Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2006 23 fragmenty

2006-01-17 » Uwzględnia odwołanie, unieważnia czynność odrzucenia oferty Odwołującego, unieważnia czynność unieważnienia postępowania z powodu niezłożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu i unieważnia postępowanie z uwagi na fakt, iż postępowanie obarczone jes

b SIWZ, Zamawiający żądał złożenia formularza cenowego wraz z kosztorysem ofertowym według załącznika nr 4. Jednocześnie ...

opisane przez Zamawiającego oraz wypełnił formularz ofertowy, w którym zaoferował wykonanie przedmiotu ...

nie wynika, iż by wymagany formularz cenowy stanowił dokument o takiej doniosłości, która uzasadniałaby odrzucenie oferty w przypadku jego braku. Powołany wyżej argument znajduje również ...

123456...736następne »