Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

III CZP 47/03 – Uchwała Sądu Najwyższego – 2003-07-16

2003-07-16 » Wykonawca, którego oferta została przyjęta przez zamawiającego w postępowaniu o zamówienie publiczne, nie biorący (...)

Uchwała z dnia 16 lipca 2003 r., III CZP 47/03 Sędzia SN Lech Walentynowicz (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Gerard Bieniek Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi Gminy Miasta P. - Zakładu Budżetowego Wysypiska Odpadów Komunalnych miasta P. przeciwko Przedsiębiorstwu ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2003

2003-06-15 » Łyczkowski Stanisław, Buduj z Głową, BzG 2/2003

Łyczkowski Stanisław BzG 2/2003 Zamówienia publiczne W niniejszym artykule zamierzam zwrócić Państwa uwagę i jednocześnie wyczulić na problem, jakim jest niewykonanie zamówienia lub wykonanie go z nienależytą starannością. Zgodnie z art.19 ust.1 pkt 1 ustawy o zamówieniach publicznych: "Z ubiegania się...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2003

2003-06-15 » Łyczkowski Stanisław, Buduj z Głową, BzG 2/2003

Łyczkowski Stanisław BzG 2/2003 Zamówienia publiczne Do napisania niniejszego artykułu, a tym samym podzielenia się z Państwem moimi przemyśleniami skłoniła mnie ostatnia zmiana w Kodeksie cywilnym w zakresie umów o roboty budowlane oraz wywołanie do tablicy przez miłą Panią Basię Reichert z ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2003

2003-06-15 » Sielewicz Olgierd, Buduj z Głową, BzG 2/2003

Sielewicz Olgierd BzG 2/2003 Zamówienia publiczne Wartość kosztorysowa inwestycji budowlanych W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 października 2001r. (Dz.U. Nr 133, poz.1480 z dnia listopada 2001r.) w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa pojawiło się pojęcie ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2003

2003-06-15 » Kaczmarczyk Jacek, Buduj z Głową, BzG 2/2003

Kaczmarczyk Jacek BzG 2/2003 Zamówienia publiczne Kończąc pierwszą część artykułu wyraziłem nadzieję, że zanim przystąpię do pisania tej jego części, ustawa o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych będzie przez Sejm uchwalona. Jednak nic takiego się nie stało. Komisja Gospodarki, na posiedzeniu w ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2003

2003-04-11 » W razie oddania protestu w polskim urzędzie pocztowym, termin przewidziany w (...)

Uchwała z dnia 11 kwietnia 2003 r., III CZP 3/03 Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący) Sędzia SN Tadeusz Domińczyk Sędzia SN Zbigniew Strus (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania oferenta "PKS" spółki z o.o. z siedzibą w K. przeciwko Gminie P. o zamówienie publiczne, po rozstrzygnięciu w Izbie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2003

2003-04-10 » uchyla zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu w (...) do ponownego rozpoznania

Wyrok z dnia 10 kwietnia 2003 r., III CKN 1320/00 1. Wynikające z art. 76 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm.) ograniczenie zasady wolności umów (art. 353-1 k.c.), pozostaje bez wpływu na uprawnienie do odstąpienia od umowy przez ...

V Ca 221/03 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2003-02-26 Premium

2003-02-26

Sygn. akt V Ca 221/03 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2003 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział V Cywilny - Odwoławczy w składzie: Przewodniczący - Sędzia O A. Zając Sędzia SOR. Dziczek Sędzia SO D. Korszeń Protokolant apl. adw. A. Woźnicki po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2003 roku w ...

V Ca 29/03 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2003-02-06 Premium

2003-02-06 » oddala skargę

Sygn. akt V Ca 29/03 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 lutego 2003 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział V Cywilny - Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący - Sędzia SO O. Rudziński Sędzia SO M. Truskolaska - Żuczek Sędzia SR (del) D. Markiewicz Protokolant: apl. radc. M. Nowicka po ...

V Ca 1930/02 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2003-01-09 Premium

2003-01-09 » odrzuca odwołanie

Sygn. akt V Ca 1930/02 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 stycznia 2003 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO R.Dziczek Sędziowie: SO I.Kudiura SO E.Ziołkowska Protokolant: aplik. radc. Adam Zakrzewski po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia ...

« poprzednie1...56285629563056315632563356345635563656375638...5640następne »