Logowanie

XXIII Ga 634/09 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2009-10-29 – 30 fragmentów

protestem z zastrzeżeniem wynikającym z art. 181 ust. 4 Pzp nie przysługuje ...
powiadomić skoro, jak twierdzi skarżący, art. 181 ust. 5 nie jest opatrzony ...
Sądu Okręgowego ustawodawca wskazał w art. 181 ust. 5 Pzp na obowiązek ...

UZP/ZO/0-287/06 – Wyrok ZA – 2006-02-06 – 23 fragmenty

Oddala odwołanie

Zamawiający naruszył w sposób rażący art. 181 ust.3 ustawy Prawo zamówień ...
co "jest kolejnym rażącym naruszeniem art.181 ust.3 ustawy Prawo zamówień ...
Zamawiający w sposób rażący naruszył art. 181 ust.3" powoduje, że "postępowanie ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2009 – 24 fragmenty

Odrzuca odwołanie

zostało poprzedzone protestem, z zastrzeżeniem art. 181 ust. 4 dotyczącym uczestnictwa w ...
do postępowania protestacyjnego jest tylko art. 181 ust. 4 ustawy, do którego referuje przepis art. 187 ust. 4 pkt 2 ...
pomieszczone zostały w ust. 5 art. 181 Pzp, który stanowi, iż wykonawca ...

UZP/ZO/0-155/07 – Postanowienie ZA – 2007-02-21 – 12 fragmentów

Odrzuca odwołanie

tym Zamawiający powołując się na art. 181 ust. 3 ustawy Prawo zamówień ...
oraz powołując się na treść art. 181 ust. 4 pkt 1 ustawy ...
się w wyniku wniesienia protestu (art. 181 ust. 6 ustawy). Przedmiotem protestu ...

UZP/ZO/0-1035/06 – Wyrok ZA – 2006-04-18 – 12 fragmentów

Oddala odwołanie

ocenie Odwołującego stanowiło to naruszenie art. 7 ust. 1 oraz art. 181 ust. 3 ustawy z dnia ...
ciążącego na nim, zgodnie z art. 181 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień ...
przez Zamawiającego czynności przewidzianej w art. 181 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień ...

UZP/ZO/0-2295/06 – Postanowienie ZA – 2006-08-18 – 8 fragmentów

Odrzuca odwołanie

90 . 3. Uzasadnienie Zgodnie z art. 181 ust. 7 ustawy Prawo zamówień ...
się do protestu. Zgodnie z art. 181 ust. 4 ustawy Prawo zamówień ...
przez wykonawcę wezwanego zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy Prawo zamówień ...

UZP/ZO/0-2170/05 – Wyrok ZA – 2005-08-17 – 10 fragmentów

Oddala odwołanie

odrzucił ofertę. Jego zdaniem przepis art. 181 pkt 2 Pzp przy wezwaniu ...
do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art. 181 ust. 1 Pzp) W takim ...
na oferencie. Zamawiający zgodnie z art. 181 ust. 2 Pzp dopełnił obowiązku ...

UZP/ZO/0-2703/06 – Wyrok ZA – 2006-11-07 – 15 fragmentów

Oddala odwołanie

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu rażące naruszenie art. 181 ust. 3 ustawy z dnia ...
Zdaniem Odwołującego, Zamawiający rażąco naruszył art. 181 ust. 3 Pzp, a naruszenie ...
podtrzymany w odwołaniu zarzut naruszenia art. 181 ust. 3 Pzp poprzez zaniechanie ...

UZP/ZO/0-561/07 – Postanowienie ZA – 2007-05-16 – 13 fragmentów

Odrzuca odwołanie

r. zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów art. 24 ust. 1 pkt 10, art. 89 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 oraz art. 181 ust. 2 a ustawy Prawo ...
Obowiązek, o którym mowa w art. 181 ust. 3 ustawy Prawo zamówień ...
przez wykonawcę wezwanego zgodnie z art. 181 ust. 3 Pzp i dotyczy ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2008 – 21 fragmentów

Odrzuca odwołanie

winien zostać odrzucony na podstawie art. 181 ust. 6 Pzp. Z ostrożności ...
Odwołującego jako niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 Pzp. Podniósł, iż ...
Odwołanie podlega odrzuceniu na podstawie art. 187 ust. 4 pkt 6 w związku z art. 181 ust. 6 Pzp, gdyż odwołanie ...

1 następne »