Logowanie

KIO 480/12 – Wyrok KIO – 2012-03-22 – 40 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

przedmiotowym postępowaniu doszło do naruszenia art. 22 ust. 4 Pzp, poprzez błędne sformułowanie opisu ...
jako taki jest niezgodny z art. 22 ust. 4 Pzp. Powyższe informacje odwołujący uzyskał ...
unieważnia postępowanie w nawiązaniu do art. 22 ust. 4 Pzp, w związku z faktem ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2014 – 18 fragmentów

Umorzyć postępowanie odwoławcze

Odwoławczej, zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 1. art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 4 oraz art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp ...
sposób ograniczający uczciwą konkurencję. 2. art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 4 oraz art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp ...
i w sposób nieprecyzyjny. 6. art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 4 oraz art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2014 – 7 fragmentów

Umorzyć postępowanie odwoławcze

naruszenie następujących przepisów ustawy: 1. art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp w związku z art. 22 ust. 4 Pzp poprzez sporządzenie opisu sposobu ...
zdolnych wykonać przedmiotowe zamówienie; 2. art. 22 ust. 1 pkt 3 Pzp w związku z art. 22 ust. 4 Pzp poprzez sporządzenie opisu sposobu ...
należało umorzyć na podstawie przepisu art. 186 ust. 2 ustawy Pzp. Mając powyższe ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2010 – 17 fragmentów

Nie uwzględniono zastrzeżeń

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych naruszenia art. 22 ust. 4 oraz art. 7 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający podniósł ...
o uwzględnieniu zastrzeżeń dotyczących naruszenia art. 22 ust. 4 oraz art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Jednocześnie Prezes ...
wyraziła opinii w zakresie naruszenia art. 22 ust. 4 oraz art. 7 ust. 1 z uwagi na uwzględnienie ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2013 – 9 fragmentów

Umorzyć postępowanie odwoławcze

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 1) art. 7 ust. 1, art. 23 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez ...
nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, 2) art. 7 ust. 1 oraz art. 22 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ...
niezgodnie z ww. rozporządzeniem, 3) art. 7 ust. 1 oraz art. 22 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2011 – 17 fragmentów

Nie uwzględniono zastrzeżeń

przez lidera konsorcjum, zamawiający naruszył art. 22 ust. 4 w związku z art. 7 ust. 1 Pzp oraz art. 23 ust. 3 Pzp. Prezes Urzędu podkreślił ...
spełniania warunku, co stanowi naruszenie art. 22 ust. 4 Pzp; 7. zamawiający dokonał ustalenia ...
stwierdził naruszenie przez zamawiającego przepisów art. 22 ust. 4 w związku z art. 7 ust. 1 Pzp oraz art. 22 ust. 4 w związku z art. 7 ust. 1 Pzp oraz art. 23 ust. 3 Pzp. Sygn. akt KIO ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2010 – 10 fragmentów

Oddala odwołanie

PZP, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 7 ust. 1 oraz art. 22 ust. 4 ustawy. Zamieszczenie opisu dotyczącego oceny ...
zasady nie narusza dyspozycji przepisu art. 22 ust. 4 ustawy PrZamPubl. Jest on związany ...
opisu w sposób sprzeczny z art. 22 ust. 4 ustawy PrZamPubl. W przedmiotowym zamówieniu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 – 22 fragmenty

Oddala odwołanie

wiedzą i doświadczeniem stosownie do art. 22 ust. 4 ustawy Pzp ma być związane ...
zmiana warunków dokonana w dniu 4 sierpnia 2016 r. narusza art. 22 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, ponieważ ...
warunków udziału w postępowaniu - z art. 22 ust. 4 i 5 ustawy Pzp. Wobec ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2012 – 16 fragmentów

przepisami naruszając normy prawne zawarte art. 7, art. 22 ust. 4, art. 36 ust. 1 pkt 5 i § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia. 4) zaniechania opisania w SIWZ sposobu ...
narusza normy prawne zawarte w art. 7, art. 22 ust. 3 i 4, art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy, 5 ...
co narusza dyspozycje wyrażone w art. 7, art. 22 ust. 4 i art. 25 ust. 1 ustawy, 6) przygotowanie oświadczenia ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2016 – 4 fragmenty

Umorzyć postępowanie odwoławcze

zamówieniu, zarzucając Zamawiającemu naruszenie przepisów: art. 7 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 w zw. z art. 22 ust. 4 i 5 ustawy Pzp. W dniu 22 stycznia 2016 r. do Prezesa ...
powyższego postępowanie odwoławcze - zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp - należało umorzyć ...
postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy Pzp w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a ...

1 następne »