Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020 18 fragmentów

2020-07-06 » Zaskarżone » Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie, Oddala odwołanie, Oddala odwołanie, Umarza postępowanie odwoławcze

na ePuap oraz udostępnionego przez miniPortal. Dodatkowo powyższy punkt SIWZ wskazywał ...

dostępnego na e-Puap wynosi 150 MB, zaś załączniki, których łączny rozmiar ...

na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/AplikacjaSzyfrowanie.aspx ...

przesyłanego za pośrednictwem ePuap wynosi 150 MB." oraz " W sytuacji, gdy rozmiar zaszyfrowanego pliku przekracza 150 MB, przed przystąpieniem do szyfrowania należy ...

636KB i 19,3MB. Dopiero w wyniku tego nieplanowanego ...

na ePuap oraz udostępnionego przez miniPortal. Podczas załączania skompresowanych i zaszyfrowanych ...

na ePuap oraz udostępnionego przez miniPortal. Wskazany zapis określał jednocześnie, że ...

na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ApIikacjaSzyfrowanie.aspx ...

na ePuap oraz udostępnionego przez miniPortal. Zamawiający informuje, że faks nie ...

pośrednictwem Poczty elektronicznej wynosi 25 MB, z kolei w przypadku Formularza ...

przesyłanego jako załącznik pliku wynosi 150 MB. 3. Załączniki, których łączny rozmiar ...

stanie faktycznym zdecydował się wykorzystać miniportal oraz formularze ePUAP celem przekazania ...

postanowieniach Regulaminu korzystania z systemu miniPortal czy też w samej Instrukcji ...

ww. instrukcjami korzystania z systemu miniportal-ePUAP postanowił skorzystać z "Formularza ...

się na skorzystanie z systemu miniportal-ePUAP, na dodatek wybierając nieprawidłowe ...

oraz regulaminu korzystania z systemu miniportal-ePUAP. Zamawiający stwierdził, że nie ...

problemy techniczne w działaniu systemu miniportal ePUAP nie powiadomił o tym ...

niezgodnie z zapisami regulaminu systemu miniportal-ePUAP, który na mocy ust ...