Logowanie

KIO/UZP 193/08 – Wyrok KIO – 2008-03-17 – 1 fragment

Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO/UZP 193/08 WYROK z dnia 17 marca ...

O rażąco niskiej cenie (cz. I)

Kaczmarczyk Jacek, Buduj z Głową, BzG 2/2009

wykonawców biorących udział w postępowaniu" (KIO/UZP 193/08)"Za ofertę z ceną rażąco ...
wykonawcę byłoby dla niego nieopłacalne" (KIO/UZP 383/08)"O rażąco niskiej ...
w innym zaś wprost przeciwnie" (KIO/UZP 671/08)"W orzecznictwie przyjmuje ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2009 – 3 fragmenty

Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO/UZP 196/09 WYROK z dnia ...
0-2353/08, sygn. akt KIO/UZP 36/07, potwierdzają, że oferta ...
żadnymi dowodami. Cyt. Sygn. akt: KIO/UZP 193/08 Wyrok z dnia 17 marca ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2011 – 1 fragment

Uwzględnia odwołanie

pkt 2 ustawy" (sygn. akt KIO/UZP 193/08). Nie ma możliwości zmiany terminu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2008 – 1 fragment

Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO/UZP 193/08 WYROK z dnia 17 marca ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu – 2008 – 2 fragmenty

marca 2008 roku , sygn. akt KIO/UZP 193/08 1.zmienia zaskarżony wyrok o ...
17 marca 2008 w sprawie KIO/UZP 193/08 Krajowa Izba Odwoławcza (dalej KIO ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2009 – 7 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

2008 r. o sygn. akt KIO/UZP 193/08 (to na wykonawcy spoczywa ciężar ...
prawa (powołał się na wyrok KIO/UZP 1443/08 z dnia 23 ...
września 2009 r. sygn. akt KIO/UZP 1234/09, KIO/UZP 1238/09, KIO/UZP 1240/09, zgodnie z którym ...