Spróbuj: "brak dowodów że cena nie jest rażąco niska" 1

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013 102 fragmenty

2013-01-10 » Oddala odwołanie

po dokonaniu analizy wyjaśnień Odwołującego nie miał pewności, że zaoferowana przez niego cena jest ceną rażąco niską i tym samym brak było podstaw do odrzucenia oferty wykonawcy. Co do zarzutu braku dowodów przy wyjaśnieniach Odwołujący stwierdził, że (…) Przedstawianie dowodów, o których mowa w art ...

dowiedzenie lub uprawdopodobnienie twierdzeń wykonawcy - ich brak nie ma charakteru formalnego i nie stanowi np. formalnej przesłanki do odrzucenia wyjaśnień lub uznania, że cena jest rażąco niska, lecz jedynie ich przedłożenie lub brak może wpłynąć na ocenę zamawiającego w przedmiocie wystąpienia rażąco niskiej ceny. W przedmiotowym postępowaniu wobec szczegółowych wyjaśnień Odwołującego przedstawianie dodatkowych dowodów nie wydawało się być zabiegiem koniecznym". Odwołujący podniósł także, że argumentem za odrzuceniem jego oferty nie może być różnica pomiędzy ceną zawartą w jego ofercie, a szacunkową wartością zamówienia ...

1 pkt 4 ustawy Pzp - będzie odrzucenie jego oferty na podstawie domniemania, wynikającego z braku wykazania, że cena w ofercie tego wykonawcy jest rażąco niska. Izba w tym przypadku podzieliła prezentowany w orzecznictwie pogląd, że zakres informacji w wyjaśnieniach, ogólnikowy i pozbawiony konkretnych danych nie może prowadzić do oceny, że podana w ofercie cena nie jest rażąco niska. Tak jak wyżej podano, ustawa ...

123456...473następne »