Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Przywrócenie dostępności strony obywatel.gov.pl – Komunikat UZP – 2020-01-23

2020-01-23 » UZP / Aktualności

Urząd Zamówień Publicznych informuje, że strona obywatel.gov.pl współpracująca z miniPortalem jest już dostępna....

Niedostępność strony obywatel.gov.pl

2020-01-22 » UZP / Aktualności

Urząd Zamówień Publicznych informuje o niedostępności strony obywatel.gov.pl współpracującej z miniPortalem, co uniemożliwia użytkownikom korzystanie z formularzy do złożenia oferty/ wniosku w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz komunikacji. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji z ...

KIO 2606/19 – Wyrok KIO – 2020-01-13 Premium

2020-01-13 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 2606/19 WYROK z dnia 13 stycznia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 grudnia ...

KIO 2609/19 – Wyrok KIO – 2020-01-10 Premium

2020-01-10 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 2609/19 WYROK z dnia 10 stycznia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 stycznia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 grudnia 2019 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok NSA – 2020

2020-01-08 » Uchylono zaskarżony wyrok i decyzję II instancji

I GSK 208/18 - Wyrok NSA SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Grzelak Sędzia NSA Dariusz Dudra Sędzia del. WSA Piotr Kraczowski (spr.) Protokolant Bartosz Barczyk po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2020 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej ...

KIO 2534/19 – Wyrok KIO – 2020-01-02 Premium

2020-01-02 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt KIO 2534/19 WYROK z dnia 2 stycznia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 grudnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 grudnia 2019 r. ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Kielcach – 2019

2019-12-31 » Uchylono zaskarżoną decyzję

I SA/Ke 403/19 - Wyrok WSA w Kielcach SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Grabowska, Sędziowie Sędzia WSA Magdalena Chraniuk-Stępniak (spr.), Sędzia WSA Danuta Kuchta, Protokolant Starszy inspektor sądowy Michał Gajda, po rozpoznaniu na ...

KIO 2537/19 – Wyrok KIO – 2019-12-30 Premium

2019-12-30 » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 2537/19 WYROK z dnia 30 grudnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 grudnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 grudnia 2019 r. przez ...

KIO 2520/19 – Wyrok KIO – 2019-12-30 Premium

2019-12-30 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 2520/19 WYROK z dnia 30 grudnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Członkowie: Piotr Kozłowski Emil Kuriata Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 grudnia 2019 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej ...

Zmiana rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej

2019-12-30 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 grudnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw RP zostało ogłoszone Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania...

123456...4193następne »