Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 3324/20, KIO 3383/20 – Wyrok KIO – 2021-01-15 580 fragmentów

2021-01-15 » Uwzględnia oba odwołania

przez siebie twierdzenia w zakresie ceny, a tym samym nie wykazał, że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w tym istotnej części składowej ceny tj. ceny za zamówienie objęte prawem opcji, b) wykonawca nie skalkulował pełnego zakresu przedmiotu zamówienia i nie jest on w stanie wykonać przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności z uwagi na: konieczność zapewnienia pracownikom praw pracowniczych, uwzględnienia wynikających z SIWZ kosztów pracowniczych i innych elementarnych składników ceny, c) wykonawca nie skalkulował pełnego zakresu istotnej części składowej ceny, tj. ceny jednostkowej odnoszącej się do części ...

w rzeczywistości nie zaoferował Zamawiającemu zamówienia objętego opcją za darmo i że wartość opcji została wliczona w cenę zamówienia publicznego. Koszty związane z realizacją zamówienia objętego prawem opcji zostały wycenione w zamówieniu podstawowym. Powyższe potwierdzają przedłożone przez Przystępującego CZA-TA wyjaśnienia ceny, w szczególności załączona kalkulacja ceny (tabela), która obrazuje, iż wszystkie koszty realizacji zamówienia objętego opcją z wyjątkiem koncentratu i ściereczek zostały ujęte w cenie zamówienia podstawowego. W sposób ewidentny jest to niezgodne z wymogami Zamawiającego, który nakazał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia osobną wycenę opcji (wskazuje na to zarówno samo wprowadzenie prawa opcji, jak i przygotowana tabela wyceny ...

przez siebie twierdzenia w zakresie ceny, a tym samym nie wykazał, że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w tym istotnej części składowej ceny, tj. ceny za zamówienie objęte prawem opcji, b) Wykonawca ECO nie skalkulował pełnego zakresu przedmiotu zamówienia i nie jest on w stanie wykonać przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności z uwagi na: konieczność zapewnienia pracownikom praw pracowniczych, uwzględnienia wynikających z SIWZ kosztów pracowniczych, nie uwzględnił kosztów wynikających z konieczności zagwarantowania praw pracowników niepełnosprawnych (w szczególności wymaganej ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2015 0 fragmentów

2015-12-15 » Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 4/2015

Bednarczyk Grzegorz BzG 4/2015 Zamówienia publiczne Ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) wspomina o opcji tylko w art. 34 ust. 5 - nakazując uwzględniać wartość opcji w wartości zamówienia w przypadku dostaw lub usług. Instrumentu tego nie regulują wprost także żadne inne przepisy (czymś zupełnie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 390 fragmentów

2015-11-10 » Uwzględnia odwołanie

wykonawców tylko odwołującemu nie pasuje prawo opcji, a przecież wszyscy wykonawcy mają je przypisane w takim samym zakresie, tj. dla wszystkich jest określona w takim samym zakresie. Domyślam się, że z przyczyn wewnętrznych odwołujący nie godzi się na prawo opcji. Uważa, że dostawa reduktorów to zamówienia powtarzające się okresowo, bo wynikają ze stałych zapotrzebowań na takie reduktory spowodowane awariami a także ...

klasyczna nie zawierają definicji prawa opcji. Polski ustawodawca dokonując implementacji prawa opcji przyjął taką samą metodę szczątkowej regulacji zagadnienia prawa opcji w ustawie prawo zamówień publicznych. W związku z tym, że na przestrzeni lat ...

przyjąć , że zmiany ilościowe są prawem opcji to brak uzasadnienia logicznego realizowania dodatkowych zamówień zasamą cenę. Gdyby prawo dopuszczało prawo opcji na zasadzie zwiększania czy też zmniejszania wolumenu zamówień to zamawiający powinien dopuścić wycenę odrębną dla poszczególnych części zamówienia. Można tylko na marginesie wskazać, że zmniejszenie ilości zamówień powinno skutkować podwyższeniem ceny a zwiększenie zamówień powinno skutkować obniżeniem ceny (artykuł Monitor zamówień publicznych kwiecień nr 04/128/2015 Prawo opcji Pani Katarzyna Bełdowska str. 27). Niedopuszczalność prawa opcji w wersji wynikającej z zaskarżonej SIWZ wynika także z bezspornych ustalonych okoliczności, że reduktory wyprodukowane na zamówienie zamawiającego a nie odebrane w ramach proponowanego prawa opcji nie mogą podlegać odsprzedaży na ...

123456...119następne »