Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-81/98 – Orzeczenie TSUE – 1999-10-28

1999-10-28

Orzeczenie Trybunału z dnia 28 października 1999 r. Alcatel Austria AG i Inni, Siemens AG Österreich oraz Sag-Schrack Anlagentechnik AG przeciwko Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr Wniosek o wydanie orzeczenia wstępnego: Bundesvergabeamt (Federalny Urząd Zamówień Publicznych) - Austria. ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 1999

1999-10-28

Orzeczenie Trybunału z dnia 28 października 1999 r. Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii. Niedopełnienie zobowiązań przez państwo członkowskie - Zamówienia publiczne na wykonanie robót budowlanych - Dopuszczalność - Zgodność warunków przetargowych z prawem wspólnotowym - nieopublikowanie ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 1999

1999-09-16

Orzeczenie Trybunału z dnia 16 września 1999 r. Metalmeccanica Fracasso SpA i Leitschutz Handels - und Montage GmbH przeciwko Amt der Salzburger Landesregierung für den Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten Zamówienia publiczne na roboty budowlane - Zamówienie udzielone jedynemu oferentowi ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 1999

1999-09-09

Orzeczenie Trybunału z dnia 9 września 1999 r. RI.SAN Srl przeciwko Comune di Ischia, Italia Lavoro SpA i Ischia Ambiente SpA Wniosek o wydanie orzeczenia wstępnego: Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Włochy Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej - Swoboda świadczenia usług - ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 1999

1999-05-19

Orzeczenie Trybunału z dnia 19 maja 1999 r. Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Francji W sprawie nie wywiązania się państwa członkowskiego z zobowiązań : Wolności świadczenia usług - procedury udzielania zamówień publicznych w sektorach wodnym, energetycznym, transportu i telekomunikacji. Sprawa C-225/...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 1999

1999-03-04

Orzeczenie Trybunału z dnia 4 marca 1999 r. Szpital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs-Gesellschaft mbH przeciwko Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft Wniosek o wydanie orzeczenia wstępnego: Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten - Austria. Zamówienia publiczne na usługi - skutek dyrektywy, ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 1999

1999-02-04

Orzeczenie Trybunału z dnia 4 lutego 1999 r. Josef Köllensperger GmbH & Co. KG i Atzwanger AG przeciwko Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus Schwaz Wniosek o wydanie orzeczenia wstępnego: Tiroler Landesvergabeamt - Austria. Znaczenie pojęcia: krajowy "sąd lub trybunał" w rozumieniu art. 177 Traktatu WE - Procedury ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 1998

1998-12-17

Orzeczenie Trybunału z dnia 17 grudnia 1998 r. Connemara Machine Turf Co. Ltd przeciwko Coillte Teoranta. Przekazane celem rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez Wysoki Trybunał - Irlandia. Zamówienia publiczne na dostawy - Definicja podmiotu zamawiającego Sprawa C-306/97. Sprawozdania Europejskiego ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 1998

1998-12-17

Orzeczenie Trybunału z dnia 17 grudnia 1998 r. Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii. Niewykonywanie obowiązków przez państwo członkowskie - Zamówienia publiczne na dostawy - Procedury kontroli - Definicja podmiotu zamawiającego. Sprawa C-353/96. Sprawozdania Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 1998

1998-12-17

Orzeczenie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 grudnia 1998 R. Embassy Limousines & Services przeciwko Parlamentowi Europejskiemu. Klauzula arbitrażowa - Istnienie umowy - Odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych - Wycofanie zaproszenia do przetargu - Uzasadnione oczekiwania - Szacowanie szkody. Sprawa T-203...

« poprzednie1...56115612561356145615561656175618561956205621następne »