Logowanie

Forma zobowiązania podmiotu trzeciego (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) – 8 fragmentów

Opinia prawna archiwalna wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

I. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia ...
formy pisemnej zobowiązania, określonej w art. 26 ust. 2b Pzp. III. Dodatkowo wskazać należy, iż § 6 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów ...
złożone zobowiązanie, wynikający z przepisu art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a nie przepisy ...

Stosowanie art. 36 ust. 5 w zw. z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - podwykonawstwo a dysponowanie zasobami podmiotu trzeciego – 18 fragmentów

Opinia prawna archiwalna wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Zgodnie z treścią art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia ...
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą ...
zasoby tego podwykonawcy zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP w celu wykazania ...

Warunki dopuszczalności powoływania się przez wykonawcę na referencje dotyczące osób trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (art. 26 ust. 2b ustawy - Prawo zamówień publicznych) – 13 fragmentów

Opinia prawna archiwalna wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Stosownie do postanowienia art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia ...
takich dokumentów. Jedynie przykładowo w art. 26 ust. 2b ustawy PZP wskazuje się ogólnie ...
jednak właściwy kierunek wykładni przepisu art. 26 ust. 2b ustawy PZP przy ustalaniu jakimi ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012 – 61 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

Odwołujący stawiając zarzut dotyczący naruszenia art. 57 ust. 1 i 2 w związku z art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, podniósł, że Zamawiający ...
podmiotów trzecich udostępnione w trybie art. 26 ust. 2b PZP, na które powołali się ...
zgodni, że ustawodawca wprowadzając w art. 26 ust. 2b Pzp możliwość posługiwania się przez ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2013 – 21 fragmentów

trzecich), na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te ...
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te ...
postępowaniu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. W konsekwencji stwierdzić ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. – 2012 – 48 fragmentów

podmiotów trzecich, udostępnione w trybie art. 26 ust. 2b PZP, podlega punktacji w celu ...
potwierdzeniem zdolności Skarżącego zgodnie z art. 26 ust. 2b P.z.p. do realizacji ...
KIO został wydany z naruszeniem art. 57 ust. 1 - 3 w związku z art. 26 ust. 2 b P.z.p. oraz art. art. 7 ust. 1 P.z.p. W ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach – 2012 – 70 fragmentów

znajduje potwierdzenia w literalnym brzmieniu art. 26 ust. 2b p.z.p. Do postępowania ...
zarzucając Zamawiającemu na skutek naruszenia art. 51 ust. 2 w zw. z art. 26 ust. 2b, art. 24 ust. 2 pkt 3 i 4 ...
przyjąć, ze wobec wadliwej wykładni art. 26 ust. 2 b p.z.p. i nieuwzględnieniu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013 – 49 fragmentów

Oddala odwołanie

podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b PZP w sposób niewłaściwy i ...
podmiot, o którym mowa w art. 26 ust. 2b PZP. Wprawdzie z brzmienia § 7 ust. 2 obowiązującego Rozporządzenia wynika, że ...
podmiot, o którym mowa w art. 26 ust. 2b PZP. (pkt. III.1.3 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012 – 70 fragmentów

Uwzględnia oba odwołania

także wykładnia celowościowa i funkcjonalna art. 26 ust. 2b ustawy Pzp przemawia za tym ...
postępowania. Także ze zdania drugiego art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - zdaniem Odwołującego - nie ...
rozumienia instytucji uregulowanej w przepisie art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp. Według Odwołującego za ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2014 – 44 fragmenty

naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 24 ust. 2 pkt. 4, art. 24 ust. 1 pkt 1a w zw. z art. 26 ust. 2b i art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i § 3 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów ...
również wykonawcę, który na podstawie art. 26 ust. 2b Pzp, korzysta z zasobów podmiotu ...
się nad rolą podmiotu z art. 26 ust. 2b Pzp i dostrzegł, iż istotą ...

1 następne »