Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

UZP/ZO/0-1352/04 – Wyrok ZA – 2004-08-26

2004-08-26 » Uwzględnia odwołanie, unieważnia czynność odrzucenia oferty Odwołującego oraz czynność unieważnienia postępowania przetargowego i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności oceny oferty Odwołującego

Sygn. akt UZP/ZO/0-1352/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 26 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Mirosław Józef Hajduk Arbitrzy: Wacław Buciak Teresa Irena Jaskulska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26.08.2004 r. w Warszawie odwołania ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

2004-08-26 » Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności oceny ofert

Sygn. akt UZP/ZO/0-1337/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 26 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Zbigniew Władysław Rękas Arbitrzy: Irena Barbara Bobulska-Pacek Ludwik Kajetan Węgrzyn Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26.08.2004 r. w ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie ZA – 2004

2004-08-26 » Odrzuca odwołanie

Sygn. akt UZP/ZO/0-1299/04 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 26 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówBogdan Skwarka Arbitrzy:Władysław Waligórski Janina Agata Mikołajczyk ProtokolantUrszula Krynicka po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 26.08.2004 r. w Warszawie...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

2004-08-25 » Oddala odwołanie

Sygn. akt UZP/ZO/0-1348/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 25 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówMarian Trzópek Arbitrzy:Sławomir Andrzej Różański Jolanta Barbara Miśkiewicz ProtokolantPiotr Jabłoński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25.08.2004 r. w Warszawie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

2004-08-25 » Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności oceny ofert

Sygn. akt UZP/ZO/0-1347/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 25 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówKrystyna Maria Trafalska Arbitrzy:Jadwiga Strzelczyk Mirosław Jan Szadkowski ProtokolantUrszula Krynicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25.08.2004 r. w Warszawie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

2004-08-25 » Oddala odwołanie

Sygn. akt UZP/ZO/0-1346/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 25 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówMarta Jadwiga Włodarczyk Arbitrzy:Stanisław Chudecki Janina Agata Mikołajczyk ProtokolantUrszula Krynicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25.08.2004q r. w Warszawie...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

2004-08-25 » Uwzględnia odwołanie i nakazuje powtórzenie czynności oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego

Sygn. akt UZP/ZO/0-1345/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 25 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówArtur Władysław Słowik Arbitrzy:Eugeniusz Szczepan Uchyła Ludwik Górnicki ProtokolantPaweł Kaczkan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2004.08.25 r. w Warszawie ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie ZA – 2004

2004-08-25 » Odrzuca odwołanie

Sygn. akt UZP/ZO/0-1342/04 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 25 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Jan Kazimierz Cebertowicz Arbitrzy: Stanisław Jagusiak Helena Słupik Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 25.08.2004 r. w Warszawie ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie ZA – 2004

2004-08-25 » Umarza postępowanie

Sygn. akt: UZP/ZO/0-1338/04 P O S T A N O W I E N I E Zespołu Arbitrów z dnia 25 sierpnia 2004 r. o umorzeniu postępowania Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Zbigniew Leszek Pietrzak Arbitrzy: Jerzy Ryszard Figarski Ryszard Jan Chojnacki Protokolant Rafał Oksiński Wobec cofnięcia...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

2004-08-25 » Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie oceny warunków udziału w przetargu ograniczonym wszystkich zgłoszonych wykonawców

Sygn. akt UZP/ZO/0-1336/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 25 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówBarbara Krystyna Nowakowska - Kowalak Arbitrzy:Jan Łopaciuk Wiesław Stanisław Zaczek ProtokolantPaweł Kaczkan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2004.08.25 r. w Warszawie...

« poprzednie1...55705571557255735574557555765577557855795580...5640następne »