Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 2521/15 – Wyrok KIO – 2015-11-30 27 fragmentów

2015-11-30 » Oddala odwołanie

i dodatki rodzinne pochodzące z URSSAF (str. 51 i 53 wniosku ...

et des Allocations Familiales (dalej "URSSAF"). W wyniku badania, URSSAF wydaje zaświadczenie potwierdzające stan opłacania ...

Pracy jest możliwość wydawania zaświadczeń URSSAF o niezaleganiu w opłacaniu składek ...

jednak jest to dokument, który URSSAF wydaje przedsiębiorcy, który realizuje umowę ...

ostatni miesiąc. Odwołujący złożył zaświadczenie URSSAF "Attestation de versement de cotisations ...

Również fakt załączenia zaświadczenia z URSSAF wydanego za miesiąc kwiecień 2015 ...

r. Także obydwa zaświadczenia z URSSAF. To, że jedno z nich ...

widać zestawiając obydwa dokumenty z URSSAF załączone do wniosku Przystępującego. Choć ...

oraz zdrowotne, we Francji jest URSSAF. Prawo francuskie przewiduje wystawienie zaświadczeń ...

uzyskiwania zaświadczeń co miesiąc, ponieważ URSSAF wydaje 2 rodzaje zaświadczeń. Pierwsze ...

przez ten sam organ czyli URSSAF. W obydwu wypadkach wnioski i ...

stronie 51 znajduje się zaświadczenie URSSAF język francuski a tłumaczenie str ...

2014 r., str. 53 oferty URSSAF język francuski str. 54 wygenerowane ...

przede wszystkim wydruki ze strony URSSAF oraz zaświadczenia URSSAF, które nigdy nie były zatajane ...

06/2015 roku przez dyrektora URSSAF -Związek na rzecz poboru składek ...

06/2015 roku przez dyrektora URSSAF -Związek na rzecz poboru składek ...

11/2015 roku przez dyrektora URSSAF -Związek na rzecz poboru składek ...

11/2015 roku przez dyrektora URSSAF -na podstawie art.L.243 ...

Uzyskania zaświadczenia; wydruk ze strony URSSAF W przypadku umowy na co ...

składek i opłat społecznych wobec Urssaf. W przypadku zamówienia publicznego o ...

pracodawcy (deklaracje i płatności) wobec URSSAF, swoich zobowiązań podatkowych wobec Skarbu ...

5) Kolejny wydruk ze strony URSSAF na temat zaświadczenia należytej staranności ...

francuski odpowiednik zakładu ubezpieczeń społecznych URSSAF raz do roku na dzień ...

powyżej w ustaleniach Izby zaświadczenia URSSAF wystawione w dniach 30 września ...

attestation de vigilance wystawiane przez URSSAF) dla spółki Comarch SAS spełniają ...

pracodawcy (deklaracje i płatności) wobec URSSAF, swoich zobowiązań podatkowych wobec Skarbu ...

06.2015 roku przez francuski URSSAF(attestation de marche public), jak ...