Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

UZP/ZO/0-1035/04 – Wyrok ZA – 2004-07-12

2004-07-12 » Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności oceny ofert

Sygn. akt UZP/ZO/0-1035/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 12 lipca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Jan Antoni Tadrzak Arbitrzy: Jerzy Marian Wiese Wacław Buciak Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12.07.2004 r. w Warszawie odwołania wniesionego...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

2004-07-12 » Oddala odwołanie

Sygn. akt UZP/ZO/0-1034/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 12 lipca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówRyszard Jan Chojnacki Arbitrzy:Aleksander Klupś Wojciech Malusi ProtokolantJarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12.07.2004 r. w Warszawie odwołania ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie ZA – 2004

2004-07-12 » Odrzuca odwołanie

Sygn. akt UZP/ZO/0-1028/04 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 12 lipca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówAnna Adela Trałka Arbitrzy:Jadwiga Strzelczyk Andrzej Grzegorz Gierycz ProtokolantRafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 12.07.2004 r. w Warszawie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

2004-07-12 » Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności od momentu oceny ofert

Sygn. akt UZP/ZO/0-1016/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 12 lipca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówJózef Chodarcewicz Arbitrzy:Bogdan Pieniek Jerzy Witold Rutkowski ProtokolantUrszula Świerżewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12.07.2004 r. w Warszawie odwołania ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

2004-07-08 » Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu dokonanie zmian SIWZ w zakresie warunków jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegajacy się o udzielenie zamówienia (pkt 5.3 SIWZ

Sygn. akt UZP/ZO/0-963/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 8 lipca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówCezary Władysław Strój Arbitrzy:Andrzej Sadowski Urszula Krystyna Wiśniewska ProtokolantUrszula Świerżewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8.07.2004 r. w Warszawie ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie ZA – 2004

2004-07-08 » Odrzuca odwołanie

Sygn. akt UZP/ZO/0-1029/04 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 lipca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówAnna Teresa Jaworska-Klinowska Arbitrzy:Wiesław Tadeusz Iwan Świętosław Janusz Fortuna ProtokolantRafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 8.07.2004 r. w...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

2004-07-08 » Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności postępowania poczynając od otwarcia ofert

Sygn. akt UZP/ZO/0-1027/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 8 lipca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówWiesław Stanisław Zaczek Arbitrzy:Andrzej Wiktor Urbańczyk Waldemar Piotr Jankowski ProtokolantJarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08.07.2004 r. w ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

2004-07-08 » Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności postępowania poczynając od otwarcia ofert

Sygn. akt UZP/ZO/0-1022/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 8 lipca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówWiesław Stanisław Zaczek Arbitrzy:Wacław Drzymała Edmund Guzel ProtokolantJarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08.07.2004 r. w Warszawie odwołania ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

2004-07-08 » Uwzględnia odwołanie i unieważnia czynność wyboru oferty firmy "Skorłutowski" Sp. jawna

Sygn. akt UZP/ZO/0-1020/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 8 lipca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówTadeusz Przechocki Arbitrzy:Elwira Zdzisława Pytlińska Ryszard Edward Półtorak ProtokolantUrszula Świerżewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8.07.2004 r. w Warszawie ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie ZA – 2004

2004-07-07 » Umarza postępowanie

Sygn. akt: UZP/ZO/0-979/04 P O S T A N O W I E N I E Zespołu Arbitrów z dnia 7 lipca 2004 r. o umorzeniu postępowania Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówLudwik Górnicki Arbitrzy:Teresa Sinko Wiesław Stanisław Zaczek ProtokolantRafał Oksiński Wobec wycofania przed rozprawą w dniu ...

« poprzednie1...55725573557455755576557755785579558055815582...5620następne »