Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

UZP/ZO/0-1092/04 – Wyrok ZA – 2004-07-21

2004-07-21 » Oddala odwołanie

Sygn. akt UZP/ZO/0-1092/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 21 lipca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówBarbara Krystyna Nowakowska- Kowalak Arbitrzy:Andrzej Wiktor Urbańczyk Władysław Norbert Zalewski ProtokolantUrszula Świerżewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21.07....

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

2004-07-21 » Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu dokonanie zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie opisu sposobu oceny ofert w "Kryterium 2 - ocena programu żywienia P" (rozdział II pkt 10 ppkt 11 SIWZ

Sygn. akt UZP/ZO/0-1087/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 21 lipca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Maria Teresa Krzemińska- Baranowska Arbitrzy: Wanda Bernarda Górna Tadeusz Andrzej Urban Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21.07.2004 r. w ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie WSA w Warszawie – 2004

2004-07-20 » Odrzucono skargę

III SA/Wa 766/04 - Postanowienie WSA w Warszawie SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Bogdan Lubiński, , , po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. C. na orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w sprawach...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

2004-07-20 » Uwzględnia odwołanie i unieważnia czynności Zamawiającego podjęte po czynności otwarcia ofert i nakazuje Zamawiającemu dokonanie ponownej oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu i dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty

Sygn. akt UZP/ZO/0-1090/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 20 lipca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówDanuta Marciniak-Chejde Arbitrzy:Ryszard Paweł Krawczyk Marian Gałka ProtokolantJarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20.07.2004 r. w Warszawie odwołania ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

2004-07-20 » Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności oceny ofert

Sygn. akt UZP/ZO/0-1088/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 20 lipca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Jan Kazimierz Cebertowicz Arbitrzy: Leszek Orkisz Zygfryd Franciszek Lorenz Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20.07.2004 r. w Warszawie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

2004-07-20 » Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności oceny ofert

Sygn. akt UZP/ZO/0-1086/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 20 lipca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówDanuta Szacuń Arbitrzy:Jan Gaj Elżbieta Urszula Żochowska ProtokolantUrszula Świerżewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20.07.2004 r. w Warszawie odwołania wniesionego...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

2004-07-20 » Oddala odwołanie

Sygn. akt UZP/ZO/0-1081/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 20 lipca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Roman Mirosław Kołuda Arbitrzy: Marian Trzópek Zbigniew Barlik Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20.07.2004 r. w Warszawie odwołania ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

2004-07-20 » Oddala odwołanie

Sygn. akt UZP/ZO/0-1060/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 20 lipca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówMaria Alicja Litwa Arbitrzy:Eugeniusz Szczepan Uchyła Miłosław Henryk Sławecki ProtokolantUrszula Świerżewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20.07.2004 r. w Warszawie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

2004-07-19 » Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu zmianę SIWZ polegającą na jednoznacznym i wyczerpującym opisie przemiotu zamówienia, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Sygn. akt UZP/ZO/0-1077/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 19 lipca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówBogdan Roman Skwarka Arbitrzy:Marian Dużyja Andrzej Gustaw Rajpert ProtokolantUrszula Świerżewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19.07.2004 r. w Warszawie odwołania ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2004

2004-07-19 » Uwzględnia odwołanie i unieważnia czynność unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Sygn. akt UZP/ZO/0-1076/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 19 lipca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówCezary Władysław Strój Arbitrzy:Krzysztof Tadeusz Wlazło Andrzej Aleksander Tymoszuk ProtokolantJarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19.07.2004 r. w ...

« poprzednie1...55695570557155725573557455755576557755785579...5620następne »