odwołującego dotyczące kosztów jednostkowych pracy koparko- ładowarki (wliczając ...

zarzut mechanicznego, jednolitego podawania cen sprzętu (str. 13 odwołania) został postawiony ...

w ofercie i wyjaśnianiach Wykonawcy koszty pracy sprzętu miały charakter sztuczny, o czym ...

zamieścił w kosztorysie ofertowym identyczne koszty jednostkowe pracy koparko-ładowarki dla ...

publicznego. Zastosowanie takiego sposobu kalkulacji kosztów pracy koparko-ładowarki jest w ...

znalazł podstaw do istotnego różnicowania kosztów pracy koparko- ładowarki na poszczególnych ...

w związku z błędnym skalkulowaniem kosztów przewiezienia odpadów przy przyjęciu odległości ...

postanowieniami SIWZ, wykonawca powinien skalkulować koszty wywozu przy uwzględnieniu odległości 30 ...

zarzutów, a w szczególności dotyczących kosztu pracy sprzętu podał, że zastosowane przez wykonawcę ...

10% (dziesięciu procent). Wykonawca ogranicza koszt pracy koparki-ładowarki wskazując, że ...

określony pracownik wykonujący pracę, lecz sprzęt może być użytkowany przez każdego ...

w odrębnych pozycjach. Podstawowym składnikiem kosztów pracy koparko-ładowarki jest zużycie ...

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na obniżenie kosztu pracy jest okoliczność posiadania przez ...

wykonawcę w kosztorysie ofertowym pozycji "koszty zakupu doliczane do cen jednostkowych ...

że wykonawca powinien wskazać takowe koszty, jak również zakwestionował okoliczność posiadania ...

będzie w stanie pokryć wszystkie koszty jego realizacji. Wskazać należy, że ...

lecz należy szczegółowo wskazać, jakie koszty rodzajowe są kwestionowane oraz wskazać ...

zarzutu wskazał na kilka rodzajów kosztów, które jego zdaniem zostały wycenione ...

niskim poziomie. Zaistniałe dysproporcje pomiędzy kosztami rzeczywistymi, a tymi ujętymi w ...

formularzu dotyczyły przede wszystkim kwestionowania kosztów pracy sprzętu, brak wykazania kosztów zakupu materiałów, a także kosztów pracy osób. Odwołujący kwestionując prawidłowość ustalenia kosztów w cenie ofertowej wskazywał także ...

niej zawarte. W zakresie pracy sprzętu odwołujący skupił się na podanym koszcie za jedną motogodzinę pracy koparko ...

ton. Odwołujący podkreślał, że te koszty wycenione na poziomie 20 - 25 ...

niskie, że nawet przy przyjęciu kosztu pracy operatora w stawce przyjętej ...

na paliwo do tego typu sprzętu. Nadto podał - przedstawiając umowę przystępującego ...

wykonywanie niemalże identycznych robót te koszty zostały wycenione na poziomie kilkukrotnie ...

jako dowód wyciąg że stawek kosztu pracy sprzętu wg. Sekocenbudu gdzie wskazano, że zakładany koszt na III kwartał 2020, roku ...

od 70 do 92 zł, koszt pracy samochodu dostawczego do 0 ...

na pierwszy ogląd ceny pracy sprzętu z oferty przystępującego są niskie ...

założenia odwołującego co do wykorzystywania sprzętu w trakcie dniówki roboczej. Otóż ...

placu budowy znajdują się koparki. Sprzęt ten jest używany stosownie do ...

jednoznacznie wskazuje, że czas pracy sprzętu w czasie pracy brygady wynosi ...

Tak więc faktyczna godzina pracy sprzętu wynosi od 80 - 160 zł. Podkreślić należy, że obsługę sprzętu wykonują pracownicy brygady roboczej, którzy ...

posiadają uprawnienia do obsługi ww. sprzętu, a więc niezasadne jest wyliczanie kosztów pracy operatorów, gdyż operatorem jest ...

do pracy tylko jako operator sprzętu. Przy takim systemie pracy, również zużycie paliwa przez sprzęt jest minimalne - rozkładając je na ...

Nadto odwołujący podniósł, że również koszt pracy pracowników, który został ustalony ...

że strony odwołującego uznała powyższe koszty za realne, gdyż mieszczą się ...

na rok bieżący. Kolejną grupą kosztów kwestionowanych przez odwołującego były koszty zakupu materiałów. Odwołujący wskazał iż, według niego, koszty zakupu wynoszą od 8% do ...

na ich dowiezienie były poniesione koszty, a po drugie występują jeszcze koszty dowozu towarów z magazynu, składu ...

miejsce budowy, czyli jest to koszt załadunku i transportu na miejsce budowy, a Przystępujący te koszty wyceniana 0 zł. Izba oceniając ...

do przyjęcia jest sposób wliczenia kosztów zakupu do kosztu nabycia materiałów - tak jak podał ...

nie wynikał zakaz takiego łączenia kosztów. Tym samym, jeżeli koszty zakupu zostały doliczone do kosztów materiałów to faktem jest, że ...

ich ponownie wykazywać w pozycji "koszty zakupu". Dlatego też ta pozycja ...

0". W zakresie kolejnej grupy kosztów, których wielkość była kwestionowana przez odwołującego był koszt zakupu paliwa. Izba uznała je ...

z m-c września, iż koszt zakupu 1 litra olej napędowego ...

i 2 ustawy Pzp O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku ...

wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2006 15 fragmentów

2006-07-13 » Uwzględnia odwołanie i unieważnia oświadczenie Zamawiającego o odrzuceniu oferty Odwołującego

o odrzuceniu oferty Odwołującego. 2. Kosztami postępowania obciąża Samodzielny Publiczny Szpital ...

na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 3 843 zł ...

zamówienia publicznego na dostawę jednorazowego sprzętu chirurgicznego (staplery, sprzęt laparoskopowy) wykluczył z postępowania firmę ...

samym nie spełnia wymogów dopuszczenia sprzętu do udziału w postępowaniu zawartych ...

samym nie spełnia wymogów dopuszczenia sprzętu do udziału w postępowaniu zgodnie ...

oferty Odwołującego deklarował on dostawę sprzętu z niepełnym pierścieniem metalowych, ale ...

Arbitrów, że deklarowany przez Odwołującego sprzęt nie spełnia wymogów SIWZ, a ...

niezgodność z zapisami SIWZ deklarowanego sprzętu miałaby wynikać z formularza zgłoszenie ...

Arbitrów podstaw do uznania, by sprzęt ten był niezgodny z zapisami ...

oferty Odwołującego deklarował on dostawę sprzętu opisanego w SIWZ po jej ...

Zamawiającym spoczywał obowiązek wykazania i udowodnieniu faktu skutkującego odrzuceniem oferty stosownie ...

Arbitrów ocenia, że badanie techniczne sprzętu dokonane przez Zamawiającego w dniu ...

Zamawiający winien precyzyjnie określić warunki sprzętu w SIWZ i ocenić, czy ...

uzasadnione wątpliwości, bowiem Zamawiający przydatność sprzętu określił w punktach, a nie ...

orzeczono jak w sentencji. O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021 186 fragmentów

2021-07-29 » Oddala odwołanie

orzeka: 1. Oddala odwołanie; 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Energokon-Plus ...

Sosnowcu i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 ...

obniżenia ceny: 1) posiadanie własnego sprzętu budowlanego m.in. nowoczesny sprzęt do wyburzeń obiektów przemysłowych w ...

ITL Zdaniem Odwołującego, wykonawca nie udowodnił, że okoliczności, na które się ...

podniósł, że wykonawca ITL nie udowodnił, jaki konkretnie wpływ na wysokość ...

ceny. W szczególności, wykonawca nie udowodnił, że dysponuje własnym sprzętem budowlanym (w tym koparkami i ...

własną kadrą wykwalifikowanych pracowników budowlanych. Koszty zatrudnienia pracowników Odwołujący podniósł, że ...

wysokość ich wynagrodzenia oraz jakie koszty poniesie pracodawca. Sprzęt Odwołujący podniósł, że wykonawca ITL ...

samochodami ciężarowymi. Ponadto, nie wyjaśniono kosztów związanych z amortyzacją, serwisem i eksploatacją ww. sprzętu. Brakuje dowodów potwierdzających koszt transportu sprzętu na teren rozbiórki. Koszt pracy sprzętu (rozbiórki mechanicznej) wykonawca ITL sprowadził do kosztów amortyzacji własnego sprzętu budowlanego (oznaczając ten koszt zupełnie gołosłownie). Wyjaśnienia nie zawierają ...

Odwołujący podniósł również, że opisując koszt pracy koparki (80,00 zł ...

deklarowaną amortyzację, pomijając wszelkie pozostałe koszty związane z eksploatacją sprzętu (paliwo, materiały eksploatacyjne, serwis, ubezpieczenie ...

i inne). Co ważne, deklarowane koszty pracy koparki (rozbiórki mechanicznej) nie zostało w żaden sposób udowodnione. Zdaniem Odwołującego, wykonawca ITL nie udowodnił, że w deklarowanym terminie wydajność ...

stwierdził, że również w przypadku kosztów transportu (kosztów pracy samochodów ciężarowych) w żaden ...

zł brutto za 1 km (koszty nie zostały wyjaśnione i udokumentowane ...

jakie elementy składają się na koszt transportu, nie wykazano zużycia paliwa, amortyzacji, kosztów serwisu, ubezpieczenia. Zdaniem Odwołującego zaniżono ...

wykonawca ITL gołosłownie deklaruje poniesienie kosztów zagęszczenia gruntu w kwocie 800 ...

potwierdzające utylizację. Wykonawca ITL nie udowodnił Zamawiającemu, że zamierza zgodnie z ...

lub innego dowodu) na potwierdzenie kosztów utylizacji pozostałych odpadów powstających w ...

dowodami. Wykonawca ITL nie wykazał kosztów pracy, jakie zamierza ponieść w ...

poszczególni pracownicy - pracownicy ogólnobudowlani, operatorzy sprzętu, brygadziści). Z treści wyjaśnień nie ...

jednoznacznie i bezdyskusyjnie, że miesięczne koszty pracy przypadające na każdego pracownika ...

godzinowej. Ponadto wykonawca ITL zaniżył koszty związane z mobilizacją ciężkiego sprzętu wyburzeniowego - koparka (stawka 80,00 ...

twierdzenia wykonawcy, podobnie jak stawka kosztów pracy samochodu ciężarowego - 2,00 ...

umożliwiające mu skalkulowanie ceny lub kosztu na niskim poziomie. Wykonawca powinien ...

Zamawiający oczekiwał wskazania w kalkulacji kosztów robocizny, jakie zostały przyjęte w ...

wyjaśnień nie załączono szczegółowej kalkulacji kosztów. Wszystkie pozostałe, wskazane w wyjaśnieniach ...

wykazania" jest tożsame z pojęciem "udowodnienia", a nie "uprawdopodobnienia". Oznacza to ...

ITL zaniżył, pominął lub nie udowodnił szeregu czynników kosztotwórczych składających się na koszty realizacji zamówienia, to Zamawiający nie ...

obniżenia ceny: 1) posiadanie własnego sprzętu dedykowanego do wykonania zadań będących ...

na obniżenie ceny nie zostały udowodnione. Brak wykazania szczególnego, wyjątkowego charakteru ...

wyjaśnieniach Zdaniem Odwołującego wykonawca nie udowodnił, że okoliczności, na które się ...

czynniki takie jak posiadanie własnego sprzętu budowlanego (w tym koparek czy ...

podniósł, że wykonawca PBiRZ nie udowodnił, jaki konkretnie wpływ na wysokość ...

ceny. W szczególności, wykonawca nie udowodnił, że dysponuje własnym sprzętem budowlanym (w tym koparkami Sygn ...

też wreszcie własną kadrą pracowniczą. Koszty zatrudnienia pracowników Zdaniem Odwołującego, wykonawca ...

wysokość ich wynagrodzenia oraz jakie koszty poniesie pracodawca. Sprzęt Odwołujący podniósł, że wykonawca PBiRZ ...

samochodami ciężarowymi. Ponadto, nie wyjaśniono kosztów związanych z amortyzacją, serwisem i eksploatacją ww. sprzętu. Brakuje dowodów potwierdzających koszt transportu sprzętu na teren rozbiórki. Wyjaśnienia nie ...

ocenie Odwołującego, wykonawca PBiRZ nie udowodnił, że w deklarowanym terminie wydajność ...

przedstawił wiarygodnych wyjaśnień w zakresie kosztów transportu odpadów i materiałów budowlanych ...

wykonawca PBiRZ gołosłownie deklaruje poniesienie kosztów utylizacji odpadów porozbiórkowych oraz kosztów zakupu materiałów. W szczególności, wykonawca nie udowodnił, że zamierza zgodnie z prawem ...

lub innego dowodu) na potwierdzenie kosztów utylizacji odpadów powstających w czasie ...

2) bliska lokalizacja nie generująca kosztów dojazdu, 3) posiadanie doświadczonego personelu ...

dochodu z wykonania zamówienia (wykazane koszty pokrywają w całości cenę oferty ...

Odwołujący podniósł, że wykonawca nie udowodnił, że okoliczności, na które się ...

maszynowego, bliska lokalizacja nie generująca kosztów dojazdu, posiadanie doświadczonego personelu czy ...

że wykonawca SFW Wyburzenia nie udowodnił, jaki konkretnie wpływ na wysokość ...

wysokość ceny. W szczególności nie udowodnił on, że dysponuje własną kadrą ...

miejsca wykonania zamówienia (Nowy Targ). Koszty zatrudnienia pracowników Zdaniem Odwołującego, wykonawca ...

wysokość ich wynagrodzenia oraz jakie koszty poniesie pracodawca. Wykonawca nie przedstawił kosztów zakupu piasku do zasypek oraz humusu. Pominięto również koszty zatrudnienia kierownika budowy. Sprzęt Odwołujący podniósł, że wykonawca SFW ...

przedstawił żadnych dowodów na okoliczność kosztów pracy sprzętu, którym dysponuje. W szczególności nie wyjaśniono kosztów związanych z amortyzacją, serwisem i eksploatacją ww. sprzętu. Brakuje dowodów potwierdzających koszt transportu sprzętu na teren rozbiórki. Wyjaśnienia nie ...

Ponadto, wykonawca SFW Wyburzenia nie udowodnił, że w deklarowanym terminie wydajność ...

przedstawił wiarygodnych wyjaśnień w zakresie kosztów transportu odpadów i materiałów budowlanych. Wykonawca usiłował wliczyć koszty transportu w koszty utylizacji odpadów, jednak w żaden ...

SFW Wyburzenia gołosłownie deklaruje poniesienie kosztów utylizacji odpadów porozbiórkowych oraz kosztów zakupu materiałów. W szczególności, wykonawca SFW Wyburzenia nie udowodnił, że zamierza zgodnie z prawem ...

lub innego dowodu) na potwierdzenie kosztów utylizacji innych odpadów powstających w ...

wyjaśnieniach Zdaniem Odwołującego, wykonawca nie udowodnił, że okoliczności, na które się ...

że wykonawca EKO GRAND nie udowodnił jaki konkretnie wpływ na wysokość ...

ceny. W szczególności wykonawca nie udowodnił, że dysponuje własnym sprzętem czy własną kadrą pracowniczą. Koszty zatrudnienia pracowników Odwołujący podniósł, że ...

wysokość ich wynagrodzenia oraz jakie koszty poniesie pracodawca. Sygn. akt KIO 1946/21 Sprzęt Odwołujący podniósł, że wykonawca EKO ...

przedstawił żadnych dowodów na okoliczność kosztów pracy sprzętu, którym dysponuje. W szczególności, nie wyjaśniono kosztów związanych z amortyzacją, serwisem i eksploatacją ww. sprzętu. Brakuje dowodów potwierdzających koszt transportu sprzętu na teren rozbiórki. Wyjaśnienia nie ...

Ponadto, zdaniem Odwołującego, wykonawca nie udowodnił, że w deklarowanym terminie wydajność ...

przedstawił wiarygodnych wyjaśnień w zakresie kosztów transportu odpadów i materiałów budowlanych. Wykonawca usiłował wliczyć koszty transportu w koszty utylizacji odpadów, jednak w żaden ...

EKO GRAND gołosłownie deklaruje poniesienie kosztów utylizacji odpadów porozbiórkowych oraz kosztów zakupu materiałów. W szczególności, wykonawca EKO GRAND nie udowodnił, że zamierza zgodnie z prawem ...

lub innego dowodu) na potwierdzenie kosztów utylizacji innych odpadów powstających w ...

dowodów, w zakresie wyliczenia ceny/kosztu/istotnych części składowych. Zamawiający wskazał ...

a zaoferowana cena obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące jej wykonaniu (np. zapewnienie ...

zgłoszenia/opinie/pozwolenia, decyzje i koszty takich uzgodnień? 3) Czy i ...

oferty, zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ...

przedmiotem zamówienia (oryginalność robót, użyty sprzęt, oszczędność metody wykonania wyburzeń). 5 ...

wyjaśnienie, jakiego rodzaju narzędzia i sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia musi ...

jaka będzie forma pozyskania tego sprzętu (np. leasing)? 6) Jaki i ...

celu udokumentowania Zamawiającemu, że cena/koszt/istotne części składowe jego oferty ...

nie zawiera rażąco niskiej ceny/kosztu, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający wskazuje ...

podanej w ofercie ceny lub kosztu. Analogiczne wezwania Zamawiający skierował do ...

KIO 1946/21 − posiadanie własnego sprzętu budowlanego m.in. nowoczesny sprzęt do wyburzeń obiektów przemysłowych w ...

cenie ofertowej i zawierają wszystkie koszty potrzebne do wykonania przedmiotowego zamówienia ...

zamawiającego. Ponadto szacunkowo określono wartości kosztów i zysków dla prac związanych z przedmiotem zamówienia: KOSZTY WYKONAWCY I. Prace zabezpieczające i ...

1. Transport kontenerów, toalety WC, sprzętu budowlanego, oraz ogrodzenia tymczasowego, które ...

na najlepszą najniższą cenę oferty. Koszt amortyzacji, oraz transportu - 3500,00 ...

drzwiowych oraz demontaż przewodów wentylacyjnych. Koszty jakie zostały przewidziane do tego zadania to m.in koszt amortyzacji własnego sprzętu budowlanego (piły spalinowe tarczowe, brechy, młoty pneumatyczne, palniki). Koszt amortyzacji sprzętu - 800,00 zł brutto Podsumowanie ...

18m2. Rozbiórka własnym sprzętem budowlanym tj. Sygn. akt KIO ...

spalinowe tarczowe, brechy, młoty pneumatyczne. Koszty jakie zostały przewidziane do tego ...

zadania to m.in niewielki koszt amortyzacji własnego sprzętu budowlanego. Koszt amortyzacji sprzętu własnego - 1500,00 zł brutto ...

ścian z cegły, oraz fundamentów. Koszty jakie zostały przewidziane do tego zadania to m.in koszt amortyzacji własnego sprzętu budowlanego (koparka wyburzeniowa z chwytakiem ...

7 ton 261,8 ton) Koszty jakie zostały przewidziane do tego zadania to m.in koszt amortyzacji własnego sprzętu budowlanego (samochód ciężarowy 25 ton ...

7 ton 261,8 ton) Koszt utylizacji 1 tony 2,78 ...

ścian z cegły, oraz fundamentów. Koszty jakie zostały przewidziane do tego zadania to m.in koszt amortyzacji własnego sprzętu budowlanego (koparka wyburzeniowa z chwytakiem ...

około 49,00m3. Koszty jakie zostały przewidziane do tego zadania to m.in koszt amortyzacji własnego sprzętu budowlanego (samochód ciężarowy 25 ton ...

7 ton 83,3 ton) Koszt utylizacji 1 tony 2,78 ...

ścian z cegły, oraz fundamentów. Koszty jakie zostały przewidziane do tego zadania to m.in koszt amortyzacji własnego sprzętu budowlanego (koparka wyburzeniowa z chwytakiem ...

około 135,00m3. Koszty jakie zostały przewidziane do tego zadania to m.in koszt amortyzacji własnego sprzętu budowlanego (samochód ciężarowy 25 ton ...

7 ton 229,5 ton) Koszt utylizacji 1 tony 2,78 ...

ścian z cegły, oraz fundamentów. Koszty jakie zostały przewidziane do tego zadania to m.in koszt amortyzacji własnego sprzętu budowlanego (koparka wyburzeniowa z chwytakiem ...

około 80,00m3. Koszty jakie zostały przewidziane do tego zadania to m.in koszt amortyzacji własnego sprzętu budowlanego (samochód ciężarowy 25 ton ...

7 ton 136,0 ton) Koszt utylizacji 1 tony 2,78 ...

ściany z cegły, oraz fundamenty. Koszty jakie zostały przewidziane do tego zadania to m.in koszt amortyzacji własnego sprzętu budowlanego (koparka wyburzeniowa z chwytakiem ...

przy użyciu elektronarzędzi typu lekkiego. Koszty jakie zostały przewidziane do tego zadania to m.in koszt amortyzacji własnego sprzętu budowlanego (podnośnik teleskopowy, rusztowanie ramowe ...

około 1380,00m3. Koszty jakie zostały przewidziane do tego zadania to m.in koszt amortyzacji własnego sprzętu budowlanego (2 samochody ciężarowe 25 ...

7 ton = 2346,0 ton) Koszt utylizacji 1 tony 2,78 ...

ilości 135,00m3. Koszty transportu ziemi będą przerzucone na koszty transportu gruzu na kopalnię. W ...

tej samej kopalni. Plantowanie terenu. Koszty jakie zostały przewidziane do tego zadania to m.in koszt amortyzacji własnego sprzętu budowlanego (koparka z łyżką skarpową ...

1000,00 zł brutto Inne koszty ukryte, które mogą wystąpić podczas ...

zł brutto Przyjęto dla wyliczeń: Koszt pracy koparki - 80,00 zł brutto/godzina Koszt pracy samochodu ciężarowego - 2,00 ...

dla zadania I - XII Wszystkie koszty dla wykonania przedmiotu umowy: 121297 ...

a zaoferowana cena obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia. 2) Oferta ...

opinii, pozwoleń itp. 3) Uwzględniono koszty pracy zgodnie z przepisami ustawy ...

to przede wszystkim posiadanie własnego sprzętu budowlanego, oraz wykwalifikowanej kadry pracowniczej. 5) Rodzaj narzędzi i sprzętu niezbędny do realizacji zamówienia to ...

wyburzeniowe, kontenery socjalne itp. Cały sprzęt jest własnością wykonawcy. 6) Cała ...

odpadu. 10) Szczegółowa kalkulacja wszystkich kosztów została opisana powyżej. Co za ...

w naszej ofercie ujęto wszelkie koszty robót min. zgodnie z przepisami ...

inwentaryzację powykonawczą oraz cennik dotyczący kosztu badania zagęszczenia gruntu. Pismem z ...

Specyfikacji Warunków Zamówienia, obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszystkie koszty towarzyszące jej wykonaniu, nadmieniamy, że cena robocizny i pracy sprzętu zostały skalkulowane zgodnie z naszymi ...

robót przeznaczonych do wykonania i kosztach, jakie musimy ponieść aby takiemu ...

r-g 23,00 zł koszty pośrednie 55% zysk 10% zysk ...

za pracę. Stawka bez ujęcia kosztów pośrednich, zysku jak również zysku od kosztów pośrednich przewyższa prawie dwukrotnie kwotę ...

Jednocześnie, porównując roboczogodzinę do całkowitego kosztu minimalnego wynagrodzenia którym obarczony jest ...

obowiązujące 2 800zł brutto. Koszty dodatkowe: 573,44zł Łączne ...

084 zł), a po dodaniu kosztów pośrednich oraz zysku przewyższa prawie ...

00 zł doliczany jest narzut kosztów pośrednich 55% oraz zysk 10% i zysk od kosztów pośrednich. Jest to całkowita kwota ...

obowiązującego wynagrodzenie minimalnego oraz pokrycie kosztów pracy obciążających pracodawcę takich jak ...

wypadkową, FP i FGŚP, pozostałych kosztów pracy jak szkolenia. Odzież robocza ...

etc. Pozwala ona także pokryć koszty pracy nadzoru inżynieryjną technicznego oraz tzw. koszty zarządu Firmy. Drugą co do ...

wartość oferowanej ceny jest praca sprzętu oraz środków transportowych. Uwzględnia fakt ...

jako firma dysponujemy dużą bazą sprzętu i przedmiotową inwestycję zrealizujemy w 100% własnym sprzętem, nie będą więc dochodziły koszty związane z wynajmem sprzętu co pozwala obniżyć koszt wykonywanych robót. Posiadamy specjalistyczny sprzęt dedykowany do wykonywania zadań będącego ...

wyburzeniowe, kruszarki, samochody ciężarowe, specjalistyczny sprzęt do planowania nawierzchni. W związku ...

oraz niwelacyjne, prowadzone będą własnym sprzętem, obsadzone własną wykwalifikowaną kadrą pracowniczą ...

co znacznie wpływa na obniżenie kosztu wykonywanej pracy, gdyż nie poniesiemy wydatków związanych z wynajmem sprzętu ani zlecenia prac Podwykonawcy, co ...

jakim dysponujemy pozwoliło określić realne koszty rozbiórki budynku. Według naszych wyliczeń ...

roboczych, przy pracy dwóch operatorów sprzętu. Koszt operatora: = 15dni*8godz ...

kosztorysowa) = 5 520,00 zł Koszt pracy sprzętu 240 godzin*200zł= 48 ...

000,00zł netto Łączny koszt dla wyburzenia około 53 520,00zł netto. Koszt utylizacji powstałego gruzu wraz z ...

inne należności płatne przez wykonawcę. Koszty te w żaden sposób nie ...

przy posiadanym doświadczeniu, dysponowaniu niezbędnym sprzętem oraz wypracowanych upustów u dostawców ...

inne należności płatne przez wykonawcę. Koszty te w żaden sposób nie ...

niniejszym przedmiotem zamówienia. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem oraz wykwalifikowaną kadrą pracowników specjalizująca ...

stanowi faktu realizacji zamówienia poniżej kosztów wytworzenia tej usługi i jest ...

należytą starannością przy uwzględnieniu wszelkich kosztów, których poniesienie jest niezbędne dla ...

w szczególności wzięto pod uwagę koszty robocizny, koszty pracy sprzętu, koszty zużycia niezbędnych materiałów, obciążenia publicznoprawne ...

jak VAT, podatek dochodowy oraz koszty ubezpieczenia a także koszty wynikające z postanowień specyfikacji istotnych ...

maszynowego, bliska lokalizacja nie generująca kosztów dojazdu, delegacji, posiadanie doświadczonego personelu ...

przesyłamy wykaz środków trwałych firmy (sprzętu wyburzeniowego). Niewątpliwie powyższe okoliczności stanowią ...

istotny czynnik pozwalający na minimalizowanie kosztów działalności a tym samym kosztów mających wpływ na cenę naszej ...

wymaga od nas poniesienia dodatkowych kosztów szkolenia pracowników czy podnoszenia ich ...

kalkulacji ceny oferty został przyjęty koszt roboczodniówki kalkulacyjnej w wysokość 20 ...

miesiąc. Nasz kalkulacja uwzględnia wartość kosztów pracy w kwotach przeważających kwoty ...

cena uwzględnia wynagrodzenie wypłacane pracownikom, koszty obciążeń wynikających z konieczności odprowadzania składek ZUS oraz koszty wynikające z konieczności zapewnienia przez ...

własnych zasobów. Wg załączonych wyliczeń, koszty robocizny oraz niezbędnych składek i ...

rozbiórki i przy wykorzystaniu własnego sprzętu budowlanego. Podejrzewamy, że niewątpliwy wpływ ...

w sposób ręczny z rusztowań. Koszty tego typu robót są niewspółmiernie ...

dostępu do norm i wydajności sprzętu wyburzeniowego. W złączeniu przedkładam tabelę ...

firmy bazującej na podwykonawcach, wypożyczonym sprzęcie i prowadzeniu robót w sposób ...

z rusztowań. Wspominając o wypożyczonym sprzęcie, mam na uwadze, że niektóre ...

ich wycena będzie droższa o koszty związane z wynajmem sprzętu lub sporządzona została dla droższych ...

innych firm stanowi blisko 30% kosztów ponoszonych w czasie rozbiórki. Dzieje ...

zauważyć, że doświadczenie i posiadany sprzęt pozwala nam złożyć atrakcyjną ofertę ...

z podwykonawców oraz z wypożyczonego sprzętu. Ponadto wykonawca przedstawił zestawienie maszyn ...

samochodów samowyładowczych. Poza znaczną redukcją kosztów pozwala to na podniesienie standardów ...

dla bezpieczeństwa, a zatem ograniczyć koszty. Ponadto posiadamy własne maszyny z ...

czym kalkulacja nie zawiera dodatkowych kosztów ich wynajęcia, co w tego ...

podobnych zadań pozwala znacznie obniżyć koszty. Zysk w wysokości 10% jest ...

przedstawiamy kalkulację warsztatową. Kwota netto Koszt Lp. w zł Praca koparki ...

zanieczyszczeń 3 000,00 Pozostałe koszty, w tym: materiały pomocnicze i ...

zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie ...

podanej w ofercie ceny lub kosztu. W ocenie Izby w rozpoznawanej ...

przez Zamawiającego, są wnioski, iż koszty tego typu robót są niewspółmiernie ...

dostępu do norm i wydajności sprzętu wyburzeniowego, którego na rynku jest ...

opisanego w opisie przedmiotu zamówienia sprzętu, byłoby nie tylko niecelowe ale ...

Jeżeli zatem wykonawca dysponuje specjalistycznym sprzętem, za pomocą którego jest w ...

sprzyjające temu czynniki, nawet bez udowodnienia nadzwyczajnych okoliczności. Złożone przez wykonawców ...

skomplikowania i stosunkowo nieskomplikowaną strukturą kosztów, a rozstrzygające znaczenie dla poziomu ...

rynkowych, wykazanie jej prawidłowości wymagałoby udowodnienia, że po stronie wykonawcy istnieją ...

oraz wskazując poziom poszczególnych rodzajów kosztów wykonania zamówienia. Wykonawca przedstawił szczegółową ...

uznać tezę, że dysponowanie wyspecjalizowanym sprzętem nie jest okolicznością usprawiedliwiającą obniżenie ...

z powołaniem się na dysponowanie sprzętem, którym z zasady dysponuje każdy ...

rusztowań), będzie generowało znacznie większe koszty niż przy użyciu wyspecjalizowanych maszyn ...

akt KIO 1946/21 własnego sprzętu takiego jak m.in. nowoczesny sprzęt do wyburzeń obiektów przemysłowych, w ...

ich pracy. W odniesieniu do kosztów pracy sprzętu Odwołujący niezasadnie twierdzi, że został on sprowadzony jedynie do kosztów amortyzacji, z pominięciem wszelkich pozostałych kosztów. Trudno bowiem przyjąć, że koszt godziny pracy koparki w wysokości ...

zasadnie przyjął, że jest to koszt zgodny z realiami rynkowymi. Niezasadne ...

Odwołującego, że wykonawca ITL nie udowodnił, że w deklarowanym terminie wydajność ...

liczbę godzin pracy dla danego sprzętu, a Odwołujący ograniczył się do ...

że nawet w przypadku niedoszacowania kosztów w tym zakresie, jest to ...

płacy minimalnej), szacowany czas pracy sprzętu i personelu, koszty paliwa oraz utylizacji odpadów. W ...

wskazane tam kwoty obejmują wyłącznie koszty, czy też wkalkulowany jest w ...

orzeczono jak w sentencji. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie ...

r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz ...

stosownie do wyniku postępowania obciążając kosztami postępowania Odwołującego. Przewodniczący: ............................. ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2019 118 fragmentów

2019-11-26 » Oddala odwołanie

orzeka: 1. oddala odwołanie 2. kosztami postępowania obciąża R.S. prowadzącego ...

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 ...

powinien w treści złożonych wyjaśnień udowodnić Zamawiającemu, że w realiach konkretnego ...

zostać wykazane, możliwe jest obniżenie kosztów realizacji zamówienia. Bez takiej analizy ...

na kalkulację ceny oferty mają koszty prowadzonej działalności zgodnie z polityką ...

i nieadekwatną do zakresu i kosztów prac składających się na przedmiot ...

wykonanie zamówienia poniżej jego rzeczywistych kosztów i nierynkową). Proponowana stawka (4 ...

zł brutto) nie pokrywa bowiem kosztów zatrudnienia pracowników nawet na umowę ...

jest mniejsza od samych tylko kosztów pracowniczych), ale i prowadzi do ...

jej nieadekwatności do zakresu i kosztów oferowanych usług oraz nierealności (rażąco ...

ale nie uwzględnił w niej kosztów pracownika. Jeżeli ujęte one są w poz. pozostałe koszty 0 0,50 zł to zdecydowanie nie pokrywają kosztów serwisanta. W opinii Zamawiającego Wykonawca ...

1 rbh nie przyjął rzeczywistych kosztów świadczenia usługi rażąco ją zaniżając ...

sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych ...

i nieadekwatną do zakresu i kosztów prac składających się na przedmiot ...

wykonanie zamówienia poniżej jego rzeczywistych kosztów i nierynkową). Proponowana stawka (4 ...

zł brutto) nie pokrywa bowiem kosztów zatrudnienia pracowników nawet na umowę ...

jest mniejsza od samych tylko kosztów pracowniczych), ale i prowadzi do ...

ojej nieadekwatności do zakresu i kosztów oferowanych usług oraz nierealności (rażąco ...

iż w jego ocenie "Cena (koszt 1 roboczogodziny) oferty Wykonawcy Magie ...

nie zawiera rażąco niskiej ceny udowodnić w sposób nie budzący wątpliwości ...

ale nie uwzględnił w niej kosztów pracownika. Jeżeli ujęte one są w poz. pozostałe koszty - 0,50 zł to zdecydowanie nie pokrywają kosztów serwisanta. W opinii Zamawiającego Wykonawca ...

1 rbh nie przyjął rzeczywistych kosztów świadczenia usługi rażąco ją zaniżając ...

w szczegółowej kalkulacji nie uwzględnił kosztów pracownika (serwisanta). Koszty osobowe były kluczowym elementem cenotwórczym ...

postępowań było pokazanie Zamawiającemu i udowodnienie, że zaoferowana cena ma charakter ...

skupił się przede wszystkim na kosztach osobowych (kosztach pracy), nie kwestionując, żadnych innych ...

środków chemicznych służących do konserwacji sprzętu, płynów detergentowych oraz czyściwa, powietrza ...

Od kilku lat nie ponosi kosztów zakupu tych preparatów. Brak ponoszenia kosztów ma wpływ na ustalanie ostatecznych ...

wskazane okoliczności w porównaniu do kosztów osobowych nie mają tak decydującego ...

ceny oferty jak możliwość obniżenia kosztów osobowych poprzez samodzielne wykonanie zamówienia ...

potwierdza, iż Odwołujący wykazał i udowodnił, w sposób prawidłowy, że jego ...

stawkę roboczogodziny składają się różne koszty w oraz zakładany zysk w ...

zł. Zatem zakładane przez Odwołującego koszty zawarte w 1 roboczogodzinie wynoszą ...

skupił się przede wszystkim na kosztach osobowych, nie kwestionując innych pozycji ...

serwis i dzierżawa urządzeń biurowych, sprzętu IT i oprogramowania". Ponadto odnoszenie ...

i nieadekwatną do zakresu i kosztów prac składających się na przedmiot ...

wykonanie zamówienia poniżej jego rzeczywistych kosztów). Zamawiający w SIWZ w sposób ...

komputerów, drukarek jak i innych sprzętów) wobec, których może wystąpić konieczność ...

trwania umowy części zamiennych w sprzęcie informatycznym w liczbie około 675 ...

wykonywaniem prac serwisowych na danym sprzęcie oraz innych czynności jak zakup ...

możliwe do spełnienia. Ponadto grupa sprzętów, co do których może zajść ...

zamówienia jest przecież szeroko rozumiany sprzęt informatyczny i drukujący służący na ...

wyobrazić sobie pracę bez sprawnego sprzętu informatycznego. Ewentualna rekompensata z tytułu ...

wpływ na wysokość ceny. Cena (koszt 1 roboczogodziny) oferty Wykonawcy Magie ...

nie zawiera rażąco niskiej ceny udowodnić w sposób nie budzący wątpliwości ...

nierealistyczną, nieadekwatną do zakresu i kosztów prac składających się na dany ...

wykonanie Zamówienia poniżej jego rzeczywistych kosztów i w takim sensie nie ...

magazynowe pasujące swoim asortymentem do sprzętu posiadanego przez Zamawiającego. Kalkulując ceny ...

środki chemiczne służące do konserwacji sprzętu, płyn detergentowy oraz czyściwo, powietrze ...

związku z czym nie ponosi kosztów związanych z zakupem niektórych części ...

już zamortyzowane, więc nie ponosi kosztów amortyzacji, a koszty eksploatacji i napraw - znikome w ...

świadczonych usług w okolicach Zamawiającego - koszt ten jest minimalny. - Wykonawca posiada ...

czynniki, a w szczególności ogólne koszty prowadzonej działalności, które po wprowadzeniu ...

serwis i dzierżawa urządzeń biurowych, sprzętu IT i oprogramowania" w znacznym ...

oferty wziął pod uwagę wszelkie koszty związane z realizacją umowy zgodnie ...

wykonania umowy będą miejsca lokalizacji sprzętu lub miejsce wskazane przez Zamawiającego ...

uzasadnionych przyczynami obiektywnymi np. gdy sprzęt wymaga rozłożenia lub serwisu który ...

części nieeksploatacyjnych, diagnostyka wymagająca specjalistycznego sprzętu) Zamawiający dopuszcza wykonanie umowy w ...

trwania umowy części zamiennych w sprzęcie informatycznym będących w użytkowaniu przez ...

od dnia zgłoszenia potrzeby serwisu Sprzętu Informatycznego, w godzinach od 8 ...

jest do wykonania ekspertyzy naprawczej sprzętu nie później niż w ciągu ...

daty otrzymania zgłoszenia. 2.20. Sprzęt Informatyczny będzie naprawiony w terminie ...

dni. 2.21. Przy naprawach Sprzętu Informatycznego muszą być wykorzystywane nowe ...

wymogi norm polskich i producenta sprzętu. Naprawy będą wykonywane z materiałów ...

przez Wykonawcę. 2.22. Naprawy Sprzętu Informatycznego będą wykonywane w zależności ...

trwania umowy. 2.23. Naprawa Sprzętu Informatycznego zostanie dokonana na podstawie ...

przez Zamawiającego po szacunkowej analizie kosztów naprawy przedstawionej przez Wykonawcę (należy ...

faktury. W przypadku braku akceptacji kosztów naprawy sprzęt, o ile był zabrany na ...

wynagrodzenie 1 roboczogodziny. Na naprawiony sprzęt Wykonawca założy kartę sprzętu. 2.24. Wykonawca zapewnia wszelkie ...

W przypadku stwierdzenia zużycia technicznego Sprzętu Informatycznego i nieprzydatności do dalszego ...

użytkowania na podstawie dokonanej diagnozy Sprzętu Informatycznego przekazanego do naprawy, Wykonawca ...

opracuje opinię techniczną (ekspertyzę) tego Sprzętu Informatycznego sporządzoną w formie pisemnej ...

zawierać, co najmniej: nazwę danego Sprzętu Informatycznego, producenta, model, numer seryjny ...

celowości naprawy (w szczególności np. koszty naprawy przewyższają wartość użytkową Sprzętu Informatycznego), koszt ewentualnych części zamiennych z wyszczególnionymi ...

serwisowa lub opinia techniczna danego Sprzętu Informatycznego zawierająca wykaz przeprowadzonych czynności ...

z odniesieniem do numeru danego Sprzętu Informatycznego i faktury. 2.27 ...

zakończona przeprowadzeniem testu działania naprawionego Sprzętu Informatycznego w miejscu jego instalacji ...

do czynności związanych z usprawnieniem sprzętu oraz koszt roboczogodzin niezbędnych do realizacji usługi naprawy przez Wykonawcę zwaną kosztem całkowitym usługi. Koszty przejazdu do siedziby Zamawiającego, poruszania się po obiekcie, przewozu sprzętu oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją zamówienia powinny ...

Wykonawcę uwzględnione w ofercie wysokości kosztu 1 roboczogodziny i nie będą ...

przez Zamawiającego protokołu odbioru usprawnionego Sprzętu Informatycznego. 2.33. Jeżeli technik ...

tytułu, nie będzie też ponosił kosztów wynikających z cen materiałów, transportu ...

po 30 dniowym terminie użytkowania sprzętu. 2.37. Umowa zostanie zawarta ...

za podpisem Użytkownika zaświadczenie odbioru sprzętu. W zaświadczeniu muszą znaleźć się takie informacje jak: Sprzęt niesprawny przekazano do serwisu, nazwa ...

imię i nazwisko osoby odbierającej sprzęt oraz przekazującej sprzęt, data, nazwa oraz numer seryjny zabieranego sprzętu, krótki opis usterki, miejsce na ...

3 i 4 SIWZ: "(...) 3. Koszt usługi określony w: jednej roboczogodzinie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi w tym koszt dojazdu, konserwację, za wyjątkiem wartości ...

powinien podać, jako cenę oferty, koszt jednej roboczogodziny, zawierającej wszystkie koszty związane w wykonaniem usługi. Stawka ...

Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie dane sprzętu określonego w załączniku nr 1 ...

Zgłoszenia napraw i przeprowadzenia konserwacji sprzętu będą składane przez Zamawiającego faksem ...

od dnia zgłoszenia potrzeby serwisu Sprzętu Informatycznego, w godzinach od 8 ...

00, dla serwisu i naprawy sprzętu w terminie do 5 dni ...

1 ust. 2. 4. Naprawa Sprzętu Informatycznego zostanie dokonana na podstawie ...

przez Zamawiającego po szacunkowej analizie kosztów naprawy przedstawionej przez Wykonawcę (należy ...

faktury. W przypadku braku akceptacji kosztów naprawy sprzęt, o ile był zabrany na ...

wynagrodzenie 1 roboczogodziny. Na naprawiony sprzęt Wykonawca założy kartę sprzętu. 5. Z wykonanych czynności konserwacyjnych i naprawy sprzętu Wykonawca zobowiązany jest dokonać wpisów ...

urządzenia. 7. Wykonanie usługi (naprawa sprzętu) realizowane będzie w terminie do ...

własnym staraniem i na własny koszt. 11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ...

pamięci w przypadku konieczności zabrania sprzętu poza teren uczelni muszą być ...

dla Użytkownika. Kopia protokołu przekazania sprzętu do naprawy musi być dla Użytkownika sprzętu oraz dołączona do faktury. § 4 ...

stawki za jedną roboczogodzinę oraz koszty zakupu zamontowanych części. 4. Strony ...

wysokości ......PLN (słownie: PLN). 5. Koszt jednej roboczogodziny zawiera wszystkie koszty związane w wykonaniem usługi w tym koszt dojazdu do Zamawiającego. (...)". Załącznikiem do ...

analiza postanowień SIWZ, w tym kosztów jakie należało ująć w cenie ...

ujęcie w tej cenie określonych kosztów, takich, jak: koszty przejazdu do siedziby Zamawiającego, poruszania się po obiekcie, przewozu sprzętu oraz wszystkich innych kosztów związanych z realizacja zamówienia. Inaczej ...

jednej roboczogodzinie winien zawrzeć wszystkie koszty związane z w wykonaniem usługi, w tym koszt dojazdu, konserwacji, z wyłączeniem wymienienia ...

z tego, że co najmniej sprzętu informatyczny będzie naprawiany po analizie kosztów dokonanych przez Zamawiającego na podstawie ...

przed naprawą konieczna jest akceptacja kosztu naprawy przez Zamawiającego i ponowny ...

jak wynika z SIWZ także koszty przewozu sprzętu, gdy konieczne jest przewiezienie sprzętu, za zgoda Zamawiającego, do siedziby ...

1 rbh /w ramach wszystkich kosztów związanych z w wykonaniem usługi/. W ocenie Izby, koszty przedstawione przez Odwołującego w zał ...

do wyjaśnień nie obejmują tych kosztów w sposób pozwalających uznać je ...

transport - 2, 00 PLN, pozostałe koszty - 0, 50 PLN), a koszty osobowe nie są jedynym kluczowym ...

na rozprawie pozwala mu uniknąć kosztów ponoszonych w ramach umowy o ...

w żaden sposób, nie został udowodniony ten aspekt wyjaśnień właściciela. Odwołujący ...

osobiście właściciel, czy tylko przyjmował sprzęt i podpisywał protokołu z racji ...

odnosił się jedynie do szkolenia sprzętu HO LaserJest & DeskJet. Jest to ...

Zamawiającego jest tam nie tylko sprzęt producenta HP, ale sprzęt wielu innych producentów. Odwołujący także ...

i w żaden sposób nie udowodnione teza, że nigdy się nie ...

być dokonana wycena, sposobu ujęcia kosztów. Względem pozostałych kwestii, zasadnie Zamawiający ...

zostało to w żaden sposób udowodnione przede wszystkim na etapie wyjaśnień ...

orzekła jak w sentencji. O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku ...

wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021 117 fragmentów ciekawe zdania

2021-09-08 » Uwzględnia odwołanie

przez tych wykonawców ceny, 2. kosztami postępowania obciąża zamawiającego -Zakład Gospodarki ...

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 ...

sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu ...

Zatrudniamy pracowników zajmujących się serwisowaniem sprzętu. Dzięki temu nie ponosimy kosztów związanych z wynajmem sprzętu jak i również znacząco obniżamy koszty związane z bieżącym utrzymaniem, serwisowaniem i naprawami awaryjnymi sprzętu". 6) "Ponadto posiadamy własne samochody ...

co pozwala na znaczące obniżenie kosztów związanych z transportem materiałów oraz sprzętu". 7) "Firma nasza posiada również ...

oraz leje zsypowe, rusztowania i sprzęt niezbędny do wykonywania prac towarzyszących ...

co również powoduje znaczące obniżenie kosztów realizacji przedsięwzięć, ze względu na ...

jednocze- śnie nie generując dodatkowych kosztów". 10) "Jesteśmy małym, lokalnym Przedsiębiorcą ...

stracji, co pozwala nam utrzymać koszty pośrednie na niskim poziomie". W ...

ceną rażąco niską, niewspółmierną do kosztów wykonania zamówienia. Odnosząc się do ...

odwołujący podniósł, że wykonawca nie udowodnił, że okolicz- ności, na które ...

czynniki takie jak posiadanie własnego sprzętu budowlanego, posiadanie własnego zaplecza sanitarnego ...

P.H.U. "HOGA" nie udowodnił jaki kon- kretnie wpływ na ...

ceny. W szczególności, wykonawca nie udowodnił, że dysponuje własnym sprzętem budowlanym (w tym koparkami i ...

przez ITL w żaden sposób udowodnione. Nawet gdyby zostały udowodnione, to nie przed- stawiają one ...

za około 10% jego rynkowych kosztów (rozumianych jako szacun- kowa wartość ...

wysokość ich wynagrodzenia oraz jakie koszty poniesie pracodawca. W przedłożonych zamawiającemu ...

poszczególni pracownicy (pracownicy ogólnobudowlani, operatorzy sprzętu, brygadziści). Pomimo przedstawionych twierdzeń wykonawca ...

oraz kruszarka). Ponadto, nie wyjaśniono kosztów związanych z amortyzacją, serwisem i eksploatacją ww. sprzętu. Brakuje dowodów potwierdzających koszt transportu sprzętu na teren rozbiórki. Koszt pracy sprzętu (koparka wałowa z młotem wyburzeniowym ...

zł za 1 godzinę. Opisując koszt pracy koparki (100,00 zł ...

ratę leasingu) oraz wszelkie pozostałe koszty związane z eksploatacją sprzętu (pracę operatora, paliwo, materiały eksploatacyjne ...

P.H.U. "HOGA" nie udowodnił żaden sposób, że w deklarowanym ...

poparte dowodami. Również w przypadku kosztów transportu (kosztów pracy samochodów ciężarowych) w ża ...

sposób nie wyjaśniono ani nie udowodniono, że koszty te uwzględniono w cenie oferty ...

jakie elementy składają się na koszt transportu, nie wykazano zużycia paliwa, amortyza- cji, kosztów serwisu, ubezpieczenia. W konsekwencji, wykonawca ...

konkretnie i wyczerpująco za- równo kosztów pracy koparki i samochodu ciężarowego jak i kosztów pracy operatora kopar- ki i ...

U. "HOGA" gołosłownie deklaruje poniesienie kosztów: ( 1 ) wywozu i utylizacji gruzu ...

nie załączono żadnych dowodów potwierdzających koszty utylizacji odpadów. W "wyjaśnieniach" brakuje ...

P.H.U. "HOGA" nie udowodnił zamawiają- cemu, że zamierza zgodnie ...

6 000,00 zł netto), koszty zaniżone bądź nieprzewidziane przez wykonawcę ...

P.H.U. "HOGA" nie udowodnił szeregu czynników kosztotwórczych składających się na koszty realizacji zamówienia, to zamawiający nie ...

zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmio- tu ...

MEGA-POL, nie będzie ponosiła kosztów oddelegowania pracowników i opłat za noclegi. 3) Oszczędność kosztów będzie wynikała z wykonywania kilku zadań inwestycyjnych jednocześnie. 4) Koszty pracy nie będą niższe niż ...

7) Użycie samochodów, maszyn i sprzętu, które są własnością firmy MEGA ...

rów- nież będzie sprzyjać niższym kosztom. Jedyny koszt związany z użyciem samochodów, ma- szyn i sprzętu, to amortyzacja oraz koszty jego eksploatacji. Analiza założeń poczynionych ...

ceną rażąco niską, niewspółmierną do kosztów wykonania zamówienia, zaś wszelkie czynniki ...

na obniżenie ceny nie zostały udowodnione. Odnosząc się do przedstawionych przez ...

MEGA-POL w żaden sposób udowodnione. Nawet gdyby zostały udowodnione, to nie przedstawiają one żadnej ...

za około 35% jego rynkowych kosztów (rozumianych jako szacunkowa wartość zamówienia ...

w odniesie- niu do pracowników, sprzętu transportu odpadów i materiałów oraz ...

MEGA-POL są gołosłowne i nieudowodnione, a więc powinny być ocenione ...

w oparciu o realnie określone koszty wykonania rozbiórki budynków gospodarczych. Jest ...

zatrudnia pracowników zajmujących się serwisowaniem sprzętów, dzięki czemu firma nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z wynajmem sprzętu jak również znacząco są obniżone koszty związane z bieżącym utrzymaniem i serwisowaniem oraz naprawami awarii sprzętu. Firma posiada również własne kontenery ...

oraz samochody samowyładowcze, które obniżają koszt związany z transportem materiałów. Przystępujący ...

załącznik nr 1 przedstawiający kalkulację kosztów zaproponowanej ceny z wyodrębnieniem głównych ...

ceny. Zarzut niewspółmierności ceny do kosztów wykonania zamówienia jest gołosłowny, z ...

przystępujący wymienił i opisał szczegółowo koszty niezbędne do wykonania rozbiórki budynków ...

2 w Częstochowie. Posiadanie własnego sprzętu, zaplecza sanitarnego oraz własnej kadry ...

że oświadczył, że posiada niezbędne sprzęty ze szczegółowym jego wymienieniem. Ponadto przystępujący wykazał koszty bezpośrednie związane z zatrudnieniem pracowników ...

wpływ na wysokość ceny lub kosztu, które mogą wydawać się rażąco ...

niskie, mogą w szczególności być koszty pracy. Zwrócił uwagę, że wykonawca udzielając wyjaśnień dotyczących kosztów pracy nie może wykazywać, że ...

do ustalenia ceny oferty przyjął koszty pracy niższe od minimalnego wynagrodzenia ...

zawiera w sobie wszelkie niezbędne koszty, które przystępujący musi ponieść w ...

wbrew twierdzeniom odwołującego uwzględnił również koszt wypełnienia pustek po rozebranych budynkach ...

na całość wyceny oferty, posiadania sprzętu, wykwalifikowanych pracowników i innych niezbędnych ...

O tym, czy cena lub koszt oferty są rzeczywiście rażąco niskie ...

od odwołującego na rzecz zamawiającego kosztów postępowania odwoławczego. Zdaniem zamawiającego, podniesione ...

szczegółowe wyjaśnienia wraz z kalkulacją kosztów zaproponowanej ceny z wyodrębnieniem głównych ...

obiektów budowlanych. Wykonawca ujął w kosztach zamówienia zarówno pracę pracowników fizycznych ...

za roboczogodzinę), jak i pracę sprzętu, wywóz i utylizację materiałów porozbiórkowych ...

i inne konieczne do poniesienia koszty. Wskazał także na możliwy do ...

zakresie zajmuje się serwisowaniem tego sprzętu, co z pewnością powoduje oszczędności ...

jest zatem brak konieczności wynajmu sprzętu oraz transportu materiałów porozbiórkowych. Dodatkowo ...

znaczące czynniki wpływające na obniżenie kosztów realizacji zamówienia. Oświadczenia Wykonawcy HOGA ...

wpłynie na brak konieczności ponoszenia kosztów związanych z oddelegowaniem pracowników oraz ...

4) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ...

Mega-Pol wyjaśnił: Zaoferowany niski koszt wykonania zamówienia wynika z minimalizowania kosztów związa- nych z wykonaniem przedmiotu ...

związku z realizacją zamówienia poniesie koszt roboci- zny, koszt utylizacji papy oraz materiałów izolacyjnych ...

D. P., nie będzie ponosiła kosztów oddelegowania pracowników i opłat za noclegi. Oszczędność kosztów będzie wynikała z wykonywania kilku zadań inwestycyjnych jedno- cześnie. Koszty pracy nie będą niższe niż ...

kruszywa. Użycie samochodów, maszyn i sprzętu, które są własnością firmy Z ...

P., również będzie sprzyjać niższym kosztom. Jedyny koszt związany z użyciem samochodów, maszyn i sprzętu, to amortyzacja oraz koszty jego eksploatacji. Gwarantuje wykonanie przedmiotu ...

również: Zestawienie samochodów, maszyn i sprzętu Z.U.H."MEGA-POL ...

CARS SCZ...5, Maszyny i sprzęt Kruszarka Sandvik QJ240, Kruszarka ...

że zaproponowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zadania ...

pracowników zajmujących się serwisowa- niem sprzętu. Dzięki temu nie ponosi kosztów związanych z wynajmem sprzętu jak i również znacząco obniża koszty związane z bieżącym utrzymaniem, serwisowaniem i naprawami awaryjnymi sprzętu. Ponadto posiada własne samochody samowyładowcze ...

co pozwala na znaczące obniżenie kosztów związanych z transportem materiałów oraz sprzętu. Firma posiada również własne kontenery ...

leje zsypo- we, rusztowania i sprzęt niezbędny do wykonywania prac towarzyszących ...

również po- woduje znaczące obniżenie kosztów realizacji przedsięwzięć, ze względu na ...

przestojów, jednocześnie nie generując dodatkowych kosztów. Jest małym, lokalnym Przedsiębiorcą i ...

rozbudowanej administracji, co pozwala utrzymać koszty pośrednie na niskim poziomie . W ...

załącznik nr 1) przedstawił kalkulację kosztów zaproponowanej ceny z wyodręb- nieniem ...

232,00 zł 2 Praca sprzętu — koparka kołowa z młotem wyburzeniowym ...

terenu - 1 875,00 zł koszty inne 9 inwentaryzacja geodezyjna - 850,00 zł 10 KOSZTY DODATKOWE: transport sprzętu, organizacja zaplecza, zabezpieczenie budowy, ogrodzenia ...

godzinę, tym samym nie przedstawił kosztów pozostałego zaplecza sprzętowego, które zadeklarował ...

wykazał, że podany przez niego koszt 100zł/h pokrywa koszty pracy tego sprzętu, w tym koszty paliwa. Wykonawca Hoga powołał fakt ...

posiadania kontenerów socjalnych, jednak nie udowodnił tej okoliczności. Wykonawca Hoga wskazał ...

kalkulacyjnych pozwalających zweryfikować realność wskazywanych kosztów. Wykonawca Hoga nie przedstawił ani ...

utylizowanych mate- riałów rozbiórkowych, ani kosztu jednostkowego przyjętego dla danego materiału ...

można było ustalić, czy podane koszty wyliczono w odniesieniu do ilości ...

Wykonawca Hoga nie wykazał także kosztów obsługi geodezyjnej, wycenionej przez niego ...

na 850zł., zaś w kosztach dodatkowych umieścił transport sprzętu, organizację zaplecza, zabezpieczenie budowy, dokumentację ...

Mega-Pol wskazał, że poniesie koszt robocizny, koszt utylizacji papy i materiałów izolacyjnych, jednak kosztów tych nie wyliczył, stąd nie ...

możliwe jest usta- lenie, czy koszty te mieszczą się w zaoferowanej ...

transport odpadów, jednak brak kalkulacji kosztów utylizacji papy i materiałów izolacyjnych ...

jednak nie przedstawił informacji, jaki sprzęt zamierza przeznaczyć do wykonania przedmiotowego zamówienia, ani jakie są koszty transportu tego sprzętu na miejsce rozbiórki oraz jakie są koszty pracy tego sprzętu, oraz koszty pracy operatora lub operatorów sprzętu, a także do ilu pracowników dzięki zastosowaniu tego sprzętu wykonawca jest się w stanie ...

się na oszczęd- ność na kosztach, ani też jakie to inwestycje ...

użycie samochodów, ma- szyn i sprzętu i załączył wykaz posiadanych samochodów, maszyn i sprzętu. Izba oceniła, że wykaz ten ...

zamówienia i jakie wykonawca skalkulował koszty jego zużycia. Tym samym załączony ...

z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie ...

danej w ofercie ceny lub kosztu. Przepis ten w ocenie Izby ...

zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

dowody uzasadniają podaną cenę lub koszt i może odrzucić ofertę jeśli ...

w stanie uznać ceny lub kosztu za uzasadniony. Tym sa- mym ...

do elementów kalkulacyjnych oferty i udowodnionych i podkreśliła ciężar dowodowy spo ...

zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy - art. 224 ust. 3 ...

zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywał na wykonawcy. Izba zwraca ...

wykazać, że zaoferowana cena lub koszt pozwalają na należyte wy- konanie ...

Dalej Izba ustaliła, że również koszt pracy sprzętu nie został przez wykonawcę Hoga ...

uzasadnienia dla ceny godziny pracy sprzętu na poziomie 100zł. W ...

wywozu i utylizacji, ani jednostkowych kosztów transportu i utylizacji ofe- rowanych ...

przez strony umów ramowych. Pozostałe koszty zostały wska- zane i podobnie ...

Pol złożył wprawdzie obszerne zestawienie sprzętu, jednak nie pozwala ono zweryfikować ...

wykonawca nawet nie wyjaśnił jakim sprzętem zamierza wykonać przedmiotowe za- mówienie ...

że być może taki właśnie sprzęt jest jego własnością nie dowo ...

553 zdanie 1 ustawy. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie ...

Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławcze- go, ich rozliczania ...

1 pkt 1rozporządzenia obciążając kosztami zamawiającego. Izba na podstawie złożonych rachunków i spisu kosztów ustaliła, że odwołujący poniósł koszty wpisu w kwocie 10 000 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2022 140 fragmentów

2022-03-11 » Oddala odwołanie

orzeka: 1. Oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę B. Dz ...

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 ...

przez odwołującego, Ponadto o zasądzenie kosztów postępowania odwoławczego od zamawiającego na ...

elementy: a. Brak uwzględnienia użycia sprzętu w wycenie realizacji robót budowlanych ...

fizycznych/pracowników, nie używa- jąc sprzętu pływającego i dźwigów: - poz. 5 ...

cm. c. Zaniżone ceny pracy sprzętu - zgodnie z załączoną ofertą ceny ...

przyjęcia do wyceny jednostkowego jej kosztu w wyso- kości 5,50 ...

W takiej kalkulacji nie uwzględniono kosztu żadnego jej ścięcia, załadunku, transportu ...

ust. 1 ustawy Pzp, ciężar udowodnienia, że zaofe- rowana cena lub koszt (lub ich części składowe) nie ...

domniemanie rażąco niskiej ceny lub kosztu, które wyko- nawca może obalić ...

zamówienia za zaproponowaną cenę lub koszt. Obalenie tego domniemania tj. przekonujące udowodnienie, za pomocą dowodów, że oferowana ...

ocenie zamawiającego, że cena lub koszt oferty są rażąco niskie, oferta ...

jące mu skalkulowanie ceny lub kosztu na niskim poziomie. Ponadto wykonawca ...

jego oddalenie i obciążenie odwołującego kosztami postępowania według norm przepisanych. Zamawiający ...

ceny i ujęcia wszystkich niezbędnych kosztów. Złożona oferta została skalkulowana w ...

o wszystkie niezbędne wskaźniki, jak koszty robocizny, koszty pośrednie, koszty zakupu, podatki, zysk. Przystępujący wskazał ...

materace siatkowokamienne, faszyna), logistyce (własny sprzęt wodny i lądowy zlokalizowany w ...

arytmetycznej złożonych ofert. Przystępujący wykazał koszty pracy powyżej kosztów minimalnych wynikających z minimalnego wynagrodzenia ...

robót ich wykonanie bez użycia sprzętu mechanicznego. W sporządzonej na zlecenie ...

wykonania powyższego zakresu przy użyciu sprzętu i bez użycia tego sprzętu. W przedstawionych wyjaśnieniach dotyczących cen pracy sprzętu wyszczególnionych w poz. nr 2 ...

przystępujący oświadczył, że posiada własny sprzęt lądowy i wodny. W kalkulacji ...

racjonalne jego wykorzystanie po faktycznych kosztach które będzie ponosił. Przeprowadzona przez ...

z cenami pracy i najmu sprzętu budowlanego wyszczególnionego w informatorze o ...

robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego SEKOCENBUD za IV kwartału ...

zadania w ocenie zamawiającego pokrywa koszty jej wycinki, załadunku, transportu oraz ...

budowie. Potencjalny wykonawca posiadający własny sprzęt oraz część materiałów może skalkulować ...

nie było możliwe bez użycia sprzętu. Przystępujący w założeniach ofertowych przyjął ...

wykonywana będzie ręcznie, bez użycia sprzętu; - palisada o długości 2,5 ...

KNR jest wykonywane ręcznie - brak sprzętu przewidzianego dla wykonywania tego typu ...

była utylizacja tego typu materiału. Koszty dowozu tego materiału na teren ...

pozycjach ogólnych kosztorysu takich jak: koszty pośrednie oraz koszty zakupu. Odnośnie pkt c uzasadnienia ...

przeciwieństwie do odwołującego dysponuje całym sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia, tym samym nie musi ponosić kosztów jego najmu. Koszty wykazywane przez odwołującą na podstawie otrzymanej wyceny pracy sprzętu nie są takimi samymi kosztami, jakie ponosi przystępujący. Odnośnie punktów ...

materiału nie jest powiązane z kosztami zakupu, a jedynie z kosztami cięcia i dostawy na teren ...

zasadzie oszczędności w efekcie uniknięcia kosztów wynikających z utylizacji tego materiału ...

Stąd oferta przystępującego uwzględnia całkowity koszt pozyskania faszyny na potrzeby realizacji ...

od zamawiającego na rzecz odwołującego kosztów postępowania odwoławczego według norm przepisanych ...

wpis, 2) poniesione przez odwołującego koszty wynagrodzenia pełnomocnika w kwocie 3600 ...

wysokości cen rynkowych za użytkowanie sprzętu pływającego, zakup faszynady wiklinowej do ...

wyjaśnieniach nie wskazał jakim konkretnie sprzętem dysponuje i czy sprzęt ten rzeczywiście może zostać użyty ...

wysokości wynagrodzeń ani nie uwzględnił kosztów nabycia materiałów i usług. Obowiązkiem ...

ustalenie, że cena oferty (odpowiednio koszt, istotna część składowa) nie jest ...

np. kamień do wypełniania materacy, koszty faszyny wiklinowej, koszty kiszek z faszyny) oraz przyjęto ...

Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami ...

jak wpływają one na obniżenie kosztów realizacji zamówienia, jakie mają przełożenie ...

w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych ...

m3, nakłady 637, 3500, koszt jednostkowy 6,825 łącznie 4 ...

według oferty Bio-Hydrotechnika (bez kosztów narzutu i ka- mienia) 300 ...

wykonawcę, zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ...

zaświadczenie dotyczące pomocy publicznej, wykaz sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych ...

do wykonania robót z potwierdzeniem kosztów dysponowania (leasing, najem, własność), informacje ...

na wysokość ceny i jej kosztów składowych) potwierdzające, że cena całkowita ...

w zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ...

wskaźnikach: - robocizna - 35,00 zł - koszty pośrednie - 65% - zysk - 8% - koszty zakupu - 5% - podatek Vat - 23 ...

Partner J K. posiada własny sprzęt wodny i lądowy ( holowniki, barki ...

racjonalne wykorzystanie go po faktycznych kosztach (paliwo, robocizna). Ponadto niezbędny sprzęt do wykonywania w/w zadania ...

co ma zasadniczy wpływ na koszty jego translokacji na plac budowy ...

jednocześnie przy użyciu tego samego sprzętu, prac na trzech ostro- gach ...

w jedno miejsce pozwoli ograniczyć koszty. Ostroga nr 4/917 oddalona ...

jest utrudnieniem związanym z translokacją sprzętu i dostawę materiałów. Ponadto poinformował ...

35,00 zł, jest to koszt roboczogodziny net- to czy brutto ...

Hydrotechnika koparka na pontonie to koszt 200zł./h - w poz ...

według oferty Spelwar Hydrotech- nika koszt holownika to 220zł/h ...

w poz. 5 nie wyceniono sprzętu - w poz. 6 wyceniono sprężarkę ...

o.o. złożonej przez odwołującego koszt miesięczny najmu barki górnopo- kładowej ...

w poz. 8 nie wyceniono sprzętu - w poz. 9 wyceniono holownik ...

zł., według oferty Spelwar Hydrotechnika koszt holownika to 220zł/h ...

o.o. złożonej przez odwołującego koszt miesięczny najmu barki górnopokładowej w ...

zł., według oferty Spelwar Hydrotechnika koszt krypy 45zł/h, koszt kotwiarki 45zł/h, koszt łodzi ciężarowej - 34zł./h ...

2,5 m. 8.3. Sprzęt Do wykonania palisady drewnianej z ...

m, Wykonawca winien dysponować następującym sprzętem: - kafar ręczny "dobnia" - inne narzędzia ...

ręczne, - holownik, - barka górnopokładowa. Zastosowany sprzęt musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru ...

pozycjach wykonać ręcznie nie używając sprzętu pływającego i dźwigów, b) poz ...

11 jako realnych pomimo zaniżenia kosztów pracy sprzętu takiego jak koparka, holownik, krypa ...

zaniżają do 5,50zł. koszty faszyny, które po- winny wynosić ...

a także brak wliczenia w koszty faszyny, jej ścięcia i kosztów załadunku i rozładunku. Odwołujący mimo ...

zawarcia w nich ogólnych, nieskonkretyzowanych, nieudowodnionych i nieobalają- cych domniemania rażąco ...

pozycjach wykonać ręcznie nie używając sprzętu pływającego i dźwigów Izba ustaliła ...

mogły być wykonane bez użycia sprzętu pływającego i dźwigów. b) poz ...

11 jako realnych pomimo zaniżenia kosztów pracy sprzętu takiego jak koparka, holownik, krypa ...

wyjaśnieniach wskazał, że posiada własny sprzęt, w tym koparkę, holownik, krypę ...

zakresie. Przystępujący bę- dzie wykorzystywał sprzęt własny i w tym zakresie ponosił wyłącznie koszty pracy tego sprzętu, natomiast odwołujący będzie ten sprzęt wynajmował pokrywając poza kosztami pra- cy sprzętu także koszty ich najmu, tym samym różnice wynikające z wyceny pracy sprzętu pomiędzy tymi dwoma sposobami użycia sprzętu mogą występować. Nadto Izba dostrzegła ...

odwołujący uważa, że przystępujący zaniżył koszty sprzętu o: 90zł. w przypadku ...

ustaliła, że poza ceną pracy sprzętu odwołujący w pozycjach 2, 3 ...

Izba stwierdziła, że kwestionowany jest koszt koparki o 90zł. przemnożyła ...

x 90zł.(różnica w koszcie jedn. - 4,527) x 860 ...

Izba ustaliła, że kwestionowany jest koszt holownika o 135zł. i ...

przemnożyła 0,0113 x 135 - koszt jedn. 1,526 x 1285 ...

stanowi 1960,91zł. i koszt krypy o 19zł. i ...

przemnożyła 0,2267 x 19 - koszt jedn. 4,307 x 1285 ...

Izba ustaliła, że kwestionowany jest koszt holownika o 135zł. i ...

przemnożyła 0,023 x 135 - koszt jedn. 3,105 x 502 ...

stanowi 1558, 71zł. i koszt krypy o 19zł., i ...

przemnożyła 0,0455 x 19 - koszt jedn. 8,645 x 502 ...

Izba ustaliła, że kwestionowany jest koszt holownika o 135zł i ...

przemnożyła 0,0456 x 135 - koszt jedn. 6,156 x 1200 ...

co stanowi 7 387,20, koszt barki o 20,60zł ...

0,0652 x 20,60 - koszt jedn. 1, 343 x 1200 ...

co stanowi 1611,74zł., koszt krypy o 19zł. i ...

przemnożyła 0,0652 x 19- koszt jedn. 1,239 x 1200 ...

stanowi 1 486,56zł., koszt kotwiarki o 19zł. i ...

przemnożyła 0,0652 x 19- koszt jedn. 1,239 x 1200 ...

stanowi 1 486,56zł., koszt łodzi ciężarowej o 9 zł ...

przemnożyła 0,0652 x 9 - koszt jedn. 0,587 x 1200 ...

zaniżają do 5,50zł. koszty faszyny, które powinny wy- nosić ...

Izba ustaliła, że gdyby przyjąć koszt faszyny na poziomie wskazanym przez ...

wezwaniu do wyjaśnień dodatkowych tej koszt nie budził jakichkolwiek wątpliwo- ści ...

ofercie przystępujący, a co zwiększa koszt oferty, choćby tylko o marżę ...

tymi ofertami nie wy- kazał kosztu materiału - faszyny, a ten koszt właśnie kwestionuje podnosząc, że powinien ...

ocenie Izby przystępu- jący wykazał koszt faszyny, przedstawił jakie korzystne dla ...

w ocenie Izby, o ile koszt kwestionowany przez odwołujące- go był kosztem istotnym, to w ocenie Izby ...

a także brak wliczenia w koszty faszyny, jej ścięcia i kosztów załadunku i rozładunku. W zakresie ...

zamawiający nie pytał odwołującego o koszt faszyny, w tym koszt jej ścięcia, załadunku i rozładunku ...

faszyny. Przystępujący wyli- czył też koszty prac przygotowawczych na kwotę 5 ...

920, 73zł., a tego kosztu odwołujący nie objął zakresem odwołania ...

nie wskazuje ani na istotny koszt, ani na brak pokrycia w ...

pozycji 10, która łącznie stanowi koszt u przystępującego 20 820,16 ...

dzeniami, że wymagają one użycia sprzętu pływającego i dźwigów nie wykazał ...

wykona- nie prac bez tego sprzętu nie jest możliwe. Izba wzięła ...

łów wymaga według STWiORB użycia sprzętu, a nie samo wykonanie prac. Przystępujący przewidział koszt prac przygotowawczych nie kwestionowany przez ...

wskazał, o ile rzekomy brak sprzętu miałby zaniżać ofertę przystępującego. Tym ...

zaświadczenie dotyczące pomocy publicznej, wykaz sprzętu i ma- szyn niezbędnych lub ...

do wykonania robót z potwierdzeniem kosztów dyspono- wania (leasing, najem, własność ...

koszto- rys. Co do wykazu sprzętu i maszyn, to zamawiający wskazał ...

Partner J K. posiada własny sprzęt wodny i lądowy (holowniki, barki ...

racjonalne wykorzystanie go po faktycznych kosztach (paliwo, robocizna). Ponadto niezbędny sprzęt do wykonywania w/w zadania ...

co ma zasadniczy wpływ na koszty jego translokacji na plac budowy ...

zamawiającego zawartemu w wezwaniu. Przez koszty dysponowania zamawiający wskazał w wezwaniu ...

wskazał na własność. Dodatkowo wskazanie sprzętu jaki wykonawca użyje i koszt jego pra- cy znajduje się ...

treści złożonego kosztorysu. Co do kosztu kamienia i materacy siatkowo-kamiennych ...

9 i 11 co do kosztów użycia sprzętu Izba ustaliła, że przystępujący i ...

inny model realizacji zamówienia, przystępujący sprzętem wła- snym, odwołujący wynajmowanym, tym samym ich koszty i możliwości pozyskania sprzętu są odmienne, a dowody przedstawione ...

dowód w postaci kosztorysu, zatem koszt został udowodniony. Nadto Izba ustaliła, że nawet niedo- szacowanie w kosztach sprzętu zarzucane przez odwołującego w tych ...

dowodami nie wykazał, że minimalny koszt, jaki w takim przypadku jak ...

do podwykonawstwa, a nie wyłącznie kosztu faszyny, który zarzuca odwołujący. Tym ...

nie kwestionował wycenionych przez przystępującego kosztów prac przygotowaw- czych. Mając to ...

zawierającej rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia ...

553 zd. 1 ustawy. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie ...

stosownie do wyniku postępowania obciążając kosztami uiszczonego wpisu odwołującego. Izba nie zasądziła od odwołującego kosztów postępowania w oparciu o par ...

Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz ...

2020 r. poz. 2437), gdyż kosztów tych zamawiający nie wykazał rachunkiem ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2005 17 fragmentów

2005-04-18 » Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności oceny ofert

powtórzenie czynności oceny ofert. 2. Kosztami postępowania obciąża Miasto Jastrzębie Zdrój ...

na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 3 563 zł ...

podając rodzaju oraz numerów rejestracyjnych sprzętu przeznaczonego na utrzymanie chodników oraz, że sporządził kalkulację własną kosztów w sposób niezgodny ze SIWZ ...

nie żądał dokładnej informacji o sprzęcie. Istotne było wykazanie posiadania sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia, a ...

nie złożył oświadczenia o posiadaniu sprzętu. Nie sprecyzował też rodzaju sprzętu wraz z osprzętem do 2 ...

dotyczącej wykazania się przez wykonawcę sprzętem, a w części dotyczącej sporządzenie ...

sposób jednoznaczny obowiązku dokładnego wyszczególnienie sprzętu przeznaczonego do utrzymania chodników w ...

numerów rejestracyjnych, należało przyjąć, że sprzęt ten rejestracji nie wymaga, a ...

Zamawiającego Protestujący przedstawił wyłącznie zestawienie kosztów robocizny, materiałów i sprzętu bez podania sposobu ich obliczenia ...

w nim oświadczenie o posiadanym sprzęcie i prawidłowo wymieniło sprzęt przeznaczony do utrzymania chodników. Zamawiający ...

poszczególnych zadań tzn. zawiera wartość kosztów sprzętu, materiałów i wartość kosztów robocizny, kosztów pośrednich, wartości zysku i wysokość podatku VAT. Poza robocizną sprzętem, kosztami pośrednimi, zyskiem i VAT zdaniem ...

żądał złożenie przez wykonawców kalkulacji kosztów z uwzględnieniem wszystkich składników cenowych ...

wymogów gdyż nie zawierała wszystkich kosztów realizacji przedmiotu zamówienia określonego w ...

uwzględnił w kwocie oferty wszystkie koszty składające się na koszty wykonania przedmiotu umowy. Ponadto Zespół ...

ofert. Zdaniem Zespołu Arbitrów brak udowodnienia wykonania usługi skutkować powinien wykluczeniem ...

orzec jak w sentencji. O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku ...

zamówień publicznych. Uznano za uzasadnione koszty zgłoszone przez pełnomocnika Odwołującego w ...

123456...451następne »