Spróbuj: "W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby wykaz" 1

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2019 401 fragmentów

2019-05-08 » Oddala odwołanie

wykonawcy informatycznych komponentów i zaprezentowania, w jaki sposób oprogramowanie to realizuje funkcjonalności wskazane przez Zamawiającego. Wymagania te są w pełni uzasadnione potrzebami Zamawiającego i specyfiką przedmiotu zamówienia. Każdy wykonawca może ponieść odpowiednie nakłady i przygotować (zaprojektować lub zakupić) oprogramowanie prezentujące Zamawiającemu w jaki sposób wymagane funkcjonalności będą realizowane w systemie, który zostanie wykonany w ramach przedmiotowego zamówienia. Trudno za niezgodną z zasadami uczciwej konkurencji uznać okoliczność, iż jedni wykonawcy ...

ws. dokumentów Ustawodawca wskazał, że w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może dopuścić, aby wykaz o którym mowa w ust. 4 pkt 2, dotyczył ...

tylko tym wykonawcom, którzy gwarantują Zamawiającemu, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z celem danego postępowania. Rozszerzenie konkurencji nie jest celem w sposób bezwzględny najwyższym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Granicę dla rozszerzania konkurencyjności danego postępowania wyznaczają realne i obiektywne czynniki, mierzące zdolności wykonawcy w kontekście specyfiki i wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie ma obowiązku dostosowywania wymagań określających warunki udziału w postępowaniu do warunków dostępnych konkretnemu wykonawcy. Takie działanie Zamawiającego prowadziłoby bowiem do naruszenia jednej z naczelnych, zasad wyrażonych w art. 7 ust. 1 Pzp, tj. zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Podkreślić ...

123456...206następne »