Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Informacja dotycząca systemu sprawozdań – Komunikat UZP – 2020-02-27

2020-02-27 » UZP / Aktualności

Z uwagi na zwiększony ruch użytkowników w ostatnich dniach w systemie sprawozdań wynikający ze zbliżającego się terminu na przekazania sprawozdania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych o udzielonych zamówieniach, uprzejmie informujemy, że mogą występować problemy z dostępem do formularzy. Przepraszamy...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie WSA w Gdańsku – 2020

2020-02-20 » Odrzucono skargę

III SA/Gd 120/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Bartłomiej Adamczak po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T.G. na uchwałę Rady Miejskiej z dnia 26 listopada ...

Klauzule: mediacyjna i koncyliacyjna w umowach w sprawie zamówienia publicznego

2020-02-19 » UZP / Aktualności

W związku z rosnącym zainteresowaniem możliwościami polubownego rozwiązywania sporów wynikających z umów w sprawie zamówienia publicznego, Prokuratoria Generalna RP, która współpracuje z Urzędem Zamówień Publicznych w działaniach mających na celu upowszechnienie wiedzy na temat nowej ustawy Prawo ...

„Nowe Pzp” w Pile - zapraszamy na konferencję

2020-02-19 » UZP / Aktualności

Są dodatkowe wolne miejsca na konferencję "Nowe Prawo zamówień publicznych" w Pile 26 lutego 2020 r. Serdecznie zapraszamy do zgłoszenia udziału. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału wraz ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi. Udział w konferencji jest ...

KIO 186/20 – Wyrok KIO – 2020-02-11 Premium

2020-02-11 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 186/20 WYROK z dnia 11 lutego 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Patyk Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lutego 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 stycznia 2020 r. ...

KIO 158/20 – Wyrok KIO – 2020-02-10 Premium

2020-02-10 » Oddala odwołanie

sygn. akt: KIO 158/20 WYROK z dnia 10 lutego 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lutego 2020 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 stycznia 2020 r. przez ...

KIO 138/20 – Wyrok KIO – 2020-02-07 Premium

2020-02-07 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt KIO 138/20 WYROK z dnia 7 lutego 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Członkowie: Monika Szymanowska Ryszard Tetzlaff Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lutego 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa ...

KIO 149/20 – Postanowienie KIO – 2020-02-07 Premium

2020-02-07 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 149/20 POSTANOWIENIE z dnia 7 lutego 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron i uczestnika postępowania odwoławczego w dniu 7 lutego 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do ...

XII Ga 766/19 – Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku – 2020-02-06 Premium

2020-02-06 » Oddala apelację

Sygn. akt XII Ga 766/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lutego 2020 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Dariusz Kardaś Sędziowie: SO Jolanta Safader-Skwarlińska SR del. Anita Różalska Protokolant: sekretarz sądowy Martyna Czujak ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2020

2020-02-06

Wydanie tymczasowe POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 6 lutego 2020 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 10 lit. h) - Artykuł 12 ust. 4 - Wyłączenia szczególne dotyczące zamówień na usługi - Usługi w ...

123456...4221następne »