Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-247/02 – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2004-07-01

2004-07-01

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO CHRISTINE STIX-HACKL przedstawiona w dniu 1 lipca 2004 r. (1) Sprawa C-247/02 Sintesi SpA przeciwko Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Włochy)] ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

2004-07-01 » Oddala odwołanie

Sygn. akt UZP/ZO/0-975/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 1 lipca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówKrystyna Trafalska Arbitrzy:Agnieszka Danuta Boboli Alicja Stanisława Juszczyk ProtokolantUrszula Świerżewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1.07.2004 r. w Warszawie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

2004-07-01 » Oddala odwołanie

Sygn. akt UZP/ZO/0-971/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 1 lipca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówJan Kazimierz Cebertowicz Arbitrzy:Grzegorz Józef Papierz Stefania Urszula Olszewska- Kuźniarska ProtokolantJarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 01.07....

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

2004-07-01 » Oddala odwołanie

Sygn. akt UZP/ZO/0-970/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 1 lipca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Krystyna Robak Arbitrzy: Jerzy Ryszard Figarski Tadeusz Przechocki Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1.07.2004 r. w Warszawie odwołania ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

2004-07-01 » Oddala odwołanie

Sygn. akt UZP/ZO/0-969/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 1 lipca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówBarbara Sylwia Podedworn-Mosiewicz Arbitrzy:Władysław Waligórski Alicja Maria Stępkowska ProtokolantUrszula Świerżewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1.07.2004 r. w...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

2004-07-01 » Oddala odwołanie

Sygn. akt UZP/ZO/0-968/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 1 lipca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówBogdan Roman Skwarka Arbitrzy:Andrzej Bolesław Erenz Barbara Krystyna Nowakowska- Kowalak ProtokolantJarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 01.07.2004 r. w ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

2004-07-01 » Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności oceny ofert

Sygn. akt UZP/ZO/0-966/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 1 lipca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Bogusław Józef Dębski Arbitrzy: Antoni Bossowski Marek Michał Pracel Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1.07.2004 r. w Warszawie odwołania ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

2004-06-30 » Odrzuca odwołanie

Sygn. akt UZP/ZO/0-965/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 30 czerwca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówIwona Skowron Arbitrzy:Zbigniew Dąbrowski Barbara Krystyna Nowakowska- Kowalak ProtokolantUrszula Świerżewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30.06.2004 r. w ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

2004-06-30 » Oddala odwołanie

Sygn. akt UZP/ZO/0-964/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 30 czerwca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówBarbara Sylwia Podedworna- Mosiewicz Arbitrzy:Jan Eustachiusz Bałamut Lidia Mirosława Piotr-Krajecka ProtokolantJarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

2004-06-30 » Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Sygn. akt UZP/ZO/0-960/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 30 czerwca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówAndrzej Roman Bochenek Arbitrzy:Tadeusz Andrzej Ignatowicz Alicja Maria Stępkowska ProtokolantJarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30.06.2004 r. w ...

« poprzednie1...55755576557755785579558055815582558355845585...5620następne »