Spróbuj: "odrzucenie odwołania w części" 98

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 2616/19 – Wyrok KIO – 2020-01-15 194 fragmenty Premium ciekawe zdania

2020-01-15 » Zaskarżone » Uwzględnia odwołanie

kar związanych z nieuruchomieniem sieci w terminie określonym w warunkach przewidzianych przez Zamawiającego. Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie z dnia 13 stycznia 2020 r. wniósł o: 1. odrzucenie odwołania w części obejmującej zarzuty o numerach 1 ...

Zarzuty wniesione po terminie określonym w ustawie. Zarzuty sformułowane w punktach 1-3 odwołania są spóźnione, w związku z czym odwołanie w tej części podlega odrzuceniu. Zgodnie z art. 182 ust. 3 pkt 1 Pzp, odwołanie od czynności zaniechania odtajnienia informacji ...

jako tajemnicy przedsiębiorstwa, są spóźnione. Odwołanie wniesione po terminie podlega odrzuceniu. Połączenie zarzutów spóźnionych z zarzutami wniesionymi w terminie, nie może skutkować sanowaniem naruszenia terminu na wniesienie odwołania, który jako termin zawity nie podlega przywróceniu. W związku z tym, odwołanie w części obejmującej spóźnione zarzuty podlega odrzuceniu. Takie rozstrzygnięcie zapadło w sprawie KIO 940/19. Podsumowując, Zamawiający wniósł o odrzucenie odwołania w części obejmującej zarzuty nr 1-3 odwołania, analogicznie jak w przytoczonym powyżej wyroku KIO 940/19. Zamawiający wskazał, że w sytuacji, gdy Izba nie podzieli poglądu o możliwości odrzucenia odwołania w części, to wnosi o oddalenie zarzutów nr 1-3 odwołania jako wniesionych po terminie, bez ...

123456...1665następne »